patent

Fransk, latin: Åbent brev. Offentlig kundgørelse; brev eller diplom som i middelalderen og under enevælde bevilliger rettigheder, så som adelspatent, officerpatent, skipperpatent, søpatent, virksomhedspatent og i nyere tid opfindelsespatent, for, i sidstnævnte tilfælde, at opnå tidsbegrænsede monopollignende rettighed til at udnytte opfindelser økonomisk; også det papir, patentet er trykt på.
Patentrettigheder anvendes bl.a. under krig: 'During World War I the patents of the major companies involved with radio in the United States of America were merged to facilitate the war effort. All production of radio equipment was for the military. The seizure of the assets of Italian-owned American Marconi by the United States Navy and the cooperation between the General Electric, United Fruit and Westinghouse Electric laid the groundwork for the Radio Corporation of America, RCA. After the war many saw radio as a "natural monopoly". The United States Navy tried, but failed, to gain the monopoly for the Navy.'
Kilde: http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/RCA/ Jurisk beskyttes patenter af privateretten.
Ifølge gældende dansk patentlov, lovbekendtgørelse nr. 546 af 25.10.1978, defineres opfindelser som:
'1) opdagelser, videnskabelige teorier og matematiske metoder,
2) kunstneriske frembringelser,
3) planer, regler eller metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller for erhvervsvirksomhed eller programmer for datamaskiner,
4) fremlæggelse af information.'
Stater eller internationale organisationers (som the World Intellectual Property Organization (WIPO)), tildeling af patenter har været brugt siden den industrielle revolution i middelalderen, specielt efter den engelske Statute of Monopolies lov fra 1623.
Ansøgninger til og optagelse i patentkontorenes patentregistre er vigtige primære kilder til handels- og industrihistorie samt til belysning af udviklingen indenfor våbenteknologi og våbenproduktion, fordi der i patentkravet er en beskrivelse af det, der søges patenteret. I USA søgte og søger man patent på atombomben og andre kernevåbenrelaterede produkter, eksempelvis resulterer en søgning i sommeren 2008 i USAs patentkontors US Patent Collection database med termerne 'nuclear AND warhead' i 149 patenter. Nogle militærrelaterede patenter kan være klassificerede som det bl.a. i Danmark fremgår af Lov om hemmelige patenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 547 af 25. oktober 1978. Den amerikanske lovgivning på dette område fremgår af the Invention Secrecy Act.
Internationalt samarbejdes der om patentregler bl.a. efter München-konventionen fra 1973.
Danske patentansøgninger vurderes af Patent- og Varemærkestyrelsen under Erhvervsministeriet, tidligere Patentdirektoratet.
Se også: Ankenævnet for Patenter og Varemærker ; Brugsmodel ; copyright ; Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet ; EU's patentdomstol ; licens ; erektionspatent ; Mønsterankenævnet ; immaterialret ; nationalisationspatent ; ophavsret ; Patentankenævnet ; patenten ; patentudløb ; privilegium ; tinglysning ; The US Patent and Trademark Office.

Litteratur

Christensen, Dan Ch.: Det moderne projekt : Teknik & kultur i Danmark-Norge 1750-(1814)-1850.
Gyldendal, 1996. - 874 s. - ISBN 87-0028644-3
Gennemførelsesforskrifter til konventionen om Det Europæiske Patent for fællesmarkedet.
I: EF-Tidende nr. L 401 af 30/12/1989 s. 0028 - 0033
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41989A0695(02):DA:HTML
Medicinalindustrien midt i et vadested. Lægemagasinet, Magasin for praktiserende læger. Februar 2012.
- http://www.e-pages.dk/scanpub/308/
Meddelelse fra Kommissionen af 5. februar 1999 - Patentering som innovationsfremme... [ej publiceret].
O'Dell, T.H.: Inventions and Official Secrecy : A History of Secret Patents in the United Kingdom.
- Oxford : Oxford University Press. 1994. - 149 s.
Paten- og varemærkestyrelsen: Dansk Patent Register : Årsregister 2000.
http://www.dkpto.dk/publikationer/tidender/aarsregistre/pat_aarsregister2000.pdf


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page