Post Danmark A/S

Historisk statsejet aktielseskab stiftet 2002 under Trafikministeriet.
Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S, 2011.
§ 1. Transportministeren stifter et aktieselskab, der overtager den af den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver. Ved stiftelsen overtages den indskudte virksomhed i regnskabs- og skattemæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2002.
Stk. 2. Selskabets navn er Post Danmark A/S.
Stk. 3. Aktiekapitalens størrelse fastsættes ved stiftelsen til 500 mio. kr.
§ 2. Selskabets formål er at drive postvirksomhed. Selskabet kan endvidere drive virksomhed inden for distribution, kommunikation, transport og logistik. Selskabet kan herudover via posthusnettet drive anden virksomhed med henblik på at understøtte posthusnettet.
Beretning til statsrevisorerne om Post Danmark A/S. / : Rigsrevisionen, 2005.
Post Danmark A/S var meddelt koncession på udførelsen af en række postale tjenesteydelser i perioden frem til 31. december 2004, jf. bekendtgørelse nr. 84 af 7. februar 1999 om koncession for Post Danmark A/S. Koncession er fornyet fra den 1. januar 2005 og løber frem til 1. juni 2009, jf. bekendtgørelse nr. 1312 af 14. december 2004 om koncession for Post Danmark A/S.
Koncessionen omfatter dels eneret til postbefordring af indenlandske adresserede breve og adresserede breve fra ud-landet op til og med 50 g (pr. 1. januar 2005), dels pligt til bl.a. at sikre landsdækkende postbefordring af adresserede breve, andre adresserede forsendelser med ensartet trykt indhold, adresserede dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter op til 2 kg og adresserede pakker op til 20 kg.
Aftale om fusion mellem Post Danmark A/S og Posten Sverige AB, 2009.
Transportministeriet og Näringsdepartementet har fredag d. 30. januar underskrevet en aftale om fusion mellem Post Danmark A/S og Posten Sverige AB. De to selskaber fortsætter som datterselskaber i den nye koncern, hver med et selvstændigt ansvar for kundebetjeningen.
Se også: Danmark: Postvæsen.

Litteratur

Beretning til statsrevisorerne om Post Danmark MailHouse's økonomi. / : Rigsrevisionen, 2001.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page