Ministeriet for Familie- og
Forbrugeranliggender

Historisk ministerium oprettet 2004.
Nedlagt 2007.
Se også: Civilstyrelsen ; familie ; Familiestyrelsen ; forbrug ; socialpolitik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Markedsføring og prisoplysning : Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og pris-mærkningsloven. / : Ministeriet for Familie- og Forbruger-anliggender, Forbrugerstyrelsen, 2005.; Betænkning nr. 1457)


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page