psykologisk krigsførsel

Den del af udenrigs- og militærpolitikken, der har til formål at ødelægge en fjendes vilje til kamp.
Psykologisk krigsførelse anvendes ofte af efterretningstjenester, eksempelvis Firmaet til holdningsbearbejdelse af civilbeholkningen for at fremme og fastholde fjendebilleder. Blandt danske soldater som har deltaget i kurser i USA om psykologhisk krigsførsel er den konservative hjemmeværnsmand og senere forsvarsminister Knud Østergaard. Afhandling af Arne Sejr om psykologisk krigsførsel skal findes.
Se også: British Warfare Psychological Bureau (under anden verdenskrig) ; The Intelligence Information, Command and Control, Equipment and Enhancements (ICE2)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page