penneven

Venskab opstået gennem brevskrivning for unge mellem 14 og 21. Initiativet som ville knytte bånd mellem jævnaldrende unge og forbedre deres sprogkundskaber, startes omkring 1926 efter at amerikanske børn skriver til børn i Ungarn. I 1926 tager Sven V. Knudsen initiativet til the Pen Pal Directory of All Nations. I Danmark organiseres pennevenner siden september 1939 i ugebladet Familie Journalen. Under besættelsen oprettes Dannevennerne; fordi pennevennerne kun måtte korrespondere med personer Danmark eller i tyskbesatte lande. Under besættelsen redigerer Sven V. Knudsen ugebladet Verdensposten og antologierne Frit fra Leveren og Skriv snart igen. Efter anden verdenskrig genoptages brevskriveriet med udlandet.
/ Friendship emerged through letter writing for young people between 14 and 21 The initiative would build ties between peers young people and improve their language skills, starting about 1926 after American children writing for children in Hungary. In 1926 takes Sven Knudsen the initiative for the Pen Pal Directory of All Nations. In Denmark there has been organized penpals since September 1939 by the magazine Family Journal. During the occupation the Friends of Danes was created , because pen pals only could correspond with persons in Denmark or in German-occupied countries. During the occupation Sven Knudsen edited the magazine the World Post and two anthologies Frit fra Leveren an Skriv snart igen / Free from liver and Write again soon. After the World War letter with the writing abroad resumes.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page