Norges Fredslag

Norges Fredsforening av 1885. Aktuel liberal norsk fredsgruppe oprettet 1885 af Wollert Konow. Fredforeningen havde en central rolle i opløsningen af den svensk-norske union i 1905, sammen med den svenske pendant, Svenska Freds-och Skiljedomsförningen. Organisationen har siden været fremme alternativer til militærtjeneste. Norges Fredslag arbejdede tidligt for voldgift og demokratisering af det norske forsvar. Fredforeningen er nu politisk og etisk uafhængig og forsøger at sætte fredsspørgsmålet i en bredere miljømæssig og social kontekst. Foreningen arbejder med fredskultur, konfliktløsning, menneskerettigheder og international lov. Den norske fredsforening mener, at fred kan skabes ved at begrænse magtens vold og ved at opbygge kapacitet til ikke-voldelig konfliktløsning.
Blant de første medlemmer var Bjørnstjerne Bjørnson, Arne Garborg og Halvdan Koht. Blandt senere aktive kan nævnes: Eva Nordland, rektorO. F. Olden og det senere stortingsmedlem N. J. Sørensen. Den norske fredsforening udgav tidsskriftet Verden venter og udgiver aktuelt tidsskriftet Fredsviljen.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page