Det danske Fredsakademi

Personalbibliografi over journalisten Ellen Hørup

Af Holger Terp

Bibliografien er kronologisk. Inden for den enkelte måned er periodicaartikler placeret først.

Indholdsfortegnelse

Monografier 1

Bidrag til samleværker og monografier 4

Artikler i periodica og aviser 4

Interviews med og omtaler af Ellen Hørup 32

Nekrologer 38

Dansksprogede periodica udgivet og redigeret af Ellen Hørup 41

Emneregister 43

Periodicaregister 50

Avisregister 51

Monografier

1. Hørup, Ellen: Gandhis Indien.
- København : H. Haagerups Forlag, 1931. - 192 s. : ill.

Anmeldelser:

Valdemar Koppel. Politiken. 1. 12. 1931.

2. Hørup, Ellen: Magtens Vej: Kronikker og Artikler.
- København : Politikens Forlag, 1936. - 300 s. 2. oplag. 1946. 289 s.

Består af kronikkerne: Fremskridt og Reaktion. Ret eller Vold. Et par Ord. Regering. Presse og Borgerskab. Brev til en Ven. Kapitalismens Historie. Kapitalisme og Afrustning. Militarismens Sejrsgang. Dødens Købmænd. I Himlen. Luftkrigen. Giftgassen. Gaskrigen og Menneske heden. Militæret og Menneskerne. Det herskende Køn. De forurettede og undertrykte. Den dobbelte Ret. Kvinder. Kvinder og de smaa Mænd. Ære den som ære bør. Sammenhængen. Tørre Tal. Historien om Fontamara. Kultur eller Fascisme. Abessinien og Stormagterne. Frihed. Japan og den kommende Krig. Indien i Verdenspolitikken. Gandhi som Indiens aandelige Leder. Tagore om Indien og Rusland. Ordet. Folkenes Forbund. Profit er Ret. Indenfor og udenfor. Den internationale Rets Fallit. Fedteboden. Odenwaldskolen. Værnepligten og Militærnægterne. Bart de Ligt. Pacifisme og Kapitalisme.

Anmeldelser: Magtens Vej. 1. udgave

Jyske Tidende. 9. 2. 1936.
Magtens Vej. Af: Hans Brix. BT. 10. 2. 1936.
Af tidens Træk. Møens Folkeblad. 11. 2. 1936.
Af tidens Træk. Odder Venstreblad. 11. 2. 1936.
Af tidens Træk. Vestkysten. 11. 2. 1936.

Af tidens Træk. Holbæk Amts Venstreblad. 12. 2. 1936.
Af tidens Træk. Roskilde Tidende. 12. 2. 1936.
Af tidens Træk. Kalundborg Dagblad. 13. 2. 1936.
Magtens Vej. F. Af: [Ejlif] O.[lsen]. Ekstra Bladet. 12. 2.1936.
Aftenbladet. 13. 2. 1936.
Af tidens Træk. Samsø Folkeblad. 14. 2. 1936.
Af tidens Træk. Fyns Venstreblad. 16. 2. 1936.
Magtens Vej. Ærø Avis. 14. 2. 1936.
Af tidens Træk. Horsens Venstreblad. 19. 2. 1936.
Af tidens Træk. Kalundborg Amts Tidende. 19. 2. 1936.
Af tidens Træk. Kalundborg Venstreblad. 19. 2. 1936.
Af tidens Træk. Kjellerup Venstreblad. 19. 2. 1936.
Af tidens Træk. Silkeborg Venstreblad. 19. 2. 1936.
Af tidens Træk. Aarhus Venstreblad. 19. 2. 1936.
Kvindelig Politik. Berlingske Aften. 19. 2. 1936. Magtens Vej. Frederiksborg Amtstidende. 19. 2. 1936.
Magtens Vej. Københavns Amts Avis. 19. 2. 1936.
Misbrug af magt. Af: Peter de Hemmer Gudme. Dagens Nyheder. 20. 2. 1936.
Af tidens Træk. Morsø Venstreblad. 21. 2. 1936.
Af tidens Træk. Skive Folkblad. 21. 2. 1936.
Af tidens Træk. Ringkøbing Amts Avis. 22. 2. 1936.
Af tidens Træk. Sydsjællands Venstreblad. 22. 2.1936.

3. Magtens Vej. 2. udgave 1946.
[Indexeret af Poul Holst: Artikler i bogform 1900-1950 : Fortegnelse over artikler i danske blandede tidsskrifter. - Ballerup : Bibliotekscentralen, 1970. - 342 spalter].

Anmeldelser:

To Bøger af Ellen Hørup. Ekstra Bladet 4. 10. 1946.
Paa de Forurettedes og undertryktes Side. Af: Sven Henningsen. Politiken. 18. 10. 1946.
Magtens Vej. Af: Hans O. Skovrup. Fyns Venstreblad. 13. 2. 1947.

4. Hørup Ellen: Politik og Krig.
- København : [Eget forlag], 1937. - 47 s.

Består af kronikkerne og artiklerne: Ansvaret. De højere hensyn. Giftgassen. Gaskrigen og Menneskeheden. Afrustning eller Oprustning. Kapitalmagten, Den virkelige Internationale.

5. Hørup, Ellen: Hvorfor faar vi Krig?
- København : [Eget forlag], 1938. - 62 s.

Består af kronikkerne: Kapitalmagten. Den virkelige Internationale. Hvorfor faar vi Krig?

Brugt som foredrag rundt omkring i Skandinavien i løbet af foråret 1938.

Anmeldelser:

O.[tto] M.[attiassen] Aldrig mere Krig. Januar 1939 nr. 7. s. 67.
Clarté. September 1938 nr. 5. s. 26-27.

Debat:

Fredens Forsvar. Af: Olaf Berg. Kulturkampen. Maj 1938 nr. 5. s. 13-16.

6. Hørup, Ellen: Hvordan Freden reddes.
- København : [Eget forlag], 1938. - 16 s.

Består af kronikken: Hvordan Freden Reddes.

7. Hørup, Ellen: Der er kun en Krig.
- København : Politikens Forlag, 1946. - 265 s.

Består af kronikkerne: Krigens Baggrund. De højere Hensyn. De 200 Familier. Kapital og Krig. Den internationale Kapitalmagt og Spanien. Konflikten. Kollektiviteten og Æthiopien. Ansvaret. Gansterfreden. Samarbejde om Spanien. Folkeforbundet og non- interventionen. Ved Klagemuren i Genève. Katholicime og Fascisme. Mussolini og Paven. Brød og Vin. Fascismen- Jøderne-Paven. De spanske Oprørere. Spanien. Spanien. De spanske børns Skæbne. Vaticanet og Spanien. Mit Rige er ikke af denne Verden. Asylretten. Menneskejagt. Mindretal. Det forjættede Land. De evige Emigranter. Sidste fup. Hvordan freden Reddes.

[Indexeret af Poul Holst: Artikler i bogform 1900-1950 : Fortegnelse over artikler i danske blandede tidsskrifter. - Ballerup : Bibliotekscentralen, 1970. - 342 spalter].

Anmeldelser:

To Bøger af Ellen Hørup. Ekstra Bladet 4. 10.1946.
Paa de Forurettedes og undertryktes Side. Af: Sven Henningsen. Politiken. 18. 10. 1946.
Hans O. Skovrup. Fyns Venstreblad. 13. 2. 1947.

8. Hørup, Ellen: Kapitalisme, Kommunisme og Krig.
- København : [Eget forlag], 1949. - 45 s.

Består af kronikkerne: Kapitalisme. Kommunisme og Krig. Stormagter nes tovtrækning om Grækenland. Nazismen lever og trives. Folkene i østen rejser sig.

Anmeldelser:

Alvar Westerberg. Forældrebladet. September 1949. s. 70.
Kapitalisme er krig. Af: Leif G. Land og Folk. 24. 10. 1949.

9. Hørup, Ellen: Undertrykkere og undertrykte.
- København : Rhodos, 1971. - 153 s. : ill. portræt i farver.

Består af kronikkerne og artiklerne: Spiren til krig. Fred og demokrati. De vil ikke. Kapitalisme. kommunisme og krig. Bønder i Italien. Retten til arbejde. Oprør uden vold. De elendige. Podalen - et år efter. Efterkrigstidens Italien. Magtcenter I. Magtcenter II. Vatikanpolitik. Magtkampen begynder. Kampen om verdensherredømmet. Pengenes sejr. Hvem regerer i Amerika. Vi skal beskytte Amerika. Folkene i Østen rejser sig. Organiseret egoisme. Det forjættede land. De evige emigranter. Børnene - det er fremtiden. Børn uden hjem. Vor egen nazisme.

Anmeldelser:

Vor egen Nazisme. Af: Gregers Dirckinck-Holmfeld. Aktuelt. 13. 12.1971.
De der ingen ret har : en revolutionær dame : i anledning af 100 året for Ellen Hørups Fødsel. Af: Ebbe Reich Kløvedal. Politikens kronik. 19. 12. 1971. Hørups datter. Af: Axel Lassen. Berlingske Tidende. 22. 12. 1971. Hun var en ægte Hørup. Af: Steffen Larsen. Aktuelt. 28. 12. 1971.

Bidrag til samleværker og monografier

10. Hørup, Ellen: En politikers hjem : familieliv hos Viggo Hørup. s. 169-186 i Danske hjem ved århundredskiftet / under redaktion af Povl Bagge og Tove Clemmesen. 1945-1953. 6 bind.
- København : Hirchsprung, bd. 4. 1953. 186 s. : ill.

11. Indledning af Ellen Hørup s. 5-6 i Mikkelsen, Robert: Asylret.
- København : Arbejderforlaget, 1937. - 48 s.


Artikler i periodica og aviser

[Emma Gad: Hvad kvinder udretter. Politikens kronik, 18. august 1911.
Med stor Interesse og Moro har jeg læst de Betragtninger, Fru Ellen Hørup Nielsen for nylig har fremsat i Politikens Kronik om Mændenes Moral og deres Blik paa Kvindernes Stilling i Samfundet. Forfatterinden ønsker en større personlig Uafhængighed og en ny Moral i Kvindernes Favør, og idet hun udtaler disse rimelige Ønsker, uddeler hun raske smaa Hib til d'Hrr. Ægtemænd, hvis Forfædre og Fædre har lavet de skrevne og uskrevne Love, vi nu lever paa.
Disse Smaahib snertede dér, hvor de traf, men fordi de blev afleverede med Humor og Behændighed er de maaske blevne læste af de kære Mandfolk - jeg siger maaske, for naar det gælder betragtninger over Kvindernes Samfundsstilling, er de gode til at springe dem over - Mandfolkene! Jeg gad vide, hvor mange i det ganske Land der læser Tidsskriftet "Kvinden og Samfundet". Og dog kunde der nok af og til være noget for dem at faa Fostand af.
Som Slutningsresultat af to Artikler fastslaar Fru Hørup Nielsen, at alt om et halvt eller helt Aarhundrede vil se ganske anderledes ud end nu, eller rettere sagt - hun forudsætter som noget givet, at Kvinderne vil være helt anderledes end nu... ]

1912.

12. Svar til Fru Lis Jacobsen. Tilskueren. Juni 1912 s. 563-567.

Svar til Lis Jacobsen artikel: Kvinden og Samfundet. Tilskueren. juni 1912 s. 552-563. (Foredrag holdt i "Dansk Kvindesamfund". 28. 3. 1912. Lis Jacobsen: Gensvar. Tilskueren. Juni 1912 s. 567-570.

13. Kultur og Koloni. Tilskueren. September 1912. (Andet halvbind) s. 276-280.

1913.

14. Amerikas Ære, Jærnbanetrusten og Panamakanalen. Tilskueren. Januar 1913 s. 103-107.

15. Folk og Racer i De forenede Stater. Tilskueren. November 1913 s. 852-857.

1915.

16. Den kinesiske Familie. Tilskueren. Januar 1915 s. 286-293.

(kritik af Ø.K.s Kina-udsending, forfatteren Jacob Henningsens: "Kina under Forvandlingens Tegn" fra 1913. Kritikken bygger på Athur H. Smiths Kineserkarakteristik.

1924.

17. Brev fra Rom : Den antifascistiske Gæring i Italien. Politiken. 25. 6. 1924. (Om mordet på socialdemokraten Giacomo Mattiotti).

1927.

18. Sicilienske indtryk. Politikens kronik. 25. 8. 1927.

19. Mænds Stilling til Kvindesagen. Politikens kronik. 12. 10. 1927. (Bygger på Carpenters: Naar kærligheden modnes, Carl Jørgensens: Erotikkens Etik, 2. oplag. 1926 og Dommer Ben B. Lindseys: Moderne Ungdomsoprør fra 1927).

1928.

20. Folkeforbundets Kamp mod Bordellerne og Handel med Kvinder og Børn. Politikens kronik. 13. 1. 1928.

21. Mahatma Gandhi. Politikens Kronik. 28. 2. 1928. (Første registrerede kronik af Ellen Hørup om Mohandas Gandhi).

22. Faa Øjnene op. Politiken. 24. 5. 1928.

(Om dommer Lindseys bog Kammeratægteskabet. Dansk udgave 1928).

23. Lenin. Politikens kronik. 15. 6. 1928.

(Anmeldelse af: Valeriu Marcus biografi: Lenin : 30 Jahre Russland fra 1927).

1929.

24. Sjælelægekunst. Politikens kronik. 25. 1. 1929.

(Psykoanalyse. Om den svenske læge Poul Bjerres bøger: Hvordan sjælen læges og Sjælelægens Kunst).

25. Til Kongres med 30.000 Indere. Politikens kronik. 13. 4. 1929.

26. Gandhi og hans Ashram. Politikens kronik. 22. 5. 1929.

27. Spørgsmaalet Lis Jacobsen. Politiken. 13. 9.1929.

1930.

28. Mirakeldoktoren i Gallspack. Politikens kronik. 16. 1. 1930.

Debat: Lægekunst og "Mirakelkure. Af: Johanne Christensen. Politikens kronik. 15. 2. 1930. Zeileis og Gallspack. Af Eva Maltesen. Politikens kronik. 19. 2. 1930. Zeileis og hans Kup. Johanne Christensen. Politiken. 21. 2. 1930. Lægekunst og Mirakelkure. Af: Georg W. Wendt. Politiken 25. 2. 1930. Svar til Fru Hørup. Af: Johanne Christensen. Politiken. 2. 3. 1930.

29. Gandhis store Tog. Politiken. 6. 4. 1930.

30. Paa Rejse i Indien. Politikens kronik. 11. 4. 1930.

31. Forholdene i Indien. Berlingske Tidende. 4. 7. 1930.

32. Gandhis ikke voldelige Kamp. Berlingske Tidende. 5. 7. 1930. (Svar på artiklen: Englænderne i Indien. Af: General Lionel C. Dunstville. Tilskueren. 1930. s. 316-3320).

33. Bog om Gandhi. Politiken. 13. 5. 1930.

(Ester Menons Gandhibiografi).

34. Missionærer i Indien. Politikens Kronik. 27. 6. 1930.

35. Simons-Kommisionen og Indien. Politiken. 30. 6. 1930.

36. En indisk Videnskabsmand. Politikens kronik. 22. 8. 1930. (Om den indiske videnskabsmand og fysiolog Jagdis Chunder Bose).

37. Plante-Avtografer. Politikens kronik. 25. 8. 1930. (Om den indiske videnskabsmand og fysiolog Jagdis Chunder Bose).

38. Gandhis Selvbiografi. Politikens kronik. 22. 9. 1930. (Anmeldelse af første bind af "Mine forsøg med Sandheden". Daugaard. 1930.).

39. Indien. Fredsbladet. 1930 nr. s. 267.

40. Hindu-Ægteskaber. Politikens kronik. 29. 11. 1930. (Anmeldelser af en række værker om indiske forhold).

1931.

41. Fanatisme. Indiens Venner. Februar 1931 nr. 4. [s. 1.]

42. En Englænder om England og Indien. Politikens kronik. 10. 2. 1931.

43. Ved Indiens Port. Politikens kronik. 27. 2. 1931.

44. Indiske Bønder. Politikens kronik. 21. 3. 1931.

45. De sorte Blomster. Indiens Venner. Maj 1931 nr. 7. [s. 1.]

46. Fyrst Myschkin. Indiens Venner. Juni 1931 nr. 8. [s. 1.] (Om en naiv indisk Gandhi-tilhænger).

47. Kristendom og Hinduisme. Indiens Venner. Juli 1931 nr. 9. [s. 1.]

48. Gandhi og Ungdommen. Indiens Venner. Juli 1931 nr. 9. [s. 1.]

49. Gandhi og Børnene : Børn i alle Lande, foren Jer. Indiens Venner. Juli 1931 nr. 9. [s. 2.]

50. Retten til at være uenige. Indiens Venner. August 1931 nr. 10. [s. 1.]

51. Kvinde-Hæren. Indiens Venner. August 1931 nr. 10. [s. 4.]

52. Kommer-Kommer ikke-Kommer. Indiens Venner. September 1931 nr. 11. [s. 1.] (Om et muligt Gandhi besøg i Danmark. Han kom ikke).

