navn

1) Egennavne og substantiver: navneord, der bruges som betegnelse eller kendemærke for personer, dyr og planter, lokaliteter, en ting, et begreb eller et forhold.
2. Et borgerligt navn: personnavne.
Omtalt i Betænkning 1446.
En persons navn består af et eller flere fornavne, eventuelt et eller flere mellemnavne og et efternavn.
Det første navn i navnerækken er fornavnet, der sædvanligvis er det navn, personen kaldes og kendes under.
Et efternavn er det navn, der står sidst i navnerækken, og som i almindelighed henviser til personens slægt. Et efternavn kan bestå af 2 navne forbundet med bindestreg. Efternavnet blev frem til den gældende navnelov betegnet "slægtsnavn".
Et mellemnavn er som hovedregel et navn med efternavnskarakter. I visse tilfælde kan det dog være vanskeligt at afgøre, om et navn er personens 2. eller 3. fornavn eller et mellemnavn. Nogle navne som f. eks. Bjørn og Sten anvendes både som fornavne og efternavne.
Kort om dansk navnelovgivnings historiske udvikling.
Se også: Kirkebøger ; sprogvidenskab.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page