obligation

Latin: Økonomisk forpligtelseserklæring; bevisdokument for gæld med på forhånd fastsat sikkerhed, varighed og rente.
Krigsobligationer og statsobligationer bruges ofte til at financiere udgifter i forbindelse med oprustning, krige og krigsberedskab.
Se også: Administrationsomkostninger ; EU kapitaldækningsdirektivet ; Finanstilsynets register for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (SDO/SDRO) ; kuponrente ; kursmanipulation ; lån ; pengepolitik ; præmieobligationer ; realkredit ; realkreditobligationer ; Realkreditrådet ; Realkredittilsynet ; skattekammerbevis ; skattekammerveksel ; særligt dækkede obligationer SDO ; værdipapir ; værdipapircentral ; økonomi.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page