postvæsen / postal service

Fællesbetegnelse for, hvad der hører til, vedrører postbefordring.
Se også: Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet ; Post Danmark A/S.

Litteratur

Det danske postvæsen : beretning om virksomheden i finansåret ...
/ ; Post- og Telegrafvæsenet. Generaldirektoratet
Det danske Postvæsen : dets Historie og Personer indtil dets Overtagelse af Staten 1711.
/ : Fr. Olsen . Frimodt, 1889 Det kgl. danske Postvæsen : personalhistorisk pragtværk : udgivet som festskrift i anledning af 100 aars jubilæet for Kong Christian den Syvendes forordning om befordringsvæsenet ; redigeret af Johannes Madsen ; med en historisk ... F. Olsen og et afsnit ...P. A. Jerichau-Christensen. Dansk Portrætgalleris Forlag, 1904:
Det kongelige danske Postvæsen gennem 300 Aar 1624-1924 : Festskrift udgivet af Generaldirektoratet for Postvæsenet ; Red. Jørgen Bergsøe, 1924.
Aarbog for det danske Postvæsen.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page