Page, Kirkby

F. 1890 D. 1957
Kirkby Page var en Amerikansk, præst, pacifist og Gandhi-tilhænger.
Redaktør af tidsskriftet World Tomorrow 1921-1934.
Publicerer Bart de Ligts kritik af Mohandas Gandhis manglende pacifisme i 1928.
Omfattende litterær produktion.
Arkiver: Kirby Page Papers, School of Theology at Claremont Archives, Emergency Peace Campaign og Fellowship of reconciliation- USA Swarthmore.
Se også: Sherwood Eddy ; Selden L. Osborne.

Litteratur

Spørgsmaal og Svar angaaende Krigen
Af Kirby Page.
Indledning.
I omtrent 8 Aar har jeg stadig holdt Foredrag om Krig. Efter mange af disse Foredrag har der været Diskussion. Jeg har ogsaa ført utallige private Samtaler om dette Emne; og Erfaringen har overbevist mig om, at Spørgsmaal og Svar er en meget nyttig Form for Tankeudveksling. Derfor har det syntes mig Umagen værd at samle nogle af de Spørgsmaal, som man har stillet mig Gang paa Gang, og at nedskrive mit Svar paa dem, skønt det ikke kan undgaas, at der ved denne Fremgangsmaade kommer en Del Gentagelser.
Min Stilling til de Methoder, hvormed man skulde kunne skabe en Verden fri fra Krig, er saa ofte blevet misforstaaet og forkert fremstillet, at jeg føler mig tvunget til her ganske kort at nævne de Forholdsregler, som synes mig nødvendige, hvis Krigen skulde afskaffes. Disse Forholdsregler er:
1) At skabe og styrke Institutioner som den internationale Domstol, Folkeforbundet o. l., og at rette sig efter deres Afgørelser;
2) at fjerne eller prøve at fjerne Krigens Aarsager;
3) at arbejde for international Forstaaelse og internationalt Sindelag;
4) at gøre Krig ulovlig;
5) at forkaste og opgive hele Krigsystemet. Ingen af disse Forholdsregler er tilstrækkelig i og for sig; de er alle nødvendige, hvis der skal skabes en varig Fred. Derfor gælder det om at vinde den offentlige Mening for dem alle. Derfor gælder det, tror jeg, om paa een Gang at arbejde positivt og negativt. Ingen Plan, som ikke tager absolut Afstand fra enhver Anvendelse af Krig, kan skabe den Begejstring og den Offervillighed, som behøves i dette vor Tids største moralske Korstog.
Derfor søger vi at skabe en offentlig Mening, som baade vil gøre Krig ulovlig og forsage alt Militærvæsen, og som paa samme Tid vil arbejde positivt paa at skabe Institutioner, der kan fremme Verdensfreden.
Kilde: Krig, Moral og Kristendom s. 62-63.


Page, Kirby: Kirby Page, Social Evangelist : The Autobiography of a 20th Century Prophet for Peace.
- Nyack, N.Y. : Fellowship Press, 1975. - 158 s.
The Abolition of War : The Case against War and Questions and Answers concerning War / Sherwood Eddy ; Kirby Page.
- New York : George H. Doran Company, 1924. - 226 s.
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=26124318#
Oversat til dansk:
Krig, Moral og Kristendom.
- København : Kristeligt Fredsforbund, 1928.
Page, Kirkby: An American Peace Policy.
- New York : George H. Doran, 1925.
Page, Kirkby: Christianity and the Race Problem.
- New York : George H. Doran, 1925.
Page, Kirkby: Christianity and World Problems.
- New York : George H. Doran, 1925 ; 1929.
Creative pioneers : building a new society through adventurous vocations and avocations on the frontiers of industrial relations, the political movement, the co-operative movement, race relations, and socialized religion / George Sherwood Eddy, Kirby Page.
Page, Kirkby: Dollars and World Peace : a Consideration of Nationalism, Industrialsim and Imperialism.
- New York : George H.Doran, 1927.
Page, Kirkby: Imperialism and nationalism : a study of conflict in the Near East and of the territorial and economic expansion of the United States.
Page, Kirkby: Individualism and socialism : an ethical survey of economic and political forces.
Page, Kirkby: Is Mahatma Gandhi the Greatest Man of the Age? A Biographical Interpretation and an analysis of the political situation in india. - New York : Kirby Page, 1930.
Page, Kirkby: Jesus or Christianity : a study in contrasts.
Page, Kirkby: Living courageously.
Page, Kirkby: Living prayerfully : how to experience life's deepest satisfactions and serve mankind most effectively.
Page, Kirkby: The Monroe Doctrine and World peace and Imperialism.
- New York : Doubleday, Doran & Company, 1928.
Page, Kirkby: Must we go to war? A book for men with a sub-title for women, Must American women send their men to fight in Europe or Asia?
Page, Kirkby: National defense : a study of the origins, results and prevention of war.
- New York : Farrar & Rinehart, 1931.
Page, Kirkby: A National Peace Department.
- New York : Council of Christian Associations,
Page, Kirkby: A National Peace Department a Suggested $100,000,000 Peace Budget. - New York : Kirby Page,
Page, Kirkby: Now is the Time to Prevent a Third World War.
Page, Kirkby: The Renunciation of War.
- New York : Doubleday, Doran & Company, 1928.
Page, Kirkby: War : Its Causes, Consequenses and Cure. - New York. 1923.
Page, Kirkby: The will of God for these days, in personal relations, economic life, political action, race relations, international affairs.
Recent Gains in American Civilization / editor Kirkby Page.
- New York : Harcourt, Brace & Company, 1928.
What Shall We Do About War? Sherwood Eddy / Kirby Page.
Reddy, E.S.: Mahatma Gandhi : Letter to Americans pp. 196-199.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page