53. Samtaler med Gandhi. Indiens Venner. September 1931 nr. 11. [s. 1. ]

54. Pigebørn i en indisk Skole. Indiens Venner. September 1931 nr. 11. [s. 2.]

55. Begrebet "Fred". Politiken. 17. 9. 1931.

56. Stormvarsler. Indiens Venner. November 1931 nr. 1. [s. 1.](Anden årgang også kaldet 1931)!

1932.

57. Det runde Bord. Indiens Venner. Januar 1932 nr. 1. [s. 1.] (Gandhis London-forhandlinger).

58. Folkenes Forbund. Politikens kronik. 26. 1. 1932. (Folkeforbundet ; krigen mellem Japan og Kina).

59. Profit er ret. Politikens kronik. 16. 3. 1932. (Folkeforbundet ; Afrustningsforhandlinger).

60. "De fattigste af de fattige". Politikens kronik. 20. 5. 1932. (Åndssvageforsorgen : De Kelleriske Aandssvageanstalter i Brejning).

61. Interessante Bøger. Indiens Venner. Juni 1932 nr. 8. [s. 3.]

62. Indenfor og udenfor. Politikens kronik. 13. 7. 1932. (Folkeforbundet. Genbrugt i Det Fri Blad. 1932. nr. 31/32 s. ).

63. Satyagraha. Indiens Venner. Juli 1932 nr 9. [s. 3.] (Ikkevold).

64. Sir Samuel Hoare. Indiens Venner. Juli 1932 nr 9. [s. 4.]

65. Foragelse og beundring. Indiens Venner. August 1932 nr. 10. [s. 1.]

66. Anti Krigs Kongressen. Politiken. 2. 8. 1932. (I Amsterdam).

67. Hvad Standret i Tyskland vil betyde. Politiken. 12. 8. 1932.

68. Anti Krigs Kongressen. Politiken. 28. 8. 1932.

69. Guldminen i Marikuppaka. Politikens kronik. 25. 8. 1932.

70. Anti Krigs Kongressen. Politiken. 28. 8. 1932.

71. Anti Krigs Kongressen. Politiken. 29. 8. 1932.

72. Anti Krigs Kongressen. Politiken. 30. 8. 1932.

73. Gandhis udtalelser om Forordningen i Brevet til Sir Samuel Hoare. Indiens Venner. Oktober 1932 nr. 12. [s. 3.]

74. Brev fra Genève. Indiens Venner. November 1932 nr. 1. [s. 3.]

75. Den blodige Internationale. Politikens kronik. 3. 12. 1932. (Rustningsindustrien).

76. Kapitalisme og Afrustning. Politikens kronik. 10. 12. 1932. (Rustningsindustrien).

1933.

77. Indien i Verdenspolitiken. Politikens kronik. 25. 1. 1933.

78. Indien i Verdenspolitiken. Indiens Venner. Februar 1933 nr. 4. [s. 2.] (Anmeldelse af Taraknath Das bog med samme titel, engelsk udgave 1923).

79. En Artikel om Gandhi. Indiens Venner. Februar 1933 nr. 4. [s. 4.]

80. Den internationale Rets fallit. Politikens kronik. 14. 3.1933.

81. Ret eller Vold. Politikens kronik. 20. 3. 1933.

82. Breve til og fra Gandhi. Indiens Venner. April 1933 nr. 6. [s. 3.]

83. Bart de Ligt. Politikens kronik. 10. 5. 1933.

(Hollandsk fredsaktivist m.m. 1886-1938).

84. Brev til Statssekretæren for Indien fra den Internationale Komité i Genève. Indiens Venner. Juni 1933 nr. 8. [s.3.]

85. Tredie grads Forhør. Politiken. 14. 6. 1933?.

86. Upartiskhed og Englænderne. Indiens Venner. Juni 1933 nr. 8. [s. 3.]

87. Værnepligten og Militærnægterne. Politikens kronik. 15. 6. 1933.

88. I Himlen. Politikens kronik. 15. 7. 1933.

89. Frihed. Politiken. 23. 8. 1933.

90. Ære den, der æres bør. Politiken. 28. 8. 1933.

91. Odenwaldskolen. Politikens kronik. 24. 8. 1933.

92. Gandhi ophæver sin Ashram. Indiens Venner. Oktober 1933 nr. 10. [s. 3.]

93. Gandhi som indiens aandelige Leder. Politikens kronik. 30. 10. 1933.

94. Noter om Patels Død. Indiens Venner. November 1933 nr. 1. [s. 1.] (Vitalbhai Patel indisk sagfører og kongrespolitiker).

95. Vitalbhai Patel. Indiens Venner. November 1933 nr. 1. [s. 1.]

96. Militarismens Sejrsgang. Politikens kronik. 25. 11. 1933.

97. Den Internationale Komite for Indien. Indiens Venner. December 1933 nr. 2. [s. 2-3.]

98. Kapitalismens Historie. Politikens kronik. 11. 1. 1934.

1934.

99. Et Par Ord. Politikens kronik. 26. 1. 1934.

(Om afskaffelse af begreberne krig og nationalisme. Bygger på Beverly Nicolas: "Cry Havoc", London, 1934).

100. Sammenhængen. Politikens kronik. 17. 3. 1934. (International politik).

101. Uddrag af Subnas Chandre Boses Udtalelse i den indiske Presse. Indiens Venner. April 1934 nr. 6. [s. 2-3.]

102. Klasser. Politiken. 1. 4. 1934.

(Om afskaffelse af 2. og 3. klasse i tog).

103. Japan og den kommende Krig. Politikens kronik. 18. 4. 1934.

104. En ny Taktik i indisk Politik. Indiens Venner. Maj 1934 nr. 7. [s. 1.]

105. Brev til en Ven. Politikens kronik. 18. 5. 1934. (Militærnægtelse).

106. Fremskridt og Reaktion. Politiken. 28. 5. 1934.

107. Danmark og Jordskælvet. Indiens Venner. Juni 1934 nr. 8. [s. 3.] (Jordskælvet i Bithar).

108. Luftkrigen. Politikens kronik. 5. 6. 1934.

(Civilforsvar).

109. Giftgassen. Politikens kronik. 2. 7. 1934.

(Civilforsvar).

110. Gaskrigen og Menneskeheden. Politikens kronik. 6. 7. 1934. (Civilforsvar).

Debat: Civilbefolkningens beskyttelse mod Luftangreb. Af: Oberstløjtnant Holten Møller. Social Demokratens Kronik. 14. 7. 1934. Luftværn. Politiken. 11. 9. 1934. Militære og Menneskene. Politiken. 22. 9. 1934. Værn mod Luftværn : Svar til Oberstløjtnant Holten Møller. Politiken. 21. 7. 1934.

111. Rabindranath Tagore om Indien og Rusland. Politikens kronik. 8. 8. 1934.

112. Englænderne i Indien. Indiens Venner. September 1934 nr. 9. [s. 4.]

113. Kvinder. Politikens kronik. 14. 9. 1934.

(I Tyskland).

114. Indrepolitiske Forhold i Indien. Indiens Venner. Oktober 1934 nr. 10. [s. 1-2.]

115. Indisk Politik. Politiken. 22. 10. 1934.

116. Pacifisme og Kapitalisme. Politikens kronik. 26. 11. 1934. (Delvist brugt som forord i Magtens Vej).

117. Gandhi som Politiker. Politikens kronik. 14. 12. 1934.

118. Dødens Købmænd. Politiken. 18. 12. 1934.

(Om det amerikanske senats Nye-undersøgelseskommision vedrørende våbenindustrien).

1935.

119. Muhamedanere og Hinduer. Indiens Venner. Januar 1935 nr. 3. [s. 2-3.]

120. Tørre Tal. Politiken. 11. 1. 1935.

(Om den italienske Guldværdi).

121. De Forurettede og Undertrykte. Politikens kronik. 12. 2. 1935. (Flygtninge).

122. Den dobbelte Ret. Politikens kronik. 18. 2. 1935. (Flygtninge. Skrevet på baggrund af Mathilde Vaertings: Die Macht der Massen).

123. Historien om Fontamara. Politikens kronik. 24. 3. 1935. (Anmeldelse af Ignazio Silones bog Fontemara, engelsk udgave 1930, dansk udgave 1935).

124. England og de indiske Fyrster. Indiens Venner. April 1935 nr. 6. [s. 1-2.]

125. Kultur eller Fascisme? Politikens kronik. 13. 4. 1935.

126. Abessinien og Stormagterne. Politiken. 13. 5. 1935.

127. Det herskende Køn. Politiken. 18. 6. 1935.

(Kvindesagen. Anmeldelse af den italienske udgave af Mathilde Vaertings bog "Il sesso dominante" fra 19 ).

128. England beskytter Indien. Indiens Venner. Juni-juli 1935 nr. 8. [s. 4.]

129. Gandhi og Kvinderne uenige. Indiens Venner. Juni-juli 1935 nr. 8. [s. 4.]

130. Island. Politikens kronik. 28. 7. 1935.

(Rejseskildring).

131. Kvinderne og de Smaa Mænd. Politikens kronik. 15. 8. 1935. (Kvindesagen).

132. Fedteboden. Politiken. 20. 8. 1935.

(Folkeforbundet).

133. Mennesket og Krigen. Kulturkampen. September 1935 nr. 3. s. 3-5.

134. Det ulykkelige Indien. Indiens Venner. August-september 1935 nr. 9. [s. 1.]

135. Indien og Krigen. Indiens Venner. Oktober 1935 nr. 10. [s. 1.]

136. Pagten. Politiken. 15. 10. 1935.

(Om Folkeforbundet og den abbisinske krig).

137. Imperialisme og Krig. Politikens kronik. 16. 10. 1935.

138. Englands Æthiopien. Indiens Venner. November 1935 nr. 1. [s. 1.]

139. Sanktioner. Politikens kronik. 6. 11. 1935.

140. Statsmænd. Kulturkampen. December 1935 nr. 3. s. 16-18.

141. Kvinder i Østen. Politikens kronik. 27. 12. 1935.

142. Samtale med Jawaharlal Nehru. Indiens Venner. December 1935 nr. 2. [s. 1-2.]

1936.

143. Konflikten. Politikens kronik. 14. 1. 1936.

(Etiopien).

144. Irene Harand. Politiken. 6. 2. 1936.

(Østrigsk antifascistisk forfatter på besøg i København).

145. Jægeren Ghond. Indiens Venner. Februar 1936 nr. 4. [s. 2-3.]

146. Katolicisme og Facisme. Politikens kronik. 18. 2. 1936.

147. Mussolini og Paven. Politikens kronik. 19. 2. 1936.

Debat: Svar til Pastor Menziger. Politiken. 26. 2. 1936.

148. Stormagtspolitik. Tidens Stemme. 1936. nr. 13. s. 1-2.

149. Det, vi vil, er Ligevægt. Politiken. 13. 3. 1936. (Interview med den indiske professor Shama).

150. Strømninger i Indien. Indiens Venner. April 1936 nr. 6. [s. 1-2.]

151. Jægeren Ghond. Politiken. 6. 4. 1936.

152. Traktater. Politiken. 7. 4. 1936.

153. To Pacifister. Politikens kronik. 15. 4. 1936. (Interviews med den franske forfatter Romain Rolland og Fecilin Challaye; sidstnævnte var formand for den Internationale Liga for Fredens Forkæmpere).

154. Kongressen i Lucknow. Indiens Venner. Maj 1936 nr. 7. [s. 1.]

155. Kollektiviteten og Æthiopien. Politikens kronik. 5. 5. 1936. (Folkeforbundet).

156. Asylretten. Politikens kronik. 26. 5. 1936.

(Politiske flygtninge).

157. 100 Aar efter Sri Ramakrishamas Fødsel. Indiens Venner. Juni-juli 1936 nr. 8. [s. 1-2.] (Fortsættes i de følgende numre, 1936 nr. 10 [s. 1-2] og 1936 november nr. 1. [s. 1-2.]).

158. Brød og Vin. Politikens kronik. 20. 6. 1936. (Anmeldelse af Ignazio Silones bog Brød og Vin, dansk udgave 1936).

159. Kvinderne arbejder. Politiken. 12. 7. 1936.

(Ny kvinde fredsorganisation, hvis navn ikke fremgår af artiklen).

160. Asylretten. Politiken. 18. 7. 1936.

161. Flygtningene og Evian. Politiken. 20. 7. 1936. (Referat fra international flygtningekonference i Folkeforbundsregi).

162. Ansvaret. Politikens kronik. 27. 7. 1936.

(Stormagtspolitik).

163. Skyggen. Politikens kronik. 22. 8. 1936.

(Kvindepolitik).

164. De urørlige. Indiens Venner. September 1936 nr. 9. [s. 1-2.]

165. Fred paa Jorden. Politiken. 28. 9. 1936.

(Teateranmeldelse af et skuespil med samme titel af Svend Rindom).

166. Oversvømmelser og Hungersnød. Indiens Venner. Oktober 1936 nr. 10. [s. 1.]

167. Tre Rickshaw-Mænd. Indiens Venner. Oktober 1936 nr. 10. [s. 2-3.]

168. Da spanske Oprørere. Politikens kronik. 10. 10. 1936. (Borgerkrigen i Spanien).

169. Stormagts-Freden. Politikens kronik. 10. 11. 1936.

170. Diplomati og Folkeforbund. Politiken. 22. 11. 1936.

171. De absolutte Pacifister. Politikens kronik. 19. 12. 1936.

172. De Glædesløse. Politiken. 26. 12. 1936.

(Politiske emigranter i Danmark).

173. [Artikel om den spanske borgerkrig]. Politiken. 26. 12. 1936.

174. Stormagtspolitik. Tidens Stemme : Ugeblad for Frisind og Samfundssind. 1936 nr. 13. s. 1-2.

1937.

175. Fattigmands Brød. Indiens Venner. Februar 1937 nr. 4. [s. 1.]

176. Samarbejdet i Spanien. Politikens kronik. 4. 2. 1937. (Borgerkrigen i Spanien).

177. Kapital og Krig. Politikens kronik. 24. 2. 1937. (Borgerkrigen i Spanien).

178. Spaniens Børn. Politiken. 27. 2. 1937.

(Borgerkrigen i Spanien).

179. Et indre anliggende. Politiken. 19. 3. 1937.

(Politisk undertrykkelse i Italien).

180. Uro i Indien. Indiens Venner. April 1937 nr. 6. [s. 1-2.]

181. Subhas Chandra Rose. Indiens Venner. April 1937 nr. 6. [s. 3.]

182. Folkeforbundet og Non-Interventionen. Politikens kronik. 7. 4. 1937. (Borgerkrigen i Spanien).

183. Blodbadet i Addis Abeba. Politiken. 24. 4. 1937.

184. Nye Kvindelove i Indien. Indiens Venner. Maj 1937 nr. 7. [s. 1.]

185. Provisorieministerierne. Indiens Venner. Maj 1937 nr. 7. [s. 1.]

186. Gandhi og Socialismen. Indiens Venner. Maj 1937 nr. 7. [s. 2-3.]

187. Forfatningen dømt. Indiens Venner. Maj 1937 nr. 7. [s. 3.]

188. Indiens Frihedskamp. Politikens kronik. 21. 5. 1937.

189. Gandhis Faste. Politiken. 21. 6. 1937.

190. Home, Sweet Home. Politiken. 24. 6. 1937.

(Flygtninge).

191. Gandhi og Nobel-fredsprisen. Indiens Venner. Juni 1937 nr. 8. [s. 1.]

192. Samtale med indiske Delegerede ved det internationale Arbejderbureau i Genève. Indiens Venner. Juli 1937 nr. 8. [s. 2.]

193. Spanien, Spanien. Politikens kronik. 28. 6. 1937. (Borgerkrigen i Spanien).

194. Afrustning eller Oprustning. Politikens kronik. 20. 7. 1937. (Trykt som Disarmament or Rearmament).

195. Kandidat til Nobels Fredspris. Politiken 18. 7. 1937.

Debat: Fredsprisen. Politiken. 20. 7. 1937.

Referat: Gandhi om Missionærerne. Morgenrøden. Oktober-november 1937 nr. 68 s. 2.).

