Politiets Efterretningstjeneste ; PET

Græsk. Det danske  politis efterretnings- og sikkerhedstjeneste blev grundlagt under enevælden.
Anvendt til overvågning af politiske partier, fredsbevægelser, studerende og enkeltpersoner i opposition til den til enhver tid siddende regering. Københavns Opdagelsespolitis Afdeling D oprettes formodentlig under første verdenskrig. Efter Rigspolitiets oprettelse i 1938 oprettet SIPO. Omfattende registrering af lovlig politisk aktivitet under den kolde krig, fører til regeringserklæringer om registrering af lovlig politisk virksomhed 1947, 1952 og 1968.
Ringe politisk, parlamentarisk kontrol med de danske efterretningstjenester, bestående af folketingets Wamberg-udvalg og folketingets kontroludvalg vedrørende efterretningstjenester som oprettes i 1988. Registrering af lovlig politisk virksomhed fortsætter efter 1968, fremgår det af Redegørelse vedrørende dele af PET's virksomhed fra 1998. Mikrofilm med politiske og personlige oplysninger om danske statsborgere skal under den kolde krig være afleveret til CIA. Redegørelsen fører til nedsættelse af PET-kommissionen som bl.a. afslører at PET overvågede alle danske fredsgrupper. PETs virksomhed omfatter også anvendelse af civile agenter. Dan Lynge-kommissionen starter sine afhøringer herom i april 2004.
I 2002 registrerer PET stadig politiske aktive, eksempelvis i Stop Volden. Som et led i VK-regeringens terrorlove og asylpolitik hemmeligstemples PETs afgørelser i asylsager fra 2002 og fremefter.
PET er bl. a. medlem af Eksportkontrolkredsen.
Blandt PET-ansatte kan nævnes: Jørgen Stig Andersen, Jørgen Bro, Ib Stein Nordgaard, Henning Fode, Arne Nielsen, Frank Søholm Grevil, Finn Ravnsborg, Hans Thoft-Nielsen. Nuværende chef (2002-) Lars Findsen.
Se også Administrativ udvisning ; Blekingegadebande-kommissionen ; FET; Firmaet ; makulering ; penetrator ; PET-kommissionen ; PET-kommiteen ; politistat ; Rigspolitiets Efterretningsafdeling ; Säpo.

Litteratur

Bjerre, Michael: Ny mystik om PETs arkiver. I: Berlingske Tidende, 02/09/2004.
Brask-Rasmussen, Anita: PET i uheldigt lys [Buddinge-Volsmose-sagen]. I: Information, 09/14/2006.
Elkjær, Jakob: PETnavngiver danske terrorforbindelser. I: Information. 12/12/2003.
En højere sags tjeneste : PET under den kolde krig.
/ : Hans Davidsen-Nielsen. Politikens forlag, 2008.
Indhold: Troels Hoff (efterretningschef 1945-1949) ; Ernst Brix (PET-chef 1950-1957) ; Mogens Jensen (PET-chef 1957-1964) ; Arne Nielsen (PET-chef 1964-1970) ; Jørgen Skat-Rørdam (PET-chef 1970-1975) ; Ole Stig Andersen (PET-chef 1975-1984) ; Henning Fode (PET-chef 1984-1988) ; Hanne Bech Hansen (PET-chef 1988-1993).
Hånden : en PET- og politikrønike. / : Hans Jørge Bonnichsen. Politikens forlag, 2006.
Indstilling Nr. IV fra det under 14. April 1947 nedsatte Udvalg vedrørende Rigspolitiets Forhold IV. Rigspolitichefens Afdeling B. Kriminalpoliti og Efterretningsvæsen. I: 3. Betænkning fra forvaltningskommissionen af 1946. København, 1948, herunder Meddelelse af 15. April 1948 til Forvaltningsnævnet fra dettes Sekretariat vedrørende Anskaffelse af nye Kartoteker til Rigspolitiets Centralbureau for Identifikation.
Jørgensen, Andreas: Hver fjerde asylansøger under lup. I: Information. 09/19/2003.
Jørgensen, Andreas: PET: Ingen kommentarer. I: Information. 12/12/2003.
Larsen, Dan: På sporet af folkestyrets politiske politi : Min Danmarkshistorie. Rosinante, 2002. - ISBN : 87-621-0366-0.
Lillelund, Niels: "… til herr ministerens personlige orientering". I: Jyllands-Posten, 10/14/2003.
Lindboe, Rasmus: PET-sag mod eksil-irakker droppet. I: Information, 06/28/2003.
Lindboe, Rasmus: Regeringen mørkelægger PET-afgørelser. I: Information, 12/16/2002.
Lindboe, Rasmus: Mislykket PET-sag udløses krav om erstatning. I: Information, 08/27/2003.
Mogo: - Hold snuden væk, PET! I: Dagbladet Arbejderen, 11/21/2002.
PET fulgte reglerne ved arkivering af kendt forfatters dagbøger. / : Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, 2017. Siden 1982 har PET opbevaret kopi af en kendt dansk forfatters dagbøger. Efter at have undersøgt sagen konkluderer ombudsmanden, at han ikke har grundlag for at kritisere Justitsministeriet og PET.
PET åbner arkivet for fredsaktivist: Højst usædvanligt har PET givet fredsaktivisten Tom Paamand indsigt i tjenestens registreringer om ham frem til 1989. Selv om det ikke er mange oplysninger, PET har udleveret, giver det anledning til nye spørgsmål om tjenestens praksis. /: Ulrik Dahlin, Anton Geist. Lagt på information.dk 30. maj 2012. Bragt i den trykte udgave 30. maj 2012 på side 4 i 1. sektion.
Plum, Søren: Med på en lytter. I: Information, 12/28/1998
Ritzaus Bureau: Dommer tvinger PET til åbenhed. I: Information, 0121/2006.
Rohleder, Niels: PET og journalister kan sagtens have glæde af hinanden : En af dem, der skal stå for PETs nye åbenhed, var i 1998 Frank Jensen og PETs redskab for at tage brodden af TV2s afsløringer. I: Information, 08/08/2002.
Termansen, Jesper: Lynge-sag kan belaste juriststop. I: Berlingske Tidende, 04/16/2004.
Termansen, Jesper: Advokater: Et stærkere PET truer retsstaten. I: Berlingske Tidende, 12/23/2005.
Terp, Holger: Noter om de danske efterretningstjenesters historie. 1998. I: Elsk-værdig sikkerhed. Bilag 14.
Wilhjelm, Preben: Demokratiets vogtere : 50 års bestræbelser på kontrol med efterretningstjenesterne. Centrum, 1999. - 332 s. - ISBN 87-583-1139-4.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page