Norsk Fredssenter

Arkiv for norsk fredsbevegelse. Arkivet indeholder både organisationsarkiver og personsarkiver, eksempelvis: AMOK - Aksjon mot opprustning og krig, Bergen Fredslag, Den Norske Fredskomite, Fredssenteret i Oslo, Internasjonal Dugnad, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF), Kornhaug Norsk Fredssenter, Kristent Fredslag, Kvinner for Fred, Leger mot Atomkrig, Lærere for Fred, Medisinsk Faggruppe for informasjon om atomvåpen, Norges Fredslag, Norges Fredsråd, Ungdom mot Atomvåpen, WISP (Womens International Strike for Peace) - Norge.
Se på Internettet: Norsk Fredssenter og Fylkesarkivet i Oppland.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page