196. Kongressen danner Ministerier. Indiens Venner. August 1937 nr. 9. [s. 1-2.]

197. Fangerne paa Andanan-Øerne. Indiens Venner. September 1937 nr. 9. [s. 2.]

198. Reformer uden Penge. Indiens Venner. September 1937 nr. 9. [s. 3-4.]

199. Ny Situation i indisk Politik. Politiken. 4. 8. 1937.

200. De højere Hensyn. Politikens kronik. 21. 8. 1937.

201. De spanske Børns Skæbne. Politikens kronik. 30. 8. 1937. (Borgerkrigen i Spanien).

202. Fej for din egen Dør. Indiens Venner. Oktober 1937 nr. 10. [s. 1-2.] (England og Irak).

203. Den gyldne Hind. Indiens Venner. Oktober 1937 nr. 10. [s. 2.] (Kvindesagen).

204. Store og smaa Resultater. Indiens Venner. November 1937 nr. 1. [s. 1.] (Den indiske nationalkongres).

205. Nobelpris og Røverfred. Indiens Venner. November 1937 nr. 1. [s. 2.]

206. Ved Klagemuren i Genève. Politikens kronik. 23. 11. 1937.

207. Sir Jagadis Chandra Bose. Indiens Venner. December 1937 nr. 2. [s. 1.]

Referat: Fra Fange til Premier-Minister. Morgenrøden Januar-februar 1938 nr. 70. s. .

208. Englands dyrbare Venskaber. Indiens Venner. Januar 1938 nr. 3. [s. 1.] (Italien og Japan).

1938.

209. Aadanam-Fangerne. Indiens Venner. Januar 1938 nr. 3. [s. 2.]

210. Den internationale Kapitalmagt og Spanien. Politikens kronik. 7. 1. 1938.

211. Vatikanet og Spanien. Politikens kronik. 15. 2. 1938.

(Om den katolske kirkes holdning til borgerkrigen i Spanien).

212. "Mit Rige er ikke af denne Verden". Politikens kronik. 16. 2. 1938. (Om den katolske kirkes holdning til borgerkrigen i Spanien).

Debat: Katolicismen og Spanien. Af: A. Menziger. Politiken. 27. 2. 1938. Smaa og store Kulturbøller. Social Demokraten. 28. 2. 1938. Hestehoven stikker frem bag Munkekutten. Arbejderbladet. 1. 3. 1938. Katolicmen og den spanske Borgerkrig. Af: Einar Mathiasen. Politiken. 1. 3. 1938. Katholismen og Frimureriet i Spanien. Af: Grunddal Sjallung. Politiken. 1. 3. 1938. Svar til Pastor A. Menziger formand for Selskabet for Frimurisk Oplysning. Politiken 5. 3. 1938. Kristen Kærlighed. Tegning af Herluf Bidstrup. Social Demokraten. 1. 3. 1938.

213. Koloni og Moderland. Indiens Venner. Februar 1938 nr. 4. [s. 1-2.]

214. Ministerkrise i Indien. Indiens Venner. Februar 1938 nr. 4. [s. 2.]

215. Føderationen. Indiens Venner. Marts 1938 nr. 5. [s. 1.]

216. Kongressens Samling i Haripura. Indiens Venner. Marts 1938 nr. 5. [s. 2.]

217. Spaniens Børn. Politiken. 6. 3. 1938.

218. Ministerkrisen løst i Indien. Indiens Venner. April 1938 nr. 6. [s. 1.]

219. En Landflygtig fyldte firs. Politiken. 1. 4. 1938.

(Den tyske historiker, pacifist, emigrant og Nobelfredsspristager Ludwig Quidde).

220. Hvorfor faar vi Krig? Politiken. 22. 4. 1938.

221. Hvad forgaar der i Nord-Vestgrænse Provinsen? Indiens Venner. Maj 1938 nr. 7. [s. 1-2.]

222. Hinduer og Muhamedanere. Indiens Venner. Maj 1938 nr. 7. [s. 2.]

223. Gandhis Sorger. Indiens Venner. Maj 1938 nr. 7. [s. 2-3.]

224. Englands Føjelighed. Indiens Venner. Maj 1938 nr. 7. [s. 3.]

225. "Indiens Venner" og Norge. Indiens Venner. Maj 1938 nr. 7. [s. 4.]

226. "De Pengeløses Front" mod Krigsfaren. Politiken. 24. 5. 1938.

227. De 200 Familier. Politikens kronik. 28. 5. 1938.

(Om Banque de France).

228. De danske Syklubber. Politiken 28. 5. 1938.

(Sy-klubbernes medlemmer indsamlede tøj til kvinder og børn, der var flygtet fra den spanske borgerkrig).

229. Kongressens Indflydelse vokser baade indenfor og udenfor Britisk Indien. Indiens Venner. Juni 1938 nr. 8. [s. 1-2.]

230. Kæmpemæssig Forøgelse af Indiens Militærbudget. Indiens Venner. Juni 1938 nr. 8. [s. 3.]

231. Borgerligt Forsvar. Indiens Venner. Juni 1938 nr. 8. [s. 3-4.]

232. Krigens Baggrund. Politikens kronik. 3. 6. 1938.(Krigen mellem rig og fattig, skrevet på baggrund af den spanske borgerkrig).

233. Menneskejagt. Politikens kronik. 3. 6. 1938.

(Om folkeforbundets internationale asylkonference i den schweitiske by Eivan).

234. Flygtningene og Eivan: Konferencen uden Resultater. Politiken. 20. 7. 1938.

235. Kvinder og Fred. Politiken. 11. 8. 1938.

(Selverhvervende Kvinders Kongres i Budapest).

236. De danske Syklubber. Politiken. 30. 8. 1938.

237. Hvordan det endte i Orissa. Indiens Venner. September 1938 nr. 9. [s. 1.]

238. Jawaharlal Nehru i Europa. Indiens Venner. Oktober 1938 nr. 10. [s. 1.]

239. Krigspropaganda i Indien. Indiens Venner. Oktober 1938 nr. 10. [s. 2.]

240. Indiens Kvinder. Indiens Venner. Oktober 1938 nr. 10. [s. 2-3.]

241. Gandhis Fødselsdag. Indiens Venner. Oktober 1938 nr. 10. [s. 3.]

242. Fascismen-Jøderne-Paven. Politikens kronik. 5. 10. 1938.

(Racisme).

243. Gandhi som Indiens aandelige Leder. Politikens kronik. 30.10. 1938.

244. Til Læserne. Indiens Venner. November 1938 nr. 11. [s. 1-2.](Programerklæring).

245. Til Læserne. Mennesket og Magten. November 1938 nr. 1. [s. 1-2.]

246. Mindretal. Politikens kronik. 24. 11. 1938.

(Om krisen i Tjekoslovakiet).

247. Hvem er Fjenden? Politiken. 25. 11. 1938.

248. Tillid. Mennesket og Magten. December 1938 nr. 2. [s. 1-2.](Storpolitik og flygtninge).

249. Kvinden i det tredie Rige. Mennesket og Magten. December 1938 nr. 2. [s. 4-5.] (Kvindesagen).

250. Hinsides Lov og Ret. Mennesket og Magten. December 1938 nr. 2. [s. 5.] (Flygtninge).

251. Bart de Ligt In Memoraium. Politikens kronik. 23. 12. 1938.

1939.

252. Gandhi og Freden i München. Mennesket og Magten. Januar 1939 nr. 1. [s. 3-4.]

253. Statsmændene Taler. Mennesket og Magten. Februar 1939 nr. 2. [s. 1.]

254. England - Indiens Værge. Mennesket og Magten. Februar 1939 nr. 2. [s. 2.]

255. Nytaar i London. Mennesket og Magten. Februar 1939 nr. 2. [s. 3.]

256. De ulykkeliges hellige Ret. Mennesket og Magten. Februar 1939 nr. 2. [s. 5-6.] (Flygtninge).

257. En Plads i Solen. Mennesket og Magten. Marts 1939 nr. 3. [s. 1-2.] (Tysk oprustning).

258. Gandhis Faste. Mennesket og Magten. Marts 1939 nr. 3. [s. 3.](Interview med den norske arbejder-journalist og pædagog Birgit Nissen).

259. Oversiddere. Politikens kronik. 9. 3. 1939.

260. Spot og Skade følges ad. Mennesket og Magten. April 1939 nr. 4. [s. 1-2.]

261. Gandhi og Palæstina. Mennesket og Magten. April 1939 nr. 4. [s. 3-4.]

262. Præsidentvalg i Indien. Mennesket og Magten. April 1939 nr. 4. [s. 6-7.]

263. Johannes Bitterman, Indiens Ven. Mennesket og Magten. April 1939 nr. 4. [s. 8.] (Nekrolog over en missionær og Gandhi-tilhænger).

264. Tale paa Aldrig mere Krigs Aarsmøde. Politiken. 24. 4. 1939.

265. Handlingens Renhed. Mennesket og Magten. Maj 1939 nr. 5. [s. 1-2.] Om den indiske nationalkongres).

266. Gandhi og Kongressen i Tripuri. Politikens kronik. 19. 5. 1939.

267. Præsidenten Gaar. Mennesket og Magten. Juni 1939 nr. 6. [s. 3.] Om den indiske nationalkongres).

268. Valg i England. Mennesket og Magten. Juni 1939 nr. 6. [s. 8.]

269. Gandhi Tilhængere paa alle Poster. Politiken. 10. 6. 1939.

270. Videnskaben viser Vej tilbage til Naturen. Politikens kronik. 29. 6. 1939. (Miljøforurening).

271. Ønsker jøderne Krig mod deres Forfølgere? Mennesket og Magten. Juli 1939 nr. 7. [s. 3-4.]

272. Kvindesag. Mennesket og Magten. Juli 1939 nr. 7. [s. 7.]

273. Den sejrrige fascisme. Politiken. 21. 7. 1939.

(Om kvindekonference i København).

Debat: Demokrati, Fascisme og Kvindesag. Af: Anne Westergaard. Politiken. 22. 7. 1939. (Open Door International). Den sejrrige Fascisme. Af: Edel Saunte. Social Demokraten. 22. 7. 1939. Hver Sammenslutning sit Program. Af: Karen M. Græsel. Politiken. 27. 7. 1939. (Om The International Counsil of Women). Kvinderne og Socialismen. Politiken. 29. 7. 1939. (Svar til Edel Sante)).

274. Hvem er Ven, Hvem er Fjende? Mennesket og Magten. 1939 nr. 8-9. s. 2-3.

275. I Sydfrankrig ved Krigens Udbrud. Mennesket og Magten. 1939 nr. 8-9. s. 7-10. (Anden Verdenskrig).

276. Vestmagterne og Emigranterne. Mennesket og Magten. 1939 nr. 8-9. s. 10

277. Indien og Krigen for Demokratiet. Mennesket og Magten. 1939 nr. 10. s. 2-3.

278. Studenternes Verdenskongres. Politiken. 22. 12. 1939.

1940.

279. Nationen, Kapitalen og Krigen. Mennesket og Magten. Januar 1940 nr. 1. s. 1-2.

280. Beskyttelse mod Sprængbomber. Mennesket og Magten. Januar 1940 nr. 1. s. 7.

281. Ve de smaa og de svage. Mennesket og Magten. Februar 1940 nr. 2. s. 3-4.

282. Kapitalismens Krig. Mennesket og Magten. Marts 1940 nr. 3. s. 3.

283. Enighed. Mennesket og Magten. Marts 1940 nr. 3. s. 6.

284. Fra Polen. Mennesket og Magten. Marts 1940 nr. 3. s. 6.

285. Sporene Skræmmer. Mennesket og Magten. April 1940 nr. 4. s. 4.

286. Engelsk Politik i Palæstina. Mennesket og Magten. April 1940 nr. 4. s. 7-8.

287. Kvindestaten. Politikens kronik. 22. 7. 1940. (Skrevet på baggrund af J. J. Bachofens bog Das Mutterrecht fra 1861 og Mathilde Vaertings bog Die weibliche Eigenart im Männerstat und die männlische Eigenart der Frauenstat fra 1921).

288. Mændene og Kvindestaten. Politikens kronik. 17. 8.1940.

(Bygger på Hermann Schneiders bog: Kultur und Denken der alten Ägypter, Leipzig 1907).

289. Fogelstad. Politikens kronik. 17. 9. 1940.

(Om kvindesagsmedborgerhuset ved Katrineholm).

290. Fra en svensk Kostskole. Politikens kronik. 21. 10. 1940. (Om den svenske Odenwaldinspirede kostskole Viggebyholm).

291. A propos Ligeret. Politiken. 4. 1. 1941.

Debat: Kvinden og hendes Ret. Af: Jørgen Bukdal. Politiken. 8. 1. 1941. Om Ligeret. Politiken. 9. 1. 1941.

292. Det lille Samfund. Politikens kronik. 8. 4. 1941.

293. Olofskolen i Stockholm. Politikens kronik. 8. 5. 1941.

(Knut Brodin).

294. Børn og Billeder. Politikens kronik. 15. 5. 1941.

295. Befolkningsproblem og Seksualoplysning i Sverige. Politikens kronik. 28. 6. 1941. (Om Riksförbundet för Seksualoplysning).

296. Eriks Far og Mor. Aldrig mere Krig. juli 1941 nr. 7. s. 51-54.

297. Børnehjemmenes Problem. Politikens kronik. 28. 7. 1941.

298. Forbrydelse og Straf. Politikens kronik. 28. 8. 1941.

299. Fængselstypen. Politikens kronik. 6. 10. 1941.

(Debat: Et Vrangbillede. Af: J. Blaabjerg Jensen. Fængselsfunktionæren. December 1941 nr. 12. s. 104-109).

300. Fremtidens Fængsel. Politikens kronik. 14. 10. 1941.

301. Fra en svensk kostskole. Politikens kronik. 21. 10. 1941.

302. Stedbørn i Storbyen. Politikens kronik. 26. 11. 1941.

303. Ej heller Juleaften. Politiken. 14. 12. 1941.

304. [Om overfyldte sporvogne]. Politiken. 15. 12. 1941.

305. Trange Kaar. Politikens kronik. 20. 12. 1941.

1942.

306. Samfundets Forsorg : Forsorgen for de Aansvage og Børneværnets Tilsyn. Politiken. 22. 1. 1942.

307. Børnene og Loven. Politikens kronik. 27. 1. 1942.

Debat: Børnene og Loven. Af Andreas Boje. Politiken. 29. 1. 1942. (Redaktør af Børnesagens Tidende og medlem af Københavns Børneværn). Svar til Sekretær Andreas Boje. Politiken. 3. 2. 1942. Svar til Fru Ellen Hørup. Af: Andreas Boje. Politiken. 4. 2. 1942.

308. Børn under Forsorg. Politikens kronik. 27. 2. 1942.

Debat: Kritikken af Børnehjemmene. Af: Anda Clausen. Politiken. 9. 3. 1942). Børneforsorg. Af: Herta Nielsen. Politiken. 11. 3. 1942; Formand for Danmarks Forældreafdeling, Amager Afdeling).

309. Aandssvageforsorgen og de Unge. Politikens kronik. 31. 3.1942.

(Debat: Omkring Aandssvageforsorgen. Af: Departementchef K. H. Kofoed. Politiken. 11. 4. 1942. Omkring Aandssvageforsorgen. Politiken. 16. 4. 1942. (Bemærkninger til Departementchef K. H. Kofoed). Omkring Børneforsorgen. Af: O. Garde. Politiken. 17. 4. 1942. (Formand for Landsnævnet for Børneforsorg). Omkring Aandssvageforsorgen : Et Gensvar. Af: Depardementchef K. H. Kofoed. Politiken. 23. 4. 1942. Børneforsorgen under skærpet Tilsyn. 25. 4. 1942. (Usigneret artikel). Omkring Aandssvage forsorgen. Politiken. 2. 5. 1942. Besøg paa Braskovgaard. Af: Jørgen Sanvad. Politikens kronik. 13. 4. 1942).

310. Børnebespisning. Politiken. 5. 5. 1942.

311. Uden for Loven. Politikens kronik. 29. 5. 1942.

Vil Børnedomstole være Fremskridt? Af: Andreas Boje. Politiken. 4. 6. 1942.

312. Havebyer. Politikens kronik. 21. 7. 1942.

313. Kommunens Børnehaver. Politiken. 25. 7. 1942.

Debat: Børnehave-Inspektøren om Fru Ellen Hørups Anke. Ekstra Bladet. 25. 7. 1942.

314. Jomsborg. Politikens kronik. 27. 8. 1942.

315. Overlærer i 25 Aar paa Vridsløse : En Jubilæumssamtale med Overlærer Axel Ryge. Politiken. 31.8. 1942.

316. Drenge, Drenge, flere Drenge! Politikens kronik. 29. 9. 1942.

(Anmeldelse af Dr. Mathilde Vaertings bog: Männemangel nach dem Kriege).

317. Kvinder og Børn. Politikens kronik. 30. 10. 1942.

318. Frankrigs Jord. Politikens kronik. 7. 12. 1942.

319. Lidende Børn. Politikens kronik. 18. 12. 1942.

320. Skolebespisningen slutter i Morgen. Politiken. 20. 12. 1942.

(Usigneret artikel, formodentligt Ellen Hørup).

