pace

Italiensk: Fred, eksempelvis Da pacem Domino: Forlen (giv) os freden, Herre, nu og "saalænge Gud forlener fredelige Tider".
Se også: Pacem ; pacis.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page