plastik

Latin: Forskellige slags oliebaserede kunststoffer som under fabrikationen bliver plastiske så de kan formes.
Bekendtgørelse om plast, 1981.
§ 1. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:
Plast: Materiale, der som en væsentlig del indeholder en højpolymer, og som på et eller andet stadium i dets forarbejdning til endeligt produkt kan formes under flydning. Elastomere materialer, som også kan formes under flydning, betragtes ikke som plast.
Plastforarbejdning: Erhvervsmæssig fremstilling af plastprodukter som hel- eller halvfabrikata.
Plastoplag: Oplag af forarbejdet og/ eller uforarbejdet plast.
Se også: Forurening.

Litteratur

Plastic & Health: The Hidden Costs of a Plastic Planet. / : David Azoulay et al. Center for International Environmental Law, 2019.
Production, use, and fate of all plastics ever made. / : Roland Geyer, Jenna R. Jambeck and Kara Lavender Law. Science Advances, 2017.
Plastics have outgrown most man-made materials and have long been under environmental scrutiny. However, robust global information, particularly about their end-of-life fate, is lacking. By identifying and synthesizing dispersed data on production, use, and end-of-life management of polymer resins, synthetic fibers, and additives, we present the first global analysis of all mass-produced plastics ever manufactured. We estimate that 8300 million metric tons (Mt) as of virgin plastics have been produced to date. As of 2015, approximately 6300 Mt of plastic waste had been generated, around 9% of which had been recycled, 12% was incinerated, and 79% was accumulated in landfills or the natural environment. If current production and waste management trends continue, roughly 12,000 Mt of plastic waste will be in landfills or in the natural environment by 2050.
Significant plastic accumulation on the Cocos (Keeling) Islands, Australia. / : J. L. Lavers et al.. Scientific Reports (2019) 9:7102

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page