Debat: Skolebespisningen. Politiken. 24. 12. 1942. Skoledirektøren redegør for Skolebespisningen. Politiken. 29.12. 1942. Svar til Skoledirektøren om Skolebespisningen. Politiken. 2. 1. 1943. Skolebespisningen. Politiken. 5. 1. 1943).

321. En Sag for Landsnævnet. Politikens kronik. 17. 2. 1943.

(Lindevangshjemmet):

Debat: En Sag for Landsnævnet. Svar fra O. Garde. Politiken. 18. 2. 1943. Mangel paa Lærerpladser uheldigt for Ungdommen. Af: Heidi. Social Demokraten. 17. 2. 1943. Forholdene paa Lindevangshjemmet. Af: Oluf I. Skjerbæk. Politiken. 20. 2.1943.

322. Lærerinden paa Jærgerspris. Politiken. 26. 2.1943.

323. Børneværnet arbejder. Forældrebladet. Marts. 1943 [nr. 1.] s. 4-6.

324. Straf i Stedet for Forstaaelse. Politiken. 4. 3. 1943.

325. Den store Bastian... Forældrebladet. April 1943 [nr. 2.] s. 2-3.

326. Krisen i Børneværnet. Forældrebladet. April 1943 [nr. 2.] s. 4-5

327. "Classerne" og Bolignøden. Politikens kronik. 28. 4.1943.

328. Børneværnets Behandling af Patienter. Forældrebladet. Maj 1943 [nr. 3]. s. 4-5.

329. Krisen i Børneværnet. Forældrebladet. Maj 1943 [nr. 3]. s. 4-5.

330. Tællelys og Sprit. Politiken. 11. 5. 1943.

331. Børneværnets Patienter paa Sygehus. Forældrebladet. Juni 1943 [nr. 4.] s. 4-5.

332. Kvinderne og Svangerskabsloven. Politikens kronik. 9. 6.1943.

Referat: Svangerskabslov og "Mandsvælde". Ekstra Bladet. 9. 6. 1943.

333. Børneværnets Fælder. Forældrebladet. Juli 1943 [nr. 5.] s. 5.

Referat: Fædrelandet 16. 6. 1943.

Debat: Opdragelsesmetoder. Leder. Af: Peter Pan. Fædrelandet. 17. 6. 1943. Staten har paataget sig Opdragelsen og har saaledes Ansvaret for Resultaterne. Af: Peter Pan. Fædrelandet. 18. 6. 1943. Skal der være Psykologer med i Børneværnssager. Fædrelandet. 30. 6. 1943.

334. Vind og kun Vind. Politikens kronik. 21. 7. 1943.

335. Børneværnets Nævenyttighed og Rettergang. Forældrebladet. August 1943 [nr. 6.] s. 5.

336. Røverne fra Rold. Forældrebladet. September 1943 [nr. 6.] s. 3-4.

337. Girgenti. Politikens kronik. 16. 9. 1943.

(Rejseoplevelser fra Sicilien i 1930).

338. Børnedommere-eller Børneværn? Politiken. 26. 9. 1943.

339. Moralen i Støbeskeen. Forældrebladet. Oktober 1943 [nr. 7.] s. 5-6.

340. En Barneskæbne. Forældrebladet. November 1943 [nr. 8.] s. 3 og 8.

341. Prof. Knud Sands Redegørelse. Politiken. 15. 11. 1943.

(Svar på: Om Retslægeraadet. Af: Knud Sand. Politikens kronik. 10. 11. 1943).

342. Den ugifte Moder. Politikens kronik. 29. 11. 1943.

Debat: Ingen Skandale at Ugift Kvinde adopterer et Barn. Af: Sis. Politiken. 3. 12. 1943). Fru Ellen Hørup og Børneforsorgen. Af: O. Garde. Politiken. 9. 12. 1943. Børneværnet og Børnene. Politiken. 10. 12. 1943).

343. Børnemishandling. Forældrebladet. December 1943 [nr. 9.] s. 1-2.

344. En Børnebog. Forældrebladet. December 1943 [nr. 9.] s. 8.

1944.

345. Moderne Opdragelse. Forældrebladet. Januar 1944 nr. 1. s. 2-3.

346. Kvinderne og Socialloven. Politikens kronik. 3. 1. 1944.

347. Aandssvageforsorgen og Sterilisation. Politiken. 29. 1. 1944.

348. Himmelev. Forældrebladet. Februar 1944 nr. 2. s. 11-12.

349. En Kvindesagsbog. Politiken. 14. 2. 1944.

(Anmeldelse af: Solvej Eriksens: Den ene og de seks).

350. Lukkede Anstalter. Politikens kronik. 29. 2. 1944.

Debat: Fængselsfunktionærerne og deres Arbejde. Af: Inspektørbetjent P. Vissing Kjeldsen. Politiken. 3. 3. 1944.Til Fru Ellen Hørup. Af: P. Vissing Kjeldsen. Politiken. 3. 3. 1944. (Genbrugt i Social Demokraten. 3. 3. 1944). Fængslerne og deres Personale, Fangernes Kost og Arbejde. Politiken. 4. 3. 1944. Hvem bærer skylden? Ekstra Bladet. 6. 3. 1944. Fængsels-Problemer. Af: H. P. C. Politiken. 27. 3. 1944.

351. Gamle og Unge og Børn. Forældrebladet. Marts 1944 nr 3. s.

352. Det store Ansvar : Film og Virkelighed. Forældrebladet. Marts 1944 nr 3. s. 17-18 og s. 24.

Debat: Fru Ellen Hørup angriber Filmen "Det store Ansvar". Ekstra Bladet. 7. 3. 1944. En Film, der kun er en "Film". Fyns Venstreblad. 10. 3. 1944. Et Svar fra Ellen Hørup. Social Demokraten. 10. 3. 1944. Falsk og forløjet. Sønderjyden. 16. 3. 1944. Falsk og forløjet. Bornholms Social-Demokrat. 25. 3. 1944. Fængsels-Problemer. Af: H. C. P. Politiken. 27. 3. 1944. "Kan jeg ikke faa Sandheden frem, vil jeg slet ikke være med". Forældrebladet. April 1944 nr. 4. s. 27).

353. Hvad en Cykle kan betyde. Politiken. 19. 3. 1944.

354. De Løsladte. Politikens kronik. 28. 3. 1944.

(Om prøvelødsladtes problemer efter løsladelsen).

Referat: De Løsladte. Ringkøbing Amtstidende. 1. 4. 1944. Venstre Folkeblad, Riinge. 1. 4. 1944).

355. Der stod tre Skalke. Forældrebladet. Maj 1944 nr. 5. s. 37.

356. Mor og Datter : To Kvindeskæbner. Politiken. 20. 5. 1944.

357. Er Sundholm værre end Fængsel? Politikens kronik. 1. 6. 1944.

Referat: Sundholm værre end Fængsel? Ekstra Bladet. 1. 6. 1944.

358. Ny Tid - ny Skole. Forældrebladet. Juni 1944 nr. 6. s. 45-46.

Referater: Ny Tid. Fyns Venstreblad. 9. 6. 1944. Ny Tid. Venstrebladet, Vejen. 9. 6. 1944).

359. Svensk og dansk Fængsel. 361, Politikens kronik. 30. 6. 1944.(Om planlagte reformer af de svenske fængsler).

360. Sorte Traade. Forældrebladet. Juli 1944 nr. 7. s. 59-60.

Referat: De sorte Traade. Fyns Amts Venstreblad. 14. 7. 1944.

361. Kun et Stakit. Politiken. 21. 7. 1944.

362. En elsket Mand. Forældrebladet. August 1944 nr. 8. s. 57-58.

(Raadmand, Overretssagfører Svenn).

363. Mandevælde. Politikens kronik. 31. 8. 1944.

Debat: Socialloven en Straffelov for Kvinderne. BT. 31. 8. 1944.

364. Respekt for Overmagten. Forældrebladet. September 1944 nr. 9. s. 69-70.

365. Højere op med Ansvaret. Politikens kronik. 11. 9. 1944.

(Hillerød Fredehjems-sagen).

Debat: Overinspektør Skjærbæk udsat for et voldsomt Angreb. BT. 12. 9. 1944. En objektiv Redegørelse efterlyses. Af: Leif Erlendersson. Politiken. 16. 9. 1944. Fredehjemmet i Hillerød. Politiken. 16. 9. 1944. Nemesis! Forældrebladet. Nr. 10. 1944 s. 73-74. Fredehjem. Politikens kronik. 6. 10. 1944. Hvordan er der paa Flakkebjerg. Af: Ravn Hansen. Politiken. 24. 10. 1944. Lussinger ikke Forbudt naar blot de Bogføres. Ekstra Bladet. 29. 11. 1944. (Usigneret artikel). Sejr over hele Linjen. Politiken. 4. 12. 1944. [Referat uden overskrift]. Nordsjællands Socialdemokrat. 5. 12. 1944. Dommen fra Hillerød. Forældrebladet. Januar 1945 nr. 1. s. 1-2. Injuriesag mod Fru Ellen Hørup. Berlingske Tidende. 7. 1. 1945. Hjerte og Hjern i Børneforsorgen. Børsen. 8. 1. 1945. (Leder). Hjertet løber med Fornuften. Sønderjyden. 8. 1. 1945.

366. Med Ære og Pension. Forældrebladet. November 1944 nr. 11. s. 83.

367. En Haandsstrækning til dem, ingen tænker paa. Politiken. 12. 11. 1944.

(Lappestuer til gamle).

368. Den forbandede Disciplin. Politikens kronik. 20. 11. 1944.

Debat: Rigtig Pædagogik. Af: Emil Dehn. Silkeborg Venstreblad. 16. 12. 1944.

Er Børn en Straf? Politikens kronik. 29. 12. 1944.

Er Børn en Straf? Nordsjællands Venstreblad. 2. 1. 1945.

1945.

369. Den umættelige Aandssvageforsorg. Politikens kronik. 31. 1. 1945.

Debat: Samfundet og de Aandssvage. Af: Kredslæge Jens Jensen. Politiken. 4. 2. 1945. Angrebene paa Aandssvageforsorgen. Af: Departementchef J. Høirup. Politiken. 7. 2. 1945. Samfundet og Forsvaret for de Aanssvage. Politiken. 8. 2. 1945. Angrebene paa Andssvageforsorgen. Af: J. Høirup. Politiken. 12. 2. 1945. Afsluttende Svar fra Ellen Hørup. Politiken. 13. 2. 1945).

370. Skole og Samfund. Politikens kronik. 27. 2. 1945.

371. Bort med Moral og Pædagogik! Forældrebladet. Marts 1945 nr. 3. s. 23-24.

(A. S. Neil).

372. Skal de Gamles Lappestue lukkes? Politiken. 5. 3. 1945.

373. Anni i den sorte By. Politikens kronik. 24. 3. 1945.

(St. Etienne; fransk kulmineby).

374. Kvinderne og Vandet. Politikens kronik. 30. 4. 1945.

375. Tilbage fra Fangeskab. Forældrebladet. Juni 1945 nr. 6. s. 47.

(Om redaktør Alvar Westerberg).

376. Vor egen Nazisme. Forældrebladet. Juli 1945 nr. 7. s. 49.

377. Nordiske Problemer. Politikens kronik. 7. 9. 1945.

378. Magtpolitik eller Verdensfred. Politikens kronik. 19. 10.1945.

(Een Verden).

379. Der er ingen Undskyldning. Politikens kronik. 24. 11. 1945.

(Om nøden i Europa).

1946.

380. Hvem har mest Grund til Forargelse? Forældrebladet. Januar 1946 nr. 1. s. 4.

(Inger Merete Nordentoft-sagen).

381. Opdragelsesanstalten. Forældrebladets kronik. Januar 1946 nr. 1. s. 7-8

382. Det forjættede Land. Politikens kronik. 12. 2. 1946.

(Israel).

383. De evige Emigranter. Politikens kronik. 13. 2. 1946.

384. De indespærrede. Politikens kronik. 28. 5.1946.

385. Opdragelse til Fred. Politikens kronik. 28. 8. 1946.

Debat: Desperat Idealisme. Berlingske Tidende. 29. 8. 1946.

386. Tugteretten. Politikens kronik. 12. 11. 1946.

(Om prygl og lussinger som opdragelsesmiddel).

1947.

387. Et Levnedsforløb. Forældrebladets kronik. Januar 1947 nr. 1. s. 3.

388. Nanna Andersen. Forældrebladet. Februar 1947 nr. 1. s. 13.

389. Et urimeligt forbud. Politiken 16. 2. 1947.

Debat: Gaveparker til Udlandet fra Direktoratet for Vareforsyning. Politiken 18. 2. 1947.

390. Vatikanpolitik. Politikens kronik. 21. 2. 1947. (Genbrugt i det dansk-amerikanske indvandrerblad Dannevirke. 2. 4. 1947.

Debat: L. B. Fabricius. Politiken. 23. 2. 1947. Vatikanpolitik. Politiken. 26. 2. 1947).

391. Verdensregeringen og Statsmændene. Politikens kronik. 8. 8. 1947. (Bygger på Emely Reves bog: Fredens Anatomi, dansk udgave 1947).

392. Nekrolog over Cathinka Olsen. Politiken. 14. 8. 1947.

393. Mødre paa Arbejde. Forældrebladet. September 1947 nr. 9. s. 27. (Rejsebeskrivelse om indiske kvinders fabriksarbejde i Ahmedabad. Hendes måde at fejre Indiens selvstændighed på).

394. En Gandhist om Indien. Politiken. 15. 9. 1947. (Interview med det indiske WRI-medlem Samar Sem).

395. Barnetegning Barnesind. Politikens Magasinet. 10. 10. 1947. (Børneopdragelse).

396. Af mangel paa kærlighed. Politikens Magasinet. 17. 10. 1947.

397. Historien om Pakistan. Politikens kronik. 29. 10. 1947.

398. En samfundets Støtte. Forældrebladet. November 1947 nr. 11. s. 41. (Om Rådmand og overretssagfører Svenn).

399. Afstraffelser paa Børnehjemmene. Politiken. 24. 11. 1947. (Straffereglementerne på børnehjemmene).

Debat: Afstraffelser paa Børnehjemmene. E. Skjærbæk. Politiken. 26. 11. 1947. Afstraffelser paa Børnehjemmene. 28. 11. 1947. Afstraffelser paa Børnehjem mene. Af Skolepsykolog Thomas Siegsgaard. Politiken. 6. 12. 1947).

400. Krigen mellem Mand og Kvinde. Politiken 16. 12. 1947. (Anmeldelse af en bog med samme titel af Anna Koch Schiøler).

1948.

401. Børneværnet i Sverige reformeres. Forældrebladet. Januar 1948 nr. 1. 6-7.

402. Kvindernes Ret til at bevare deres Nationalitet. Politiken. 10. 1. 1948.

403. Gandhis Personlighed. Politiken 31. 1. 1948. (Nekrolog).

404. Prygl. Politikens kronik. 18. 3. 1948.

(Om reformer af børneforsorgen i Sverige).

405. En svensk A. S. Niel. Politikens kronik. 22. 3. 1948. (Børnelægen og psykologen Gustav Johnson).

406. Han rapsede. Forældrebladet. Maj 1948 nr. 5. s. 34-35. (Om Gandhi som barn).

Debat: Hun rapsede. Af: En Læserinde. Forældrebladet. Maj 1948 nr. 5. s. 35.

407. Historien om en Feriekoloni. Forældrebladet. Juli 1948 nr. 7. s. 51.

408. Magtcentre. Politikens kronik. 27. 7. 1948. Del 1.

409. Magtcentre. Politikens kronik. 29. 7. 1948. Del 2.

Debat: Nationaltidende. 30. 7. 1948.

410. Mere om prygl. Forældrebladet. August 1948 nr. 8. s. 58-59.

411. En smule om skolestile i Indien. Forældrebladet. August 1948 nr. 8. s. 62.

412. Kapitalisme, Kommunisme og Krig. Informations kronik. 25. 11. 1948.

413. Stormagternes tovtrækning om Grækenland. Politikens kronik. 29. 11. 1948.

Debat: Sovjet ønskede ikke kontrol med vetoret. Land og Folk. 3. 12. 1948.

