patologi

Græsk: Den naturvidenskabelige lære om sygdomme, deres årsager, opståelsesmekanismer og manifestationer.
Patologi kendes oldtiden og fremefter og i alle kulturer.
Patogener er mikroorganismer så som bakterier, virus m.m., som fremkalder sygdom.
Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information, 2010.
Bilag 3
5. Sikkerhed og sundhed
Geografisk fordeling af dominansen af patologier (allergier, kræft, luftvejssygdomme osv.), oplysninger om indvirkningen på menneskers sundhed (biologiske markører, nedsat frugtbarhed, epidemier) eller trivsel (træthed, stress osv.), der er direkte (luftforurening, kemikalier, udtynding af ozonlaget, støj osv.) eller indirekte (fødevarer, genmodificerede organismer osv.) knyttet til miljøkvaliteten.
12. Områder med naturlige risici
Sårbare områder karakteriseret efter naturlige risici (alle atmosfæriske, hydrologiske, seismiske og vulkanske fænomener samt brande, som på grund af stedet, hvor de forekommer, deres omfang og hyppighed kan få alvorlige følger for samfundet), f.eks. oversvømmelser, jordskred og sammensynkning, laviner, skovbrande, jordskælv og vulkanudbrud.
Se også: Lægevidenskab.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page