pædofili / pedophilia

Græsk: Oprindelig betydning: Børneven. Personer med primær eller eksklusiv sexuel interesse for børn i den prepubertielle alder.
Begrebet kendes på dansk fra 1837 og på engelsk fra 1900. Etymologisk er begrebet pædofil medtaget i Ludvig Meyers Kortfattet Lexikon over fremmede, i det danske Skrift og Omgangssprog forekommende Ord, Konstudtryk og Talemaader; tilligemed de i danske Skrifter mest brugelige, fremmede Ordforkortelser, 1837 Samfundsfagligt beskrives pædofili internationalt så vel som i Danmark som en ofte homosexuel sygdom.
Greek: Original meaning: Friend of Children. Persons with primary or exclusive sexual interest in children in the prepubertal age.
The concept is known in Danish from 1837 and in English from 1900. Etymologically, the term pedophile is included in Louis Meyers Short Encyclopaedia of Foreign in the Danish Writing and Lap Language Occurring Words, Art Expressions and Phrases, along with the Danish Writings of most useable, Foreign Words Abbreviations, 1837.
In social sciences is pedophilia internationally as well as in Denmark frequently described as a homosexual disease.
Se også: Ebefofili.

Litteratur

Henley, Jon: Pædofili er en gåde for videnskaben. I: Information, 01/11/2013.
Oversættelse af “Paedophilia: bringing dark desires to light”. Guardian, 01/03/2013.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page