414. Vi slipper ikke børnene. Forældrebladet. December 1948 nr. 12. s.

415. Kampen om verdensherredømmet. Politikens kronik. 7. 12. 1948.

Debat: U.S.A.s Politik. Berlingske Aften. 8. 12. 1948. Pressen og befolkningen. Af: H. R. Brøcker. Land og Folk. 9. 10. 1948. Aabent brev til redaktør Einar Skov. Af: Stig Thomsen. Politiken. 10. 12. 1948. [Svar fra Einar Skov. Politiken. 10. 12. 1948. Talende tavshed i "Politiken". Land og Folk. 11. 11. 1948. Postdam-aftalen og Fru Hørups kronik. Politiken. 13. 12. 1948. "Det frie ord" på Rådhuspladsen. Land og Folk. 14. 12. 1948. Lidt om ytringsfrihed. Politiken. 15. 12. 1948. Svar fra Fru Hørup. Politiken. 15. 12. 1948. Dagens Bidstrup. Illustration. Land og Folk. 16. 12. 1948. "Politiken" og Potsdamaftalen. Land og Folk. 16. 12. 1948. Om ytringsfriheden. Kulturelle kommantarer. Af: Hans Kirk. Land og Folk. 19.12. 1948. At gøre os alle til kommunister er også det nemmeste. Land og Folk. 13. 3. 1949.

1949.

416. Nytårsønsker. Forældrebladet. Januar 1949 s. 1-2.

417. Børnehaven blev reddet. Forældrebladet. Februar 1949. s. 12.

418. Huse i børnenes Tegninger. Forældrebladet. Marts 1949 s. 18-19.

419. Folkene i Østen rejser sig. Politikens kronik. 18. 3. 1949.

420. Kvinder på kongres. Forældrebladets kronik. April 1949 s. 31-32.(Fortsættes i Forældrebladets kronik. maj 1949 s. 39-30).

421. Nazismen lever og trives. Venstres Folkeblads kronik. 26. 4. 1949. Del 1.

422. Nazismen lever og trives. Venstres Folkeblads kronik. 28. 4. 1949. del 2.

(Dobbeltkronikken er genbrugt i Ugens Politik. 4. 5. 1949 nr 16 s. 3-4.)

423. Filmen om Peter Sabroe : Kampen mod Uretten. Forældrebladet. April 1949 s. 36.

Debat: Fantastiske angreb på børneforsorgens overinspektør. Aftenbladet. 19. 5. 1949. Ellen Hørup angriber børneforsorgens overinspektør. Sønderjyden. 19. 5. 1949. Ellen Hørup angriber børneforsorgen. Skelskør Socialdemokrat. 20. 5. 1949. Ellen Hørup angriber børneforsorgen. Vestsjællands Socialdemokrat. 20. 5. 1949. Et angreb på børneforsorgen. Nordsjællands Socialdemokrat. 20. 5. 1949. Et angreb på børneforsorgen. Roskilde Socialdemokrat. 20. 5. 1949. Et angreb under lavmaalet. Demokraten, Århus. 20. 5. 1949. Fru Hørup retter stærkt angreb mod inspektør Skjerbæk. Hammel Socialdemokrat. 20. 5. 1949. Fru Hørup retter stærkt angreb mod inspektør Skjerbæk. Kjellerup Socialdemokrat. 20. 5. 1949. Fru Hørup retter stærkt angreb mod inspektør Skjerbæk. Silkeborg Socialdemokrat. 20. 5. 1949. Under lavmaal. Frit Folk, Fredericia. 20. 5. 1949. Et angreb under lavmaalet. Thisted Socialdemokrat. 21. 5. 1949. Fra Arenaen : Som i Sabroes tid? Skive Folkeblad. 21. 5. 1949. Hvad sigtes der til? Hvad sigtes der til? Hammel Socialdemokrat. 21. 5. 1949. Hvad sigtes der til? Kjellerup Socialdemokrat. 21. 5. 1949. Lemvig Socialdemokrat. 21. 5. 1949. Hvad sigtes der til? Sikeborg Socialdemokrat. 21. 5. 1949. Hvad sigtes der til? Skive Socialdemokrat. 21. 5. 1949. Dagbogen. København. 23. 5. 1949. Som i Sabroes tid? Brande Venstreblad. 24. 5. 1949. Som i Sabroes tid? Kjellerups Venstreblad. 24. 5. 1949. Som i Sabroes tid? Silkeborg Venstreblad. 24. 5. 1949.En mærkelig situation! Af: Professor Hal Koch. Politiken. 13. 6. 1949. Er der ingen hustugt i det danske samfund? Information. 14. 6. 1949. Hustugt og børnehjem. Politiken. 14. 6. 1949. Kan dette ske upåtalt? Vestsjællands Socialdemokrat. 14.6. 1949. Kraftig kritik af vore børnehjem. Politiken. 27. 6. 1949.

424. [Fødselsdagshilsen til Martin Andersen Nexø]. Land og Folk. 26. 5. 1949.

425. Fred for enhver pris. Forældrebladets kronik Juni 1949 nr. 6. s. 47-48.

Referat: Politiken. 8. 6. 1949).

426. Efterkrigstidens Italien. Politikens kronik. 29. 6. 1949.

427. Italienske socialister. Politikens kronik. 5. 8. 1949. (Den katolske kirke).

428. Folkedom. Forældrebladet. August 1949 nr 8. s. 58-59.

429. Vort regnskab med mændene. Politikens kronik. 14. 8. 1949. (Tale ved The Women's International League for Peace and Freedoms internationale årsmøde i København. Kongressen er foromtalt som Fredskongressen gav nyt håb og tro. Land og Folk. 13. 8. 1949. Referat fra kongressen: Fredskongressen beklager krigspropagandaen. Land og Folk. 20. 8. 1949).

430. Alt det saa man. Forældrebladet. November 1949. s. 83-84.

431. Amerika i Asien. Politikens kronik. 18. 11. 1949. (Om U.S.A's Kina-politik baseret på bogen: Thunder out of China fra 1946. Af: Theodore H. White og Anna Lee Jacoby).

432. De gamles lappestue. Politiken. 7. 12. 1949.

1950.

433. Bag Kulisserne. Politiken. 1950.

(Om det hemmelige diplomati).

434. Oprør uden vold. Politikens kronik. 10. 1. 1950. (Om de syditalienske bønders fortvivlende forhold).

435. Pavens politik - og protesterne mod den. Politikens kronik. 24. 2. 1950.

Debat: Aflad og Ufejlbarhed. Af: Ellen Nielsen. Politiken. 1. 3. 1950.

436. Italien i dag. Vi kvinder. April 1950 nr. 3. s. 4-5.

437. Børn uden hjem. Politikens kronik. 30. 3. 1950. (Om italienske børnekolonier for hjemløse børn).

438. Bønder i Italien. Forældrebladets kronik. April 1950 nr. 4. s. 31-32.

439. Spiren til krig. Politikens kronik. 11. 5. 1950. (Om videnskabsmænds og kulturfilosoffers bekymring over agerjordens ødelæggelse og den stigende befolkningstilvækst).

440. Takt og tone paa legepladsen. Politiken. 11. 5.1950.

441. New York - Washington. Politikens kronik. 6. 7. 1950.

442. Dialog i U.S.A.. Politikens kronik. 24. 7. 1950.

Debat: Fra Læser til Læser : Svar til Nanna Andersen. Af: V. Friis Jensen. Frederiksborg Amts Avis. 6. 8.1950.

443. Huse i Mexico. Politikens kronik. 7. 8. 1950.

444. Social forsorg i U. S. A.. Politikens kronik. 17. 10. 1950.

Debat: Vi bliver nok nød til at udrydde europas kultur. Land og Folk. 18. 10. 1950. Vi må udrydde kulturen. Af: Hans Kirk. Land og Folk. 25.10. 1950.

445. Fred og demokrati. Forældrebladet. November 1950 nr. 11. s. 77-78. (Om U. S. A.s udenrigspolitik.

Debat Land og Folk. 7. 11. 1950. Politiken. 9. 11. 1950.

446. Muren om en ghetto. Politiken. 22. 11. 1950. (Anmeldelse af John Herseys roman Muren).

447. Ødelægges den sidste chance? Forældrebladet. December 1950 nr. 12. s. 85.

448. Sanhed og politik. Forældrebladet. December 1950 nr. 12. s. 86-87.

449. De vise mænd. Politiken. 8. 12. 1950.

450. Franco-Spanien og Forenede Nationer. Politiken. 18. 12. 1950.

Debat: Ellen Hørup og Spanien. Af: Th. Olesen. Berlingske Tidende. 22. 12. 1950. Ellen Hørup og Spanien. Berlingske Tidende. 2. 1. 1951. Ellen Hørup og Spanien. Af: Th. Olesen. Berlingske Tidende. 5. 1. 1951. Ellen Hørup og Spanien. BT. 9. 1. 1951. Ellen Hørup og Spanien. Berlingske Tidende. 9. 1. 1951. Ellen Hørup og Spanien. Af: Th. Olesen. Berlingske Tidende. 11. 1. 1951. Artiklen er genbrugt med overskriften Spanien. Vi kvinder. Februar 1951 nr. 2. s. 6.

1951.

451. Det betyder noget. Tværtimod. Januar 1951 nr. 1. s. 1.

452. Asien for asiater. Tværtimod. Januar 1951 nr. 1. s. 4-5.

453. Vejen til slavestaten. Politikens kronik. 17. 1. 1951. (Anmeldelse af Mathilde Vaertings bog: Europa und Amerika fra 1950).

454. Fred og jord. Tværtimod. Februar 1951 nr 2. s. 17-19

455. FN eller U. S. A.. Tværtimod. Februar 1951 nr. 3. s. 20-21.

456. Fordømt. Tværtimod. Marts 1951 nr. 3. s. 41-42.

(Kina og Korea-krigen).

457. En kvinde som kandidat til Præsidentposten. Politiken. 1. 5. 1951. (Lodurika Hainischs opstilling i Østrig).

458. Socialisme eller oprustning. Tværtimod. Juni 1951 nr. 6. s. 81-82.

459. Italiensk politik. Tværtimods kronik. Juni 1951 nr. 6. s. 93-96.

460. Moderne krig. Tværtimod. Juli 1951 nr. 7. s. 97-98.

461. Hvem regerer i Amerika? Tværtimods kronik. Juli 1951 nr. 7. s. 108-112.

462. Mord og mafia. Politikens kronik. 23. 7. 1951.

463. England ud - Amerika ind. Tværtimod. August 1951 nr. 8. s. 115-117.

464. Moralsk oprustning. Tværtimod. August 1951 nr. 8. s. 11-121.

465. Den militære ære. Tværtimod. August 1951 nr. 8. s. 122-123.

466. Nazismen i vælten. Tværtimod. September 1951 nr. 9. s. 131-133.

467. Kampen for freden - er kampen mod fattigdom. Tværtimods kronik. Oktober 1951 nr. 10 s. 142-144. (Også trykt Under overskriften: Fred og demokrati. Vi kvinder. 1952 nr. 4. s. 4.).

468. Hvad er sandhed? Tværtimod. November 1951 nr. 11. s. 151-154.

469. Pengenes sejr. Tværtimod. November 1951 nr. 11. s. 161-162. (Usigneret artikel. Medtaget i "Undertrykkere og undertrykte" s. 101-104).

470. De vil ikke. Tværtimod. November 1951 nr. 11. s. 168-169.(Usigneret artikel. Medtaget i "Undertrykkere og undertrykte" s. 24).

471. Krigen paa anklagebænken. Tværtimods kronik. November 1951 nr. 11. s. 173-176.

472. Retten til arbejde. Tværtimods kronik. December 1951 nr. 12. s. 189-192. (Om arbejdsløse i Italien).

473. De elendige. Politikens kronik. 29. 12. 1951.(Bønder og arbejdere i Italien).

1952.

474. Hjælpen til Chiang Kaishek. Frit Danmark. Januar 1952 nr. 10. s. 9.

475. Lyspunkter i en ængstet verden. Frit Danmark. Marts 1952 nr. 12. s. 18-19.

476. Amerikansk kritik af USAs udenrigspolitik. Politikens kronik. 4. 3. 1952. (Anmeldelse af Stringfellow Barkers: Let's join the Human Race).

477. Børnene - det er fremtiden. Politikens kronik. 23. 5.1952.

478. Politi, politik og maskinpistoler. Politikens kronik. 22. 7.1952.

479. Poul Hansen har rekorden. Social Demokraten. 18. 10. 1952. (Kritik af Ungdomskommissionens 7. årige arbejde).

480. Italiens demokrater erkender at have forrådt demokratiet. Frit Danmark. November 1952 nr. 8. s.

481. Italienske valglove. Dialog. December 1952 nr. 6. s. 28-30.

482. Uønskede børn. Politiken. 29. 12. 1952.

(Om børn af amerikanske fædre i Japan).

1953.

483. Podalen : Et år efter. Politikens Magasinet. Januar 1953.

484. Hvordan kommunismen ikke bekæmpes. Politikens Kronik. 3. 2. 1953.

485. Freden skydes længere og længere ud. Frit Danmark. Marts 1953 nr. 2. s. 4.

486. Ellen Hørup om sin far : de sidste linjer fra Ellen Hørups Haand. Politiken. 27. 3. 1953.

1971.

487. Magtkampen begynder. Upubliseret kronik. 10. 1952.

(Medtaget i Undertrykkere og undertrykte. 1971. s. 89-93).


Interviews med og omtaler af Ellen Hørup

487. [Ellen Hørup bestået fransk tandlægeeksamen]. Politiken 30. 10. 1884.

488. H. C. Andersen paa Italiensk. Nationaltidende. 3. 2. 1927.

489. H. C. Andersen for Italiens Børn. Nationaltidende. 6.8. 1927.

490. [Interview med Ellen Hørup om verdensfredskongressen]. Ekstra Bladet. 17. 8. 1932.

Debat: En Bourgeoisifrue angriber Socialdemokratiet. Af: Ainer Jensen. Social Demokraten. 18. 8. 1932.

491. Dansk Hjælp til flygtningene fra Tyskland. Politiken. 8. 8. 1933.

492. Fru Hørup om sin Kamp for Indien. Ekstra Bladet. 7. 6.1934.

493. Indien vil give det nye Kejserpar en kold Skulder. Ekstra Bladet. 13. 5. 1937.

494. Fru Ellen Hørups bekymringer. BT. 25. 11. 1937.

495. Ellen Hørups Krig. Ekstra Bladet. 21. 4. 1938.

496. Ellen Hørup mindes sin Tid som Cykle-Pige. Ekstra Bladet. 2. 5. 1941.

497. Manden, der aldrig gik paa Akkord : Ellen Hørup om sin Far - i Anledning af Hundredaarsdagen i Morgen. Interview af Dr. Rank [Zakarias Jensen]. Ekstra Bladet. 21. 5. 1941.

498. Om Mennesket Viggo Hørup. Af: Johannes Christensen. Journalisten. Juni 1941 s. 7-8 og Journalisten. August 1941 s. 4-5.

499. Skarp Tilbagevisning af Udvalgskritik mod Aandssvageforsorgen. Politiken. 15. 1. 1942. (Interview med departementchef K. H. Kofoed, Østifternes Aandssvageanstalt).

Debat: Leder i Ugeskrift for Læger om Børne- og Aandssvageforsorgen. Af: Dr. Johan Kuhn. 16. 1. 1942. Familie-Plejen og de Aanssvage. Politiken. 17. 1. 1942. (Usigneret artikel). Departementchef Kofoed i Harnisk. Af: Nanna Andersen. Frederiksborg Amts Avis. 24. 1. 1942).

500. Et Møde om Ungdommen. Af: Erna. Ekstra Bladet. 16. 3.1943.

Debat: Pigebørn skal have seksualundervisning. Ekstra Bladet. 18. 3. 1943. Børn bør kun fjernes fra deres Hjem ved Dom. Ekstra Bladet. 19. 3. 1943. Børnesagskursus i Gaar om Sexual-Undervisningen. Nationaltidende. 19.3. 1943. Bevæget Møde om Børneværnsarbejdet. Berlingske Tidende. 20. 3. 1943. Børn bør kun fjernes fra deres Hjem ved Dom. Ekstra Bladet. 20. 3. 1943. Børnesagsmøderne sluttet i gaar. Holbæk Amts Venstreblad. 30.3. 1943. Ellen Hørups Angreb paa Børneforsorgen. Kristeligt Dagblad. 20.3. 1943. Et Forsvar for Børnene paa Børnevennernes Møde. Politiken. 20.3. 1943. Hadfuldt Angreb paa Børneværnet : Fru Ellen Hørups Kritik uden saglig Begrundelse. Social Demokraten. 20.3. 1943. Notis i: Sorø Amtstidende. 20. 3. 1943. Skal vi have Børnedomstole? Ekstra Bladet. 20. 3. 1943. Stærk Kritik rettet mod Børneværnet. National Tidende. 20. 3. 1943. Socialministeren om Børneværnets Arbejde. Social Demokraten. 21. 3.1943. Nye Signaler i Børneforsorgen. Politiken. 22. 3. 1943. Fru Ellen Hørups Foredrag. Læserbrev af: Inger Kemp. Social Demokraten. 23. 3. 1943. Børnesagsarbejdet. Demokraten, Aarhus. 25. 3. 1943.

