Monopoltilsynet

Historisk myndighed oprettet 1955 under: Handelsministeriet.
Fortsat fra: Priskontrolrådet.
Monopoltilsynet førte tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger.
På baggrund af Trustkommissionens betænkninger oprettedes Monopoltilsynet ved lov 102 af 31.3.1955 om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger og afløste det i 1937 oprettede Priskontrolråd. Monopoltilsynet bestod af Monopolrådet og Monopoltilsynets Direktorat..
Betænkning 344
Bilag.
1. Uddrag af Monopoltilsynets redegørelse for den i sommeren 1961 gennemførte prisundersøgelse.
Se også: Forbrugerklagenævnet ; forbrugerombudsmanden ; kartel ; konglomera ; Konkurrence ; Konkurrencerådet ; monopol ; Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Fra monopollov til konkurrencelov Betænkning nr. 1075 - om modernisering af monopolloven og pris- og avanceloven.
Industriministeriet, 1986.
Karteller: Afsløringen af aftalt spil i danske virksomheder. / : Hubert Buch-Hansen. Gyldendal, 2016.
Marked, erhvervsliv og stat. Dansk konkurrencelovgivning og det store erhvervsliv. / : Per Boje og Morten Kallestrup. Aarhus Universitetsforlag, 2004.
Undersøgelsen vil sætte fokus på udformningen og til dels administrationen af dansk konkurrencepolitik forstået som den offentlige regulering af erhvervsvirksomheders forsøg på enkeltvis eller i samarbejde at regulere markedet ved konkurrencebegrænsning i kraft af monopoler eller markedsdominerende positioner.
Oversigt over konkurrencebegrænsninger i dansk erhvervsliv : Afsluttende betænkning fra den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte Trustkommision, 1960 ; Trustkommisionens betænkninger, nr. 8, Betænkning, nr. 249)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page