mundkurvscirkulæret

Kirke- og Undervisningsministeriets cirkulære af 22. april 1885 mod de lærere ved borger- og almueskolerne, som havde "paa særlig fremtrædende og ligeoverfor Regeringen upassende Maade deltaget som Talere og Ledere i de til Dannelsen af "Riffelforeninger" afholdte Møder og indmeldt sig som Medlemmer af disse Foreninger, ja, endog modtaget Valg som Medlemmer af deres Bestyrelser".

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page