overkrigsret

Højere krigsret, hvortil krigsretsdomme kunne appeleres, kendt i middelalderen og i perioden 1908-1919.
Se også: Sø-Etatens Over- og Generalkrigsret.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page