Overbevillingsnævnet

Historisk nævn opretttet 1924 under: Handelsministeriet.
Forsættes 1970 som: Landsbevillingsnævnet.
Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave.
De tidligere af Ministeriet i særlige Tilfælde udfærdigede Beværter- og Gæstgiverbevillinger udfærdiges efter Beværterloven af 1924 — bortset fra Bevillinger til Beværtning i Jernbanetog eller paa Skibe, som er i Fart — af et for hele Landet fælles »Overbevillingsnævn«. Dette Nævns Beføjelse til Udfærdigelse af Bevillinger med Ret til Udskænkning af stærke Drikke er i visse Tilfælde afhængig af, at det lokale Bevillingsnævn — paa Landet Sogneraadet — anfaler Sagen.
Opremset i Betænkning 483, 1969.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page