Kim Phuc historie ender godt efter bombningen af Trang Bang 8. juni 1972. Hun bliver senere helbredt fra sine brandsår, politisk flygtning i Canada og forsoner sig med den amerikanske pilot som kastede napalmen.
Ramparts Extra: The Children of Vietnam, January 1967

napalm

Amerikansk: Et portmanteau af stoffet naphten og fedtsyren palmitat.
Letantændelige, billige brandbomber, kemiske våben. Opfundet i 1942 og anvendt under anden verdenskrig - eksempelvis ved bombardementet af Dresden - og i senere krige som Koreakrigen, Vietnamkrigen og krigen mod Irak. Brandbomben består af en gelé som indeholder brandfarlige væsker som flybenzin og petroleum. I begyndelsen af 1960erne tilsætter USAs luftvåben polystyrén i geléen, hvilket 'forbedrede' geléens klæbeevne. Det danske flyvevåben 'får' napalm­bomber og udstyr til at fremstille dem fra USA i 1953.
FN-konvention fra 1974 og 1980 mod anvendelse af napalm mod civile: International Committee of the Red Cross. "Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects" / Konventionen om forbud mod eller begrænsninger i anvendelsen af visse konventionelle våben, som må anses for at være unødigt skadevoldende eller for at ramme i flæng.
USA destruerede sine lagre af brandbomber i 2001, da napalm anses for at være en alvorlig trussel mod miljøet.
USA anvender napalmlignende brandbomber i krigen mod Irak, de såkaldte Mark-77 (eller Mk-77), brandbomber.
Se også: Catonsville Nine ; US Dugway proving ground ; Euro-Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters ; græsk ild ; Hvidt fosfor ; masseødelæggelsesvåben ; Modular Fire Bomb ; napalm bomb development studies ; våben.

Litteratur

Fleron, Kate: Intet nyt fra Nordkorea. I: Frit Danmark, juli 1951.
Leder: Napalm i Irak. I: Arbejderen, 06/22/2005.
Napalm på en anden måde. I: Labora, 1968:5-6 s. 10.
Pepper, William F.: The Children of Vietnam.
In: Ramparts Extra, January 1967. - 22 pp.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page