nød

Oldnordisk: Periode med misvækst, hungersnød, naturkatastrofer så som stormfloder og lignende.
I biologi: frugt, så som hasselnød, valnød, og kokosnød.
Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor, 2016.
§ 1. Denne bekendtgørelse udpeger nødområder i danske farvande. Formålet er, at skibe med behov for assistance kan søge hertil for at begrænse eller eliminere risikoen for forurening af havmiljøet samt af hensyn til sejladssikkerheden.
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Nødområde: En havn, del af en havn eller en anden beskyttende kajplads eller ankerplads eller ethvert lukket farvand, der er udpeget eller midlertidigt udpeget til anvendelse for skibe med behov for assistance.
Bekendtgørelse af strandingsloven, 1986.
Se også: Bolignød ; havsnød ; nødanker ; nødbegravelsespladser ; nødbelysning ; nødbremse ; nøddåb ; nødflag ; nødhavn ; nødhjælp ; nødpenge ; nødplan ; nødraket ; nødret ; nødråb nødværge ; nödår ; pengenød ; uår.

Litteratur

Leder: Almene boliger forvandles til almen nød. I: Information, 15. oktober 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page