politi

Græsk. Politiet er en del af statens magtapparat.
I Danmark underlagt Justitsministeriet.
Ifølge retsplejelovens § 108 er det politiets opgave at "opretholde sikkerhed, fred og orden, at påse overholdelse af love og vedtægter samt at foretage det fornødne til forhindring af forbrydelser og til efterforskning og forfølgelse af sådanne".
Både militær og politi er blevet anvendt mod strejkende arbejdere, mod politiske demonstrationer og pacifister.
Fra mellemkrigsårene er der sket en stadig militarisering og bevæbning af dansk politi.
Søpoliti eller havnepoliti kan være fiskeri- og eller toldpoliti.
Politi samarbejder internationalt gennem Schengen-konventionen i EU og Europol.
Politiets opgaver i krig er bl.a. at bekæmpe femte kolonnevirksomhed og inden for totalforsvaret medvirke ved varsling af flyangreb og radioaktivt nedfald samt at bistå ved evakuering. Politi har i visse lande korps af gendamer til hjælp. Til støtte for politiet er udpeget hjemmeværnskompanier A og et særligt civilforsvarskorps, der vil blive sammensat af værnepligtige, der ellers ikke indgår i militære enheder. I efterforskning kan politi foretage gerningsstedsundersøgelser, besigtigelser, observation, personkontrol, indgreb i meddelelseshemmeligheden - herunder telefonaflytning, rumaflytning, dataaflæsning, ransagninger og beslaglæggelser.
Arkiver: Landsarkiverne.
Kilde: Sikkerhed, fred og orden : "Opløb" og "Oprør" i 17- og 1800-tallets København / John Christensen, Henning Koch, Henrik Stavnsborg. I: Den jyske Historiker, 1983:25 s. 39.
Se også: Administrativ frihedsberøvelse ; agent provocateur ; Bagmandspolitiet ; civil agent ; Dansk Politiforening ; Denver Intelligence Bureau ; Europolkonventionen ; FBI ; US Federal Civil Defense Administration (Police services) ; feltgendarmeri ; feltpoliti ; Fremmedpolitiet ; Gestapo ; grænsegendarmerie ; grænsepoliti ; hjemmeværnspoliti ; International Association of Chiefs of Police ; Interpol ; Kimpai ; Kriminalforsorgen ; krisekriminalitet ; Københavns krisepoliti ; militærpoliti ; Militærpolitiforeningen i Danmark ; New Scotland Yard ; ordensmagt ; ordenspoliti ; overvågning ; politiadvokat ; pebergas ; politiagent ; Politiets Efterretningstjeneste ; politiklageankenævn ; politikreds ; politilokalnævn ; politireform ; politistat ; politivold ; responcetid ; rigsadvokaten ; sikkerhedstjeneste ; Statsadvokatur for særlige internationale straffesager ; Statsadvokaturen for særlige Anliggender (besættelsen) ; terror ; tvangspas ; ædiler.

Litteratur

Københavnske Politi- og Domsmyndigheder, I-IV.
/ : Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland m. m., 1975-1976
Betænkning om politiets struktur. / : Politikommissionen, Justitsministeriet, 2002.
; Betænkning 1409)
Hånden : en PET- og politikrønike. / : Hans Jørge Bonnichsen. Politikens forlag, 2006.
Dansk våbensalg til Saudi-Arabien får lov at fortsætte trods regeringens eksportstop : Rigspolitiet afviser Udenrigsministeriets anbefaling om at tilbagekalde tilladelser til eksport af militært udstyr til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater. Dermed kan danske virksomheder fortsat sælge til landene – trods mistanke om krigsforbrydelser og VLAK-regeringens beslutning om et eksportstop. / : Lasse Skou Andersen, Sebastian Gjerding, Bo Elkjær. I Information, 18. juni 2019.
Rigsrevisionens beretning om politiets håndtering af våben og ammunition afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger, 14/2016.
Rigsrevisionen vurderer, at Rigspolitiet ikke har sikret en tilstrækkelig forsvarlig håndtering af våben og ammunition. Rigspolitiet har ansvaret for at fastlægge rammer og regler for politikredsenes opbevaring af våben og ammunition. Politikredsene har ansvaret for, at kredsene på ethvert tidspunkt er i stand til at oplyse, hvor et konkret våben er. Rigsrevisionen kan samlet set konstatere, at Rigspolitiet og politikredsene ikke har løftet deres ansvar godt nok.

Bjøndum, Christian: Hjemmeværnsfolk optræder som politi. I: Berlingske Tidende, 01/19/2006.
Grænseløs nu - få så det interview gjort færdig : Jagten på en sandhed om et politisamarbejde. / Poul Maisgaard ; Jesper Borup. - København : Forlaget Dike, 1998. - 171 s. - ISBN 87-90528-04-2
It-ekspert afdækker politiets overvågniongsmuligheder. / : Mathias Koch Stræde ; Lasse Schou Andersen ; Sebastian Gjerding. I: Information, 31. juli 2015..
Leder: Syg kultur. I: Information, 3. oktober 2015.
Leder: Ulovlig overvågning [af bilister] skal stoppes, ikke lovliggøres. I: Information, 28. juli 2017.
Politiets censur ulovlig. I: Arbejderen, 02/28/2006.
Politiets magtanvendelse skal undersøges efter en mand er død under en tvangsudsendelse. / : Ulrik Dahlin. I: Information, 25. november 2017.
Proces mod politiet. / : Carl Madsen. Stig Vendelkærs forlag, 1969, 1975.
Ritzaus Bureau: Posliti og forsvar stopper våbensalg. I: Information, 10/05/2003.
Tatere og Natmandsfolk i Danmark. / : F. Dyrlund. Gyldendal. 1872.
- http://runeberg.org/natmand/
- https://archive.org/details/tatereognatmand00dyrlgoog
TDC leverer rumaflytning og videoovervågning til politiet: Teleselskabet TDC går videre i deres assistance til myndighedernes overvågning, end hvad loven kræver, viser en aktindsigt. TDC’s hjælp inkluderer salg af teknisk bistand til politiets rumaflytning, videoovervågning og teknikere i køretøjer ’der ikke indgår i TDC’s flådestyringssystemer’. / : Sebastian Gjerding. I: Information, 23. maj 2016.
Tre civilbetjente risikerer at blive fyret efter voldsdom. / Claus Blok Thomsen ; Bo Maltesen. I: Politiken, 10/01/2008.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page