Monroe-doktrinen

Imperialistisk doktrin proklameret af den daværende amerikanske præsident  James Monroe, 2. december 1823, da han fastslog at de amerikanske kontinenter, der har tilkæmpet sig og hævdet frihed og uafhængighed, ikke ønsker, at nogen europæisk magt i fremtiden skal betragte dem som kolonisationsområder…Hvad der sker i denne hemisfære angår os ifølge sagens natur direkte og umiddelbart. De allierede magters politiske system er væsntligt forskelligt fra Amerikas. Ethvert forsøg fra deres side på at overføre deres system til en del af denne hemisfære vil vi betragte som en trussel mod vor fred og sikkerhed. Mellem- og Sydamerika skulle være under amerikansk indflydelse. Monroe-doktrinen er regelmæssigt blevet bekræftet, omformuleret og udvidet siden, specielt i 1870, således at hverken overdragelse fra amerikansk til europæisk besiddelse eller fra europæisk til anden europæisk besiddelse kunne ske uden om USA. Den udvidede fortolkning fik indflydelse på danske forsøg på at sælge De vestindiske øer i 1917, og indgik i USAs overvejelser vedrørende Grønland under og efter anden verdenskrig.
Se også: Bush-doktrinen.

Litteratur

De følgende udvalgte bøger er eksempler på analyser af den virkning Monroe-doktrinen har haft i resten af Nord- og Sydamerika. Der er dog ikke medtaget bøger om den amerikanske basepolitik vedrørende Grønland.

1 Gutman, Roy:
Banana Diplomacy : The Making of American Policy in Nicaragua 1981-1987 / Roy Gutman. - New York : Touchstone, 1989. - 404 s. - ISBN 0-671-68294-6

2 Holland, Stuat:
Kissinger's Kingdom? A Counter Report on Central America / Stuat Holland ; Donald Anderson. - Nottingham : Spokesman, 1984. - 73 s.

3 :
Inside the Shadow Goverment : Decleration of Plaintiffs' Counsel Filed by the Christic Institute U. S. Distrect Court, Miami, Florida March 31, 1988 / . - Washington D. C. : The Christic Institute, 1988. - 237 s.

4 Klare, Michael T.:
Supplying Repression : U. S. Support for Authorian Regimes Abroad / Michael T. Klare ; Cynthia Arnson. - Washington D. C. ; Amsterdam : Institute for Policy Studies, 1981. - 165 s. - ISBN 0-89758-024-9

5 Thomas, Hugh:
Cuba : or The Pursuit of Freedom / Hugh Thomas. - London : Eyre & Spottiswoode, 1971. - 1696 s. : 75 ill. - ISBN 0-413-27470-5


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page