501. "Den bedste Hensigt". Af: Knut Becker. Politikens kronik 21. 3.1942. (Kommentar om Ellen Hørups indsats i børneforsorgsdebatten).

502. Metoder, som Rigsdagen næppe kan anerkende. Ekstra Bladet. 23.6. 1943.

503. Meget haardt Angreb paa Børneværnene : Børneværnsproblemer under Debat i Dansk Kvindesamfund. Af: W. Politiken. 6.10. 1942.

504. De store Kunstnere holder Juleaften hos de Juleløse. Politiken. 16. 12. 1943.

505. Med de Juleløse til hele Landets Juletræ. Politiken. 28. 12. 1943.

506. Egelundhuset. Af: Georg Christensen. Dansk Børnehaveraad : Tidsskrift for Børnehavemedarbejdere. Oktober 1944 nr. 9. s. 105-109.

Referater: Ellen Hørup som frelsende Engel. Ekstra Bladet. 20. 11. 1943. Ellen Hørup køber stor Ejendom ved Frederikssund. Kristeligt Dagblad. 20. 11. 1943. Fru Hørup giver Husly til et Børnehjem. Venstres Folkeblad, Ringe. 20. 11. 1943).

507. Børnedomstole eller Børneværn : Problemer omkring Børneforsorgens Fremtid belyst i en Samtale med Fru Ellen Hørup: K.R.V. : Medlemsblad for Københavns radikale Vælgerforening. 1. februar 1944 nr. 3. s.

508. [Braaskovgaard-sagen] Dagens Ærbødigst. Berlingske Tidende. 2. 1. 1945. Skarpt Borgmesterangreb paa Ellen Hørup. Af: Prik [Erik B . Larsen]. BT. 2. 1. 1945. "Det var flinke og søde Drenge - de stjal fra mig!" Berlingske Tidende. 2. 1. 1945. Tiltale mod Fru Hørup. Nordsjællands Venstreblad. 2. 1. 1945. Anmeldelse angivet mod "selvbestaltet Humanist". Dannevirke. 3. 1. 1945. Anmeldelse mod Børnesagens Revser. Fredericia Dagblad. 3. 1. 1945. Anmeldelse mod Børnesagens Revser. Holbæk Amts Tidende. 3. 1. 1945. Anmeldelse mod Børnesagens Revser. Lolland Falsters Folkeblad. 3. 1. 1945. Anmeldelse mod Børnesagens Revser. Næstved Tidende. 3. 1. 1945. Anmeldelse mod Børnesagens Revser. Sorø Amts Tidende. 3. 1. 1945. Anmeldelse mod Fru Ellen Hørup. Frederiksborg Amts Avis. 3. 1. 1945. Anmeldelse mod Fru Ellen Hørup. Jyske Tidende. 3. 1. 1945. Børnesagskritiker meldt for at gemme Flygtninge. Aarhus Stifttidende. 3. 1. 1945. De stjal - de søde Drenge! BT. 3. 1. 1945. De søde Drenge stjal fra deres Beskytter. Leder. Herning Avis. 3. 1. 1945. De unges Sind forkvakles ved den utidige indgriben i Børneforsorgssagerne. Social Demokraten. 3. 1. 1945. Der rejses Sag mod Fru Ellen Hørup. Fyns Venstreblad. 3. 1. 1945. Der rejses Sag mod Fru Ellen Hørup. Venstrebladet for det sydlige Jylland. 3. 1. 1945. Dagens Ærbødigst. Berlingske Tidende. 3. 1. 1945. Dagens Ærbødigst. Horsens Avis. 3. 1. 1945. Ellen Hørup anmeldt. Isefjords Posten. 3. 1. 1945. Ellen Hørup anmeldt for at skjule Braaskovgaard-Drenge. Lollands Posten. 3.1. 1945. Ellen Hørup anmeldt for at skjule Braaskovgaard-Drenge. Politiken. 3.1. 1945. Ellen Hørup klar til at gaa i Fængsel. Holbæk Amts Venstreblad. 3. 1. 1945. Ellen Hørup skjuler flygtninge fra Statsungdomshjem. Nationaltidende. 3. 1. 1945. Ellen Hørup skjulte flygtninge. Nordsjællands Social-Demokrat. 3. 1. 1945. Ellen Hørup tiltalt for at skjule Braaskovgaard-Drenge. Roskilde Dagblad. 3. 1. 1945. Ellen Hørup tiltalt for at skjule 2 Braaskovgaard-Drenge. Horsens Folkeblad. 3.1. 1945. Ellen Hørup tiltalt for at skjule 2 Braaskovgaard-Drenge. Ringsted Folketidende. 3. 1. 1945. Ellen Hørup tiltalt for at skjule 2 Braaskovgaard-Drenge. Silkeborg Social-Demokrat. 3.1. 1945. En kendt Dame holder Haanden over tre uopdragne Knægte. Borenholms Tidende. 3. 1. 1945. Forfatterinde angriber "Børneværnets Møganstalter". Horsens Avis. 3. 1. 1945. Forfatterinden Fru Ellen Hørup skjuler bortløbne Drenge. Kolding Social-Demorkat. 3. 1. 1945. Fru Ellen Hørup anmeldt for at skjule Braaskovgaard-Drenge. Horsens Folkeblad. 3. 1. 1945. Fru Ellen Hørup gemte flygtninge. Hejmdal. 3. 1. 1945. Ellen Hørup skjuler 2 Braaskovgaard-Drenge. Horsens Social Demokrat. 3. 1. 1945. Fru Hørup skjuler flygtninge fra Børneværnet. Møens Dagblad. 3. 1. 1945. Fru Ellen Hørup skjulte to flygtninge. Fyns Tidende. 3. 1. 1945. Fru Ellen Hørup skjulte to flygtninge. Faaborg Avis. 3. 1. 1945. Fru Ellen Hørup skjulte to flygtninge. Nyborg Avis. 3. 1. 1945. Fru Ellen Hørup skjulte to flygtninge. Svendborg Avis. 3. 1. 1945. Fru Ellen Hørup skjulte to flygtninge fra Statsungdomshjem. Svendborg Amts Tidende. 3. 1. 1945. Gemte to Braaskovgaard-flygtninge. Fædrelandet. 3. 1. 1945. Holdt to rømte Børneværns Elever gemt i sit Sommerhus. Fyns Social-Demokrat. 3. 1. 1945. Misforstaaet Hjælpsomhed. Ringkøbing Amts Dagblad. 3. 1. 1945. Sagsanlæg mod Ellen Hørup. Helsingør Dagblad. 3. 1. 1945. Sagsanlæg mod Ellen Hørup. Nordsjællands Dagblad. 3. 1. 1945. Sammen med meget flinke og søde Drenge. Jyllands Posten. 3. 1. 1945. Skjulte Flygtninge. Langelands Avis. 3. 1. 1945. Skjulte flygtninge fra Børneværnet. Kolding Folkeblad. 3. 1. 1945. Skjulte to Drenge, der var flygtet fra Ungdomshjem. Odder Dagblad. 3. 1. 1945. Skjulte to Braaskovgaard-Drenge. Kalundborg Folkeblad. 3. 1. 1945. Skjulte to Flygtninge fra Braaskovgaard. Silkeborg Avis. 3. 1. 1945. Søde Drenge. Folket. 3. 1. 1945. Børnevenlig Dame. Vestsjællands Socialdemokrat. 4. 1. 1945. Børneværnet anlægger Sag mod Ellen Hørup. Kristeligt Dagblad. 4. 1. 1945. For skarp kritik. Leder. Nationaltidende. 4. 1. 1945. Fru Ellen Hørup har oprettet Flygtningecentral. Fædrelandet. 4. 1. 1945. Man maa ikke tage sig selv til Rette. Sorø Amts Tidende. 4. 1. 1945. Menneskeven og Samfundsfjende. Berlingske Tidende. 4. 1. 1945. (Leder). Mere om Ellen Hørup + leder. Østjsællands Avis. 4. 1. 1945. Misforstaaet Nidkærhed. Kolding Folkeblad. 4. 1. 1945. Paastand staar mod Paastand. Ekstra Bladet. 4. 1. 1945. Sagsanlæg mod Fru Ellen Hørup. Aarhuus Amtstidende. 4. 1. 1945. Skarpt Borgmester angreb paa Ellen Hørup. BT. 4. 1. 1945. Slet eksempel at skjule Børneværns-Flygtninge. Nationaltidende. 4. 1. 1945. Svar fra Fru Ellen Hørup paa en Anklage. Politiken. 4. 1. 1945. Borgmester Munk og Ellen Hørup har hvert sit Standpunkt. Fædrelandet. 5. 1. 1945. Ellen Hørup. Midtvestsjællands Radikale Folkeblad. 5. 1. 1945. (Sammenligning mellem Peter Sabroe og Ellen Hørup). Fru Hørup paa krigsstien. Kristeligt Dagblad. 5. 1. 1945. Misforstaaet Nidkærhed. Sorø Amts Tidende. 5. 1. 1945). Den daglige Dosis. Fædrelandet. 7. 1. 1945. Livet paa Braaskovgaard. Frederiksborg Amts Tidende. 8. 1. 1945. (Referat: Livet paa Braaskovgaard. Isefjords Posten. 8. 1. 1945). Den menneskelige Kontakt er den værdifuldeste. Fyns Tidende. 10. 1. 1945. Redder du Barnet, redder du Slægten. Kristeligt Dagblad. 10. 1. 1945. Fru Hørup fortæller i Retten om sine to unge Proteger i Gartnerhuset. Berlingske Aften. 12. 1. 1945. Da Ellen Hørup husede to Braaskovgaard-Drenge. Social Demokraten. 13. 1. 1945. Den 72 aarige Fru Hørup i Kriminalretten. Nordsjællands Venstreblad 13. 13. 1. 1945. Ellen Hørup har afgivet forklaring i Nordre Birk. Kristeligt Dagblad. 13. 1. 1945. Fru Hørup fortæller om sine to Braaskovgaard-Drenge i Retten. Berlingske Tidende. 13. 1. 1945. Fru Hørup for Dommeren. Jyske Tidende. 13. 1. 1945. Fru Hørup i Kriminalretten. Aalborg Stifttidende. 13.1.1945. Fru Hørup Sagen for Retten. Møns Dagblad. 13. 1. 1945. Fru Hørup som Protege for flygtede Drenge. Herning Avis. 13. 1. 1945. Fru Hørups "Sommerhus-Gæster" havde meget broget Samvittighed. Nationaltidende. 13. 1. 1945. Fru Hørup til efterforskningsforhør. Lolland Falsters Social-Demokrat. 13.1. 1945. Fru Hørup vil for Domsmandsret. Frederiksborg Amts Avis. 13. 1. 1945. Fru Hørup fortæller om sine to Braaskovgaard-Drenge i Retten. Berlingske Tidende. 13. 1. 1945. Fru Hørup vil for Domsmandsret. Hejmdal. 13. 1. 1945. Fru Hørup vil for Domsmandsret. Holbæk Amts Tidende. 13. 1. 1945. Retsagen mod Fru Ellen Hørup. Ringkøbing Amts Avis. 13. 1. 1945. Fru Hørup stod i Gaar for Retten som Anklaget. Fædrelandet. 14. 1. 1945. En Dag paa et af de omstridte Pigehjem. Berlingske Tidende. 21. 1. 1945. Mine Forbrydelser. Forældrebladet. Nr. 2. 1945 s. 9-10). Dom over den ene af de to unge Mænd, som Fru Hørup gav Husly. Ekstra Bladet. 5. 2. 1945. Fru Hørups "rare Drenge" 2 Aar i Fængsel. Horsens Avis. 6.2.1945. Fru Hørups Protege idømt 2 Aars Fængsel. Horsens Folkeblad. 6. 2. 1945. Fru Hørups Protege dømt. Tidende for Nakskov. 6. 2. 1945. Ellen Hørup om sine Forbrydelser. Politiken. 7. 2. 1945. Kritik og Arbejdsro. Leder af: Harald Herdal. Forældrebladet. Marts 1945 nr. 3. s. Fru Hørup idømt Bøde paa 5000 kr. for at skjule de to flygtede drenge. Berlingske Aften. 16. 3. 1945. Ellen Hørup idømt Bøde paa 5000 kr. Ekstra Bladet. 16. 3. 1945. 5000 kr. i Bøde for at huse de flygtede drenge. Nationaltidende. 17. 3. 1945. Fru Hørup skal betale 5000 kr. for at skjule de to flygtede drenge. Berlingske Tidende. 17. 3. 1945. Fru Hørup idømt en Bøde paa 5000 kr. Kristeligt Dagblad. 17. 3. 1945. Fru Hørup idømt en Bøde paa 5000 kr. Politiken. 17. 3. 1945. Ellen Hørup idømt en Bøde paa 5000 kr. Social-Demokraten. 17. 3. 1945. Dagens Ærbødigst. Berlingske Tidende. 18. 3. 1945. Ingen formildende Omstændigheder. Forældrebladet. April 1945 nr. 4. s. 25. Lidt mere om Kritikken. Af: Harald Herdal. Forældrebladet. April 1945 nr. 4. s. 28). Hillerød Fredehjem for sidste Gang. Politiken. 11. 4. 1945. Naar enden er god. Forældrebladet. Maj 1945 nr. 5. s. 35).

509. Fru Hørup skjuler et flygtet Pigebarn. BT. 3. 1. 1945.

Debat: Fru Hørup skjuler paa 4. maaned en ung Pige for Børneværnet. Berlingske Aften. 3. 1. 1945. 17-aarig Pige skjules for Børneværnet. Berlingske Tidende. 4. 1. 1945. 17-aarig Pige skjules for Børneværnet. Lollands Posten. 4. 1. 1945. 17-aarig Pige skjules for Børneværnet. Nyborg Avis. 4. 1. 1945. Fru Hørup havde ikke Pigen. Holbæk Amts Venstreblad. 4. 1. 1945. Fru Hørup holder en 17-aarig Pige skjult for Børneværnet. Fredericia Avis. 4. 1. 1945. Fru Hørup skjuler en 17-aarig Pige for Børneværnet. Kalundborg Avis. 4. 1. 1945. Den unge Pige og Børneværnet. Politiken. 7. 1. 1945.

510. Jeg troede at Ellen Hørup var Idealist, men nu har jeg skiftet mening! Nationaltidende. 10. 1. 1945.

511. Hvorfor stjal Braaskovgaard-Drengene? En Samtale med Ellen Hørup om Tyveri, Anstalts- Opdragelse og Straf. Af: E. S. Forældrebladet. Februar 1945 nr. 2. s. 11-12.

512. "Den frie Presse". Af: Eric Danielsen. Land og Folks kronik. 12. 1. 1946.

513. Fredehjemsforstanderindens 3. Sagsanlæg. Ekstra Bladet. 17. 6. 1946.

Debat: Fru Hørup for Landsretten. Information. 17. 6. 1946. Injuriesager fra Hillerød Fredehjem for Landsretten. Berlingske Aftenavis. 17. 6. 1946. Fredehjemmets Injuriesag. Social Demokraten. 18. 6. 1946.

514. Landsrettens Dom om "Hillerød Fredehjem". Politiken. 26. 7. 1946.

Debat: Dom i Sagen fra Hillerød Fredehjem. Land og Folk. 26. 7. 1946. Fredehjemmets tidl. Bestyrer vandt alle sine Retssager. Nationaltidende. 26. 7. 1946. Fængsel og Dagbøder i tre Injuriesager. Berlingske Tidende. 26. 7. 1946. Kritiken mod Forholdene paa Hillerød Fredehjem. Social Demokraten 27. 6. 1946. Overraskende Dom i Rets-Sagen om Hillerød Fredehjem. Social Demokraten 27. 6. 1946. Saa faldt Dommen. Af: Harald Herdal. Forældrebladet. August 1946 nr. 8. s. 59. Præmisser. Af: Harald Herdal. Forældrebladet September 1946 nr. 9. s. 67. Præmisser i Misforhold til Konklusionen. Nordsjællands Socialdemokrat. 15. 11. 1946.

515. [Hillerød Fredehjemssagen i Landsretten].

