ØSKR-konventionen 

FN's internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fra 1966.
Dansk ratifikation i 1971 og bekendtgørelse i 1976.
Se også: Den Europæiske Socialpagt.

Litteratur

Bekendtgørelse af international konvention af 16. december 1966 om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.
BKI nr 5 af 14/01/1976! [sic] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60835


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page