privatliv

Latin: Sammensat begreb af privat og liv.
Historisk kendes privatliv først efter den europæiske middelalder.
En persons liv uden for det offentlige, når vedkommende ikke er i tjeneste.
Privatlivets fred, retten til ikke at lade det offentlige vide alt om en, er en af forudsætningerne for menneskerettighederne: demokrati og frihed.
Den danske Grundlov indeholder, ifølge Institut for Menneskerettigheder, to bestemmelser relateret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger. Den ene bestemmelse fastslår, at den enkeltes frihed er ukrænkelig, og den anden bestemmelse understreger boligens ukrænkelighed. Sidstnævnte indebærer, at ”husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse”.
Se også: Datatilsynet ; Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ; Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (1981) ; Persondataloven.

Litteratur

Privacy and injunctions : Session 2010–12: Report, together with formal minutes, minutes of evidence and appendices Ordered by the House of Lords and the House of Commons to be printed 12 March 2012. - 103 s.
- http://www.publications.parliament.uk/pa/jt201012/jtselect/jtprivinj/273/273.pdf


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page