Debat: Malerinde talte i Gaar sin egen Sag i Højesteret [Nanna Andersen]. Nationaltidende. 5. 11. 1948. 2 Højesteretssagførere om Behandlingen af de unge Piger paa Fredehjemmet. Ekstra Bladet. 5. 11. 1948. Selvmøderske i Højsteret. Berlingske Tidende. 5. 11. 1948. "Fredehjem" Ekstra Bladet. 8. 11. 1948. Fredehjemssagen for Højesteret. Ekstra Bladet. 9. 11. 1948. Hillerød-Sagerne optaget til Dom. Berlingske Tidende. 10. 11. 1948. Højesterets Dom i Hillerød-Sagerne. Berlingske Aften. 12. 11. 1948. Højesteretsdom i Fredehjemssagen. Ekstra Bladet. 12. 11. 1948. Mildere afgørelse i fredehjem-sagen. Politiken. 19. 11. 1948. Fredehjemssagen og Nanna Andersen. Af: H. Rasmussen. Frederiksborg Amts Avis. 26. 11. 1948. Benaadningsansøgning for Nanna Andersen. Frederiksborg Amts Avis. 28. 11. 1948. Bøden [til Nanna Andersen] blev betalt gennem Indsamling. Nationaltidende. 28. 11. 1948. Højesteret stadfæster. Af: Alvar Westerberg. Forældrebladet. December 1948 nr. 12. s. 91-93).

516. Protester mod at Danmark gaar ind i Atlantpagten. Information. 6. 3. 1949.

517. Ellen Hørup udtrådt af "Politiken". Land og Folk. 27. 4. 1949.

518. Dansk tilslutning til fredskongressen. Land og Folk. 13. 11. 1950.

(Verdensfredsrådets anden internationale kongres).

Debat: Kongressen i Sheffield. Politiken. 14. 11. 1950. Sheffieldkongressen Politiken. 17. 11. 1950 Endnu fire danske. Information. 13. 11. 1950).

519. "Freds"-Offensiven skal udvides. Berlingske Tidende Aften. 12.6. 1950. (Om Fredens Tilhængere i Danmark).

Debat: Det krigeriske Danmark. Af: Erik Seidenfaden. Information. 12. 6. 1950. (Leder).

520. Ellen Hørups idealskole. Af: Knut Brodin. Forældrebladet. Juli-august 1950 nr. 7-8. s. 57. (Summerhill).

521. Der savnes måske en tak. Af: Poul Henningsen. Social Demokraten. 25. 8. 1950. (Om Ellen Hørups insats i børneforsorgsarbejdet og forhold til "Politiken").

522. To milde mennesker : Minder om Emma og Viggo Hørup. Af: Eva Drachmann. Politikens kronik. 8.3. 1951. (Omtale af Ellen Hørup).

523. Ellen Hørup fylder firs. Af: Anker Kirkeby. Indendørspolitiken. December 1951 s. 130-131.

524. Mor var lige saa god som Far. Ekstra Bladet. 19. 12. 1951.

525. Journalisten Ellen Hørup. Berlingske Aften. 22. 12.1951.

526. 80 : Berlingske Tidende. 29. 12. 1951.

527. Bornethedens tid er langtfra forbi. Politiken. 12. 1951.

528. Ellen Hørup 80. Politiken. 12. 1951.


Nekrologer

Ellen Hørups nekrolog blev rundsendt over Ritzaus Bureau.

529. Dødsfald. Holstebro Dagblad. 26.3. 1953.

530. Dødsfald. Horsens Avis. 26.3. 1953.

531. Dødsfald. Lolland Falsters Folketidende. 26.3. 1953.

532. Dødsfald. Lolland Falster Stifttidende. 26.3. 1953.

533. Dødsfald. Lolland Falster Venstreblad. 26.3. 1953.

534. Dødsfald. Lollands-Posten. 26.3. 1953.

535. Dødsfald. Møns Dagblad, Stege. 26.3. 1953.

536. Dødsfald. Møns Folkeblad. 26.3. 1953.

537. Dødsfald. Nyborg Avis. 26.3. 1953.

538. Dødsfald. Næstved Tidende. 26.3. 1953.

539. Dødsfald. Præstø Avis. 26.3. 1953.

540. Dødsfald. Ringsted Folketidende. 26.3. 1953.

541. Dødsfald. Sjællands Posten. 26.3. 1953.

542. Dødsfald. Stubbekøbing Avis. 26.3. 1953.

543. Dødsfald. Vordingborg Dagblad. 26.3. 1953.

544. Dødsfald. Forfatterinden Ellen Hørup. Aarhus Stifttidende. 26.3. 1953.

545. Ellen Hørup. Af: Anker Kirkeby. Politiken. 26. 3.1953.

546. Ellen Hørup. Af: Erik Seidenfaden. Information. 26. 3.1953. (Leder).

547. Ellen Hørup død. Aalborg Stifttidende. 26. 3.1953.

548. Ellen Hørup død. Aftenbladet. 26. 3. 1953.

549. Ellen Hørup død. Berlingske Tidende. 26. 3.1953.

550. Ellen Hørup død. Berlingske Tidende Morgen. 26.3. 1953.

551. Ellen Hørup død. Borenholms Avis. 26. 3. 1953.

552. Ellen Hørup død. Dannevirke, Haderslev. 26. 3.1953.

553. Ellen Hørup død. Frederiksborg Amts Avis. 26.3. 1953.

554. Ellen Hørup død. Frederiksborg Stifttidende. 26. 3. 1953.

555. Ellen Hørup død. Frit Folk. 26. 3. 1953.

556. Ellen Hørup død. Fyns Venstreblad. 26. 3. 1953.

557. Ellen Hørup død. Grenaa Folkeblad. 26. 3. 1953.

558. Ellen Hørup død. Helsingør Dagblad. 26.3. 1953.

559. Ellen Hørup død. Horsens Folkeblad. 26. 3.1953.

560. Ellen Hørup død. Kalundborg Folkeblad. 26. 3.1953.

561. Ellen Hørup død. Kolding Venstreblad. 26. 3.1953.

562. Ellen Hørup død. Langelands Folkeblad. 26. 3.1953.

563. Ellen Hørup død. Lolland Falster Social-Demokrat. 26. 3. 1953.

564. Ellen Hørup død. Maribo Social-Demokrat. 26. 3.1953.

565. Ellen Hørup død. Nationaltidende. 26. 3. 1953.

566. Ellen Hørup død. Nordsjællands Social-Demokrat. 26. 3. 1953.

567. Ellen Hørup død. Ny Tid, Aalborg. 26. 3. 1953.

568. Ellen Hørup død. Randers Dagblad. 26. 3. 1953.

569. Ellen Hørup død. Roskilde Dagblad. 26. 3. 1953.

570. Ellen Hørup død. Skive Folkeblad. 26. 3. 1953.

571. Ellen Hørup død. Social Demokraten. 26. 3.1953.

572. Ellen Hørup død. Svendborg Avis. 26. 3. 1953.

573. Ellen Hørup død. Sydfyns Dagblad. 26. 3. 1953.

574. Ellen Hørup død. Viborg Amts Social Demokrat. 26. 3. 1953.

575. Ellen Hørup død. Østsjællands Folkeblad. 26. 3. 1953.

576. Ellen Hørup døde i aftes. Holbæk Amts Venstreblad. 26. 3. 1953.

577. Ellen Hørup døde i aftes. Politiken. 26. 3. 1953.

578. Ellen Hørup døde i aftes. Sydsjællands Venstreblad. 26. 3. 1953.

579. Ellen Hørup døde i aftes. Venstres Folkeblad.26. 3. 1953.

580. Fru Ellen Hørup døde i aftes. Roskilde Tidende. 26. 3. 1953.

581. Hørups datter. Sorø Amtstidende. 26. 3. 1953.

582. Hørups datter død. Herning Avis. 26. 3. 1953.

583. Hørups datter død. Langelands Avis. 26. 3.1953.

584. Hørups datter død. Morsø Avis. 26. 3.1953.

585. Hørups datter død. Skive Avis. 26. 3. 1953.

586. Hørups datter død. Sydvestjylland. 26. 3. 1953.

587. Hørups datter død. Viborg Stifttidende. 26. 3.1953.

588. Journalist Ellen Hørup død. Vestkysten. 26. 3.1953.

589. Viggo Hørups datter død. Demokraten, Aarhus. 26. 3. 1953.

590. Ved Ellen Hørups død. Af: Hans K[irk]. Land og Folk. 27. 3. 1953.

591. Idealisme og Opportunisme. Berlingske Tidende Aften 28. 3. 1953. (Leder).

592. Et par ord til Ellen Hørups minde. Af: Harald Herdal. Politiken. 28. 3. 1953.

593. Ellen Hørups bisættelse. Politiken. 28. 3. 1953.

594. Ellen Hørup blev begravet i gaar. Politiken. 28. 3. 1953.

595. Ellen Hørup død. Af: Misse Høgsbo-Holm. Fred og Frihed. April-maj 1953 nr. 4. s. 30.

596. Ellen Hørup in memoriam. Af: Thyra Manicus-Hansen. Fred og Frihed. April-maj 1953 nr. 4. s. 30.

597. Ellen Hørup og Politiken : Ved hendes død den 25. marts 1953. Af: Jørgen Rode. Indendørspolitiken. April 1953 nr. 4. s. 42-45.

598. Ellen Hørup til minde. Af: Axel Pille. Pacifisten. Maj 1953 nr. 5. s. 45.

599. Retsmøde om Gyldigheden af Fru Ellen Hørups Testamente. BT. 13. 5. 1953.


Dansksprogede periodica udgivet og redigeret af Ellen Hørup

600.Indiens Venner. 1930-1938
- København : [Foreningen] "Indiens Venner" i Danmark / redaktører Tove Kjarvad og Ellen Hørup.

Udgivelsesperiode: november 1930-oktober 1938.

Anmeldelser:

Aldrig mere Krig. Nr. 7. Januar 1939. s. 67.

Blandt de danske bidragyderne til Indiens Venner er foruden Ellen Hørup journalisten Axel Pille, specielt efter at tidsskriftet "Nye Veje" gik ind i 1933 og kunstmaleren Cathinka Olsen, filosoffen og Magasin-direktøren Carl Vett, pacifisten og redaktøren Aksel Knudsen - fra tidsskriftet "Øst Vest", Tove Kjarval, indien missionæren Anne Marie Petersen, Henri Forchhammer fra "Aldrig mere Krig", H. Bjerrum, L. H. Bjørner - "Retsforbundet", Jens Jacob Jensen, pastor og indienmissionær Johannes Bittermann, Karen Stampe Bendix. Blandt de udenlandske bidragydere i "Indiens Venner" er: Mahatma Gandhi, Romain Rolland, de amerikkanske journalister Wilhelm Shirer og Sydney Strong, den amerikanske forfatter J. T. Sunderland, den indiske digter Rabindranath Tagore, den indiske kongrespolitiker Taraknath Das, schweizeren Edmond Privat, inderne: Fru Keron Bose, Subbas Chandra Bose, Anath Nath Bose, Jawaharial Neru, englænderne: præsten og forfatteren C. F. Andrews, Walther Walsh, Reginald A. Reynolds - viceformand i "Friends of India Society", London; den norske sanger og skuespiller Caroline Bokken Lason, Nordmændene M. Gormsen, Agnes Herber, Olaf Klausen, Johannes Hohlenberg, den belgiske pacifist Frans Dael, den schweiziske militærnægterorganisator professor Pierre Ceresole, Wilfred Wellock og Michael Mendelsohn.

601. Mennesket og Magten. 1938-1940 (1)
- København : [Foreningen] "Indiens Venner" i Danmark og Ellen Hørup / redaktører Ellen Hørup og Georg Gretor (ansvarshavende).

Udgivelsesperiode: november 1938-april 1940.

Der udkommer i alt 15 numre på i alt 120 s..

Blandt de mange bidragydere i "Mennesket og Magten", er, ud over Ellen Hørup og journalisten og medredaktøren Georg Gretor. Der er, af andre bidragydere på "Mennesket og Magten", desuden pacifisten og redaktøren Axel Pille, skribenter som den engelske historiker og forfatter H. G. Wells, englænderen Leslie B. Thomas, den norske forfattere Dina Lea, Olaf Klausen, og Agnes Heber, de italienske redaktører og emigranter Alberto Tarchiani, Giansacchi, Grev Carlo Sforza, den tyske pacifist Helene Stöckner, den danske indiske missionær og Gandhi-ven Pastor Johannes Bittmann, Else Kappel, den kommunistiske redaktør Martin Jensen, den lettisk fødte forfatter Erika Høyer, kommunelærer Jens Jacob Jensen, Sivert Gunst, dramatikeren Kjeld Abell, forfatteren og maleren Hans Scherfig, Magda Meyer, Aage Henriksen, og redaktøren på "Politiken", Anker Kirkeby.

602. Forældrebladet. 1943-1950
- København : Foreningen Barnets Blad [[nr. 1.-2.] marts-april 1943] og Ellen Hørup [[nr. 3.] 1943-] / redaktører Alvar Westerberg (ansvarshavende fra marts 1943 til august 1944 samt fra nr. 6. 1945-) og Ellen Hørup [[nr. 3.] 1943-], (ansvarshavende fra august 1943 til nr. 5. 1945).

Udgivelsesperiode: marts 1943-december 1950. Ikke udkommet marts-juli 1947 på grund af journaliststrejke (2). 1943 årgangen ikke nummereret.

Hver komplet årgang er på 96 s.

Blandt "Forældrebladet"s bidragydere under og efter besættelsen, er foruden Ellen Hørup, bl.a. kendte pædagoger og forfattere som Summerhillskolens grundlægger A. S. Neil, malermester Alvar Westerberg, fra den trotkijstiske gruppe "Revolutionære Socialister", den tyske forfatter Thomas Mann, den østrigske psykiater Sigmund Freud, Axel Pille, Emil Dehn, forfatteren Harald Herdal, der er meget skrivende i årgangene efter krigen - og hans kone Ditte Cederstrand, Karen Blicher Dam, journalisten på "Land og Folk" Eric Danielsen, Grete Henningsen, forfatteren Tørk Haxthausen, Rigmor Christophersen, Edith Cederstrand, + kronikker af Danmarks anden socialist Frederik Drejer (den første var J. J. Dampe), samt et enkelt digt af Halfdan Rasmussen, samt et væld af artikler og læserbreve fra danske, svenske og norske læsere. "Forældrebladet" er illustreret af bl.a. Dea Rasmussen, Arne Ugermann og Herluf Bidsstrup.

603. Tværtimod. 1951
- København : Foreningen Barnets Blad og Ellen Hørup / redaktører Ellen Hørup og Alvar Westerberg.

Udgivelsesperiode: januar-december 1951. 192 s. ialt.

Ud over bidragyderne til "Forældrebladet" er der i "Tværtimod" artikler af Jørgen Rode, Knud Engel, Svend Hoffmeyer og lysmageren Poul Henningsen.


Emneregister

Abessinien. Se Etiopien.

Afrustning 2, 59, 76, 194,

Amerika. Se USA.

Anarkisme. Se Politiske ideologier og - systemer.

Anden Verdenskrig 275, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 318, 482,

Atlantpagten. Se Internationale organisationer.

Boligforhold 312,

Bolignød 327,

Borgerlige rettigheder 1, 2, 84, 94, 95, 97, 189, 225, 392, 403, 415, 600,

Den internationale komite for Indien 84, 97, 225,

Ikkevold 1, 29, 32, 63, 92, 189, 403, 600,

Kvindesagen. Se Kvindesagen.

Ytringsfrihed 2, 415,

Byplanlægning 312,

Børneforsorg. Se Forsorg.

Børnehjem. Se Forsorg.

Børneværn. Se Forsorg.

Civilforsvar 2, 3, 109, 110, 280,

Cykler. Se transportmidler.

Emmigranter. Se Flygtninge.

England Se Storbritanien.

Etiopien 7, 126, 136, 143, 155,

Eventyr 488, 489,

Feriekolonier. Se Forsorg

Finland 285,

Flygtninge 7, 11, 85, 121, 122, 122, 160, 161, 172, 190, 219, 233, 234, 248, 250, 256, 276, 379, 383, 389, 491,

FN. Se Internationale organisationer.

Folkeforbundet. Se Internationale organisationer.

Formosa 474,

Forsorg 60, 228, 236, 292, 296, 297, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 315, 319, 320, 321, 322, 326, 328, 329, 330, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 354, 357, 360, 362, 365, 366, 367, 369, 372, 381, 384, 386, 387, 388, 398, 399, 401, 404, 405, 406, 407, 410, 414, 417, 423, 428, 437, 444, 451, 482, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 521, 602, 603,

Børneforsorgen 297, 301, 302, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 319, 320, 326, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 348, 351, 352, 355, 360, 362, 365, 366, 381, 386, 388, 387, 398, 399, 401, 404, 405, 406, 407, 414, 416, 423, 428, 500, 501, 509, 510, 511, 515,

Børnehaver 313, 417,

Børnehjem (Fredehjem) 297, 322, 336, 348, 360,

365, 387, 388, 399, 423, 506,

Feriekolonier. Se Forsorg.

Landsnævent for Børneforsorg 321, 333, 334, 335, 338, 339, 398,

Optagelseshjem 366,

Skolebespisning 310, 319, 320,

Ældreforsorg 351, 367, 372,

Lappestuer 367, 372,

Åndssvageforsorgen 306, 309, 347, 369, 384, 499,

Frankrig 200, 227, 318, 373,

Fredehjem. Se Forsorg.

