psykiatri

Græsk: Lægevidenskaben om voksnes sjælelige sygdomme, foruden læren om hvordan afvigende følelser, tanker og handlinger, er blevet betragtet som sygdomme, samt disse sygdommes diagnose og behandling. Eksempelvis blev politiske dissidenter, homosexuelle, religiøse sværmere, militærnægtere og pacifister tidligere anset for at være sindsyge i visse lande. Begrebet er udviklet af den tyske psysolog Johann Christian Reil i 1808. Psykiatriske sygdomme er beskrevet siden oldtiden.
Se også: Bedre Psykiatri ; gerontopsykiatri ; hospital ; hospitalspsykiatri ; katastrofepsykiatri ; overmedicinering ; placeboeffekten ; Psykiatrisk Patientklagenævn ; Det Psykiatriske Centralregister ; retspsykiatri ; psykose ; sexologi ; Tilsynsrådet for Statens Sindssygehospitaler ; World Psychiatric Association.

Litteratur

På gyngende grund : psykiatriens praksisser og institutionalisering i Danmark 1850-1920 : Ph.d.-afhandling.
/ : Jette Møllerhøj. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, 2006.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page