pardon

Latin: At give tilgivelse, eftergivelse af straf, skåne, benåde.
'Naar en fiendtlig Stridsmand raaber: Pardon! og tillige nedlægger sine Vaaben, maa han strax skaanes', hedder det i Katechismus for den Danske Krigsmand fra 1829. Og 'I et forsøg på at få soldaterne tilbage, greb staten da også til en udstrakt brug af pardon' ...
'Ingen, enten høie eller lave Officerer, maae lade Fanger, som ere lovede pardon, dræbe' bestemmes det allerede i Artikels-Brev og Krigsrets-Instruction af 8. januar 1808 og forbudet går senere igen i folkeretten (tillæg til Haagerkonvention IV fra 1907) artikel 23, f.eks. jf. litra a., 'forbud mod drab mv. på personer, der har nedlagt våbnene'.
Også at bede om forladelse, undskylde.
Se også: Amnesti ; generalpardon ; immunitet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page