Fredsbevægelser. Se Fredssagen

Fred. Se Fredssagen.

Fredssagen 2, 55, 66, 68, 70, 71, 72, 83, 91, 116, 133, 153, 159, 165, 191, 195, 219, 226, 235, 251, 264, 274, 278, 296, 316, 375, 377, 385, 391, 416, 420, 425, 429, 447, 451, 452, 467, 471, 471, 475, 477, 490, 518, 519, 601, 603,

Fred 273, 375, 377, 385, 391, 445,

Fredsbevægelser 153, 159, 264, 296, 420, 518, 519,

Aldrig mere Krig 264, 296,

Fredens Tilhængere i Danmark 518, 519,

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

Verdensfredsrådet 420, 518,

Internationale fredskongresser 66, 68, 70, 71, 72, 235, 278, 420, 490, 518, 519,

Antikrigskongressen i Amsterdam 66, 68, 70, 71, 72, 490,

War resister's Internationals kongres i København

The Women's International League for Peace and Freedom's kongres i København

Fængselsvæsen 298, 299, 300, 303, 311, 350, 353, 359,

Grækenland 8, 9, 412, 413,

Hemmelig diplomati. Se International politik.

Holland 83,

Hørup, Ellen 492, 496, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529-598,

Hørup, Emma 522, 524,

Hørup, viggo 486, 487, 497, 498, 522, 524,

Ikkevold. Se Borgerlige rettigheder.

Imperialisme 13, 14, 32, 35, 69, 86, 112, 124, 126, 128, 137, 174, 182, 202, 230, 254, 286, 412, 413, 415, 419, 463, 469,

Indien 1, 2, 3, 9, 21, 25, 26,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 48, 49, 57, 61, 64, 65, 69, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 84, 86, 92, 94, 95,101, 104, 107, 111, 112, 114, 115, 117, 124, 128, 129, 134, 135, 138, 140, 142, 145, 150, 151, 154, 157, 164, 166, 167, 175, 180, 181, 184, 185, 187, 188, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 205, 207, 209, 213, 214, 215, 216, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 229, 230, 231, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 254, 258, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 269, 269, 277, 283, 393, 394, 397, 403, 411, 492, 600,

Den internationale komite for Indien. Se Borgerlige rettigheder.

International politik 2, 8, 9, 100, 139, 140, 148, 152, 162, 169, 170, 174, 182, 246, 247, 248, 252, 253, 257, 257, 260, 261, 264, 271, 276, 282, 285, 377, 379, 383, 390, 391, 408, 409, 412, 413, 415, 419, 431, 433, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 474, 475, 476, 601, 603,

Hemmelig diplomati

International ret 80, 81, 276, 377, 379, 391,

Internationale sanktioner

Internationale traktater 377, 383,

Den kolde krig 8, 9,

Internationale organisationer 2, 7, 9,132, 155, 161, 233, 234, 377, 450, 455, 516, 517,

(Regeringsoprettede organisationer).

FN 9, 450, 455,

Folkeforbundet 2, 7, 20, 58, 59, 62, 132, 136, 155, 161, 182, 206, 233, 234, 377,

Internationale fredsbevægelser. Se Fredssagen.

NATO 516,

Irak 202,

Island 130,

Israel 382, 383, 430,

Italien 17, 18, 120, 123, 136, 143, 158, 179, 183, 208, 337, 426, 427, 434, 435, 436, 437, 438, 459, 462, 472, 473, 480, 481, 483,

Sicilien 18, 337,

Japan 58, 103, 108, 482,

Kapitalisme. Se Politiske ideologier og - systemer.

Kemisk krigsførsel. Se Civilforsvar.

Kemiske våben. Se civilforsvar.

Kina 16, 58, 431,

Kolonialisme. Se Imperialisme.

Korea 456,

Krig 8, 58, 99, 103, 133, 135, 137, 220, 232, 279, 316, 318, 416, 439,

Kvindesagen 2, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 51, 113, 127, 131, 141, 163, 184, 203, 228, 236, 235, 240, 249, 272, 273, 287, 288, 289, 290, 291, 314, 316, 317, 332, 342, 346, 349, 356, 363, 374, 380, 393, 400, 402, 457, 601,

Abortlovgivning 332,

Arbejdsforhold

Børneægteskaber 40,

Internationale kvindesagskongresser:

Selverhvervende kvinders kongres i Budapest 235,

Kvindesagsorganisationer

Danmarks demokratiske Kvindesamfund

Dansk Kvindesamfund 12,

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. Se Fredssagen.

Kønsroller 22, 287, 288, 289, 290, 291, 316, 342, 374, 380, 400,

Prostitution 20

Ægteskab 22, 40, 380,

Kultur 125,

Kønsroller. Se Kvindesagen.

Landbrugsforhold 434, 438, 439,

Lappestuer. Se Forsorg.

Lægevidenskab 28,

Mexiko 443,

Militarisme 96,

Militærnægtelse 87, 105,

Miljøforurening 270,

Nationalisme. Se politiske ideologier.

NATO. Se Internationale organisationer.

Norge 225,

Opdragelse. Se Undervisning.

Oprustning 194, 257, 458, 464, 465,

Optagelseshjem. Se Forsorg.

Pacifisme. Se Fredssagen.

Pakistan 397,

Palæstina 286, 382, 383,

Panama 14,

Panamakanalen. Se USA.

Polen 283,

Politiske ideologier og - systemer 2, 8, 17, 23, 89, 90, 98, 106, 123, 125, 144, 146, 147, 179, 186, 192, 200, 208, 210, 226, 227, 228, 236, 232, 242, 255, 279, 282, 375, 376, 390, 412, 421, 422, 424, 458, 461, 466, 469, 480, 481,

Demokrati 480, 481,

Fascisme 2, 17, 13, 46, 90, 125, 144, 147, 179, 208, 242, 273, 390,

Kapitalisme 2, 8, 9, 76, 116, 200, 210, 227, 232, 279, 282, 412, 461, 469,

Kommunisme 8, 23, 412, 424,

Nationalisme 99, 117,

Nazisme 67, 90, 113, 375, 376, 421, 422, 466,

Pacifisme. Se Fredssagen.

Socialisme 86, 192, 226, 255, 458, 490,

Politiske og etniske flygtninge. Se Flygtninge.

Presseforhold 3, 415, 517,

Psykoanalyse 24,

Pædagogik. Se Undervisning.

Rejseskildringer 263, 393,

Religion 1, 40, 47, 119, 146, 147, 164, 195, 211, 212, 222, 242, 263, 271, 283, 382, 390, 427, 435,

Hinduisme 1, 40, 47, 119, 164, 222, 283,

Islam 1, 119, 222, 283,

Jødedom 242, 271, 382,

Kristendom 34, 47, 146, 147, 211, 212, 242, 263, 427, 435,

Katolisme 34, 146, 147, 211, 212, 242, 390, 427, 435,

Protestantisme 34,

Rusland. Se Sovjetunionen.

Rustningsindustrien. Se Våbenindustri.

Sovjetunionen 2, 111, 285, 413,

Spanien 7, 168, 173, 176, 177, 178, 182, 201, 217, 228, 236, 450,

Storbritannien 86, 124, 128, 138, 202, 208, 213, 221, 224, 254, 268, 286, 463,

Sverige 289, 290, 293, 295, 301, 359, 401, 404, 405,

Tjekkoslovakiet 246,

Transport 304,

Transportmidler 74, 88, 102, 304, 353, 361,

Cykler 353,

Fly 88,

Sporvogne 304, 361,

Tog 102,

Trafiksikkerhed 361,

Tyskland 67, 91, 113, 249, 257, 283, 491,

Undervisning 2, 54, 91, 259, 290, 293, 294, 295, 296, 325, 345, 358, 364, 368, 370, 371, 386, 395, 396, 411, 404, 440, 443, 487, 500, 520,

Odenwaldskolen 2, 91,

Olofskolen 293,

Seksualoplysning 295, 500,

Summerhillskolen 596, 520,

Viggerbyholm 290,

USA 8, 9, 14, 15, 118, 312, 415, 441, 442, 444, 445, 453, 455, 456, 461, 463, 482,

Vatikanet. Se Religion.

Verdensfederalisme. Se Fredssagen.

Værnepligt 2, 87,

Våbenindustri 3, 75, 76, 118,

Økonomi 120,

Østrig

Ældreforsorg. Se Forsorg.

Åndssvageforsorg. Se Forsorg.


Periodicaregister

Aldrig mere Krig 5, 264, 296, 600,

Clarté 5,

Dialog 481,

Forældrebladet 8, 323, 324, 325,328, 329, 333, 335, 336, 339, 340, 343, 344, 345, 348, 351, 352, 355, 358, 360, 362, 364, 366, 375, 376, 380, 381, 387, 388, 393, 398, 398, 401, 410, 411, 414, 416, 417, 418, 420, 423, 425, 428, 430, 438, 445, 447, 448, 508, 511, 514, 515, 520, 602,

Fred og Frihed 595, 596,

Det Fri Blad 62,

Frit Danmark 474, 475, 485,

Indendørspolitiken 523, 597,

Indiens Venner 57, 61, 63, 64, 65, 73, 74, 78, 79, 82, 84, 86, 92, 94, 95, 97, 101, 104, 107, 112, 114, 119, 124, 128, 129, 134, 135, 138, 142, 145, 150, 154, 157, 164, 166, 167, 175, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 196, 197, 198, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 213, 214, 215, 216, 222, 223, 224, 225, 229, 230, 231, 237, 238, 239, 240, 241, 600,

Journalisten 498,

K.R.V. : Medlemsblad for Københavns radikale Vælgeforening 507,

Kulturkampen 5, 133, 140,

Mennesket og Magten 245, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 601,

Morgenrøden 195, 207,

Pacifisten 598,

Tidens Stemme 148, 174,

Tidsskrift for Børnehavemedarbejdere 506,

Tilskueren 12, 13, 14, 15, 16,

Tværtimod 451, 452, 454, 455, 456, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 603,

Ugeskrift for Læger 499,

Vi kvinder 436, 450, 467,


Avisregister

Aftenbladet 2, 423, 548,

Aktuelt 9,

Arbejderbladet 211, 212,

Berlingske Aften 2, 415, 508, 509, 515, 525,

Berlingske Tidende 9, 365, 385, 450, 500, 508, 509, 514, 515, 526, 549, 550,

Berlingske Tidende Aften 513, 519, 591,

Bornholms Avis 551,

Bornholms Social-Demokrat 352,

Bornholms Tidende 508,

Brande Venstreblad 423,

BT 363, 365, 450,494, 508, 509, 599,

Børsen 365,

Dagens Nyheder 2,

Dannevirke, Haderslev 390, 508, 552,

Demokraten, Aarhus 432, 500, 589,

Ekstra Bladet 2, 3, 7, 332, 350, 352, 357, 365, 490, 492, 495, 496, 497, 500, 502, 506, 513, 515, 524,

Folket 508,

Fredericia Avis 509,

Fredericia Dagblad 508,

Frederiksborg Amts Avis 442, 499, 508, 515, 553,

Frederiksborg Amtstidende 2,

Frederiksborg Stiftstidende 554,

Frit Folk 555,

Frit Folk, Fredericia 423,

Fyns Social-Demokrat 508,

Fyns Tidende 508,

Fyns Venstreblad 2, 3, 352, 358, 508, 556,

Fædrelandet 333, 508,

Faaborg Avis 508,

Grenaa Folkeblad 557,

Hammel Socialdemokrat 423,

Hejmdal 508,

Helsingør Dagblad 508, 558,

Herning Avis 508, 582,

Holbæk Amts Tidende 500, 508, 509, 576,

Holbæk Amts Venstreblad 2,

Holstebro Dagblad 529,

Horsens Avis 508, 530,

Horsens Folkeblad 508, 559,

Horsens Social Demokrat 508,

Horsens Venstreblad 2,

Information 412, 423, 513, 516, 518, 519, 546,

Isefjords Posten 508,

Jyllands-Posten 508,

Jyske Tidende 2, 508,

Kalundborg Amts Tidende 2,

Kalundborg Avis 509,

Kalundborg Dagblad 2,

Kalundborg Folkeblad 508, 560,

Kalundborg Venstreblad 2,

Kjellerup Socialdemokrat 423,

Kjellerups Venstreblad 2, 423,

Kolding Folkeblad 508,

Kolding Social-Demorkat 508,

Kolding Venstreblad 561,

Kristeligt Dagblad 500, 506, 508,

København 423,

Københavns Amts Avis 2,

Land og Folk 8, 413, 415, 424, 429, 444, 445, 512, 514, 517, 518, 590,

Langelands Avis 508, 583,

Langelands Folkeblad 562,

Lemvig Socialdemokrat 423,

Lolland Falster Social-Demokrat 563,

Lolland Falster Stiftstidende 532,

Lolland Falster Venstreblad 533,

Lolland Falsters Folkeblad 508,

Lolland Falsters Folketidende 531,

Lolland Falsters Social-Demokrat 508,

Lollands Posten 508, 509,

Lollands-Posten 534,

Maribo Social-Demorkat 564,

Midtvestsjællands Radikale Folkeblad 508,

Morsø Avis 584,

Morsø Venstreblad 2,

Møens Dagblad 508,

Møns Dagblad 508,

Møns Dagblad, Stege 535,

Møns Folkeblad 2, 536,

Nationaltidende 488, 489, 500, 510, 514, 515, 565,

Nordsjællands Dagblad 508,

Nordsjællands Socialdemokrat 365, 423, 508, 514, 566,

Nordsjællands Venstreblad 368, 508,

Ny Tid, Aalborg 567,

Nyborg Avis 508, 509, 537,

Næstved Tidende 508, 538,

Odder Dagblad 508,

Odder Venstreblad 2,

Politiken 1, 3, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 55, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 98, 99,100, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 182, 183, 189, 190, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 210, 211, 212, 217, 219, 226, 227, 228, 232, 233, 234, 235, 242, 246, 259, 264, 266, 269, 270, 273, 278, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322, 324, 327, 330, 332, 334, 337, 338, 341, 342, 346, 347, 349, 350, 352, 353, 354, 356, 357, 359, 363, 365, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 382, 383, 384, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 408, 409, 413, 415, 423, 425, 426, 427, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 439, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 457, 473, 476, 477, 478, 482, 483, 484, 486, 487, 491, 500, 501, 503, 504, 505, 508, 509, 514, 515, 517, 518, 522, 527, 528, 545, 577, 592, 593, 594,

Præstø Avis 539,

Randers Dagblad 568,

Ringkøbing Amts Avis 2, 508,

Ringkøbing Amts Dagblad 508,

Ringkøbing Amtstidende 354,

Ringsted Folketidende 508, 540,

Roskilde Dagblad 508, 569,

Roskilde Socialdemokrat 423,

Roskilde Tidende 2, 580,

Samsø Folkeblad 2,

Silkeborg Avis 508,

Silkeborg Social-Demokrat 423, 508,

Silkeborg Venstreblad 2, 368, 423,

Sjællands Posten 541,

Skelskør Socialdemokrat 423,

Skive Avis 585,

Skive Folkeblad 423, 570,

Skive Socialdemokrat 423,

Social Demokraten 110, 211, 212, 273, 321, 350, 352, 479, 490, 500, 508, 513, 514, 571,

Sorø Amts Tidende 508,

Sorø Amtstidende 500, 581,

Stubbekøbing Avis 542,

Svendborg Amts Tidende 508,

Svendborg Avis 508, 572,

Skive Folkblad 2,

Sydfyns Dagblad 573,

Sydsjællands Venstreblad 2, 578,

Sydvestjylland 586,

Sønderjyden 3,

Thisted Socialdemokrat 423,

Tidende for Nakskov 508,

Sønderjyden 352, 365,

Venstre Folkeblad 354,

Venstrebladet 358,

Venstrebladet for det sydlige Jylland 508,

Venstres Folkeblad, Ringe 506, 579,

Vestkysten 2, 588,

Vestsjællands Socialdemokrat 423, 508,

Viborg Amts Social Demokrat 574,

Viborg Stifttidende 587,

Vordingborg Dagblad 543,

Ærø Avis 2,

Østjsællands Avis 508,

Østsjællands Folkeblad 575,

Aalborg Stifttidende 508, 547,

Aarhuus Stifttidende 508, 544,

Aarhus Venstreblad 2,

Aarhuus Amtstidende 508,

1.

Omtalt i samtidigt reklamemateriale som "Uafhænigt Maanedsskrift til Forsvar for de undertrykte imod Magten og dens tiltagende Barbari".

2.

Der er selvfølgelig heller ikke udkommet aviser af betydning i denne periode.