Missile Technology Control Regime

Missilteknologi kontrolgruppen. Frivillig organisation bestående af 32 lande grundlagt af G7 i 1987 som en organisation, der udstikker retningslinjer om eksport af våbenteknologi for medlemslandene som efterfølgende tilpasser deres nationale lovgivninger på området. Målsætningen er at begrænse spredningen af missiler, ubemandede fly og tilhørende teknologi og masseødelæggelsesvåben. Varer under MTCR listes i the MTCR's Equipment and Technology Annex som har to katagorier:.

"Komplette missilsystemer, og ubemandede luftfartøjssystemer - iberegent krydsermissilsystemer, mål-dromer og rekogniseringsdromer samt specieludviklet 'produktionsudstyr' til disse systemer."

Retningslinjerne fastslår, at "particular restraint" will be exercised in transferring Category I items, and "there will be a strong presumption to deny" any transfers the exporter judges to be intended for WMD delivery systems. The understanding among MTCR partners is that Category I transfers to countries outside the partnership are "discouraged" and prohibited, unless they include: the Trident D-5 missile, Ariane Space missiles, Japanese space launch missiles and NATO missile commitments. Allowances for transfer of these systems were contained in a "grandfather" clause agreement among partners.

Kategori II dele omfatter "dual-use" undersystemer, og teknologier så som propeller, grundmaterialer, test udstyr og flyinstrumenter. MTCR retningslinjer tillader medlemslandene at udstede eksprotlicenser for katagori II varer, forudsat udstyret eller teknologien ikke anvendes til udvikling eller produktion af missiler som omfattes af MTCR begrænsninger (500kg/300km).


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page