Ministeriet for Børn, Ligestilling,
Integration og Sociale Forhold

Historisk ministerium oprettet 2014.
Fortsat fra: Social-, Børne- og Integrationsministeriet.
Fortsættes 2015 som: Social- og Indenrigsministeriet.
Se også: Børn ; integration ; ligestilling ; Socialministeriet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. / : Rigsrevisionen, 2014.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page