Realkreditankenævnet

Ankenævnet er oprettet af Realkreditrådet i samarbejde med Forbrugerrådet 1992.
Ankenævnet behandler klager over realkreditinstitutter, der er etableret i Danmark.
Årsberetning 2017. / : Realkreditankenævnet 2018.
Den 1. december 2016 var det blevet offentliggjort, at Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen pr. 22. december 2016 blev sammenlagt til en ny organisation, Finans Danmark, som skulle udgøre én fælles brancheorganisation for bank- og realkreditsektoren. Sammenlægningen skulle bl.a. være med til at styrke den finansielle sektors faglige kompetencer og reducere omkostningerne.
Den 15. august 2017 blev det offentliggjort, at Pengeinstitutankenævnets og Realkreditankenævnets sekretariater skulle samles i ét nyt fælles sekretariat – "Sekretariatet for de finansielle ankenævn". Finans Danmark havde i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk stået for processen med etableringen af den nye organisation, der formelt trådte i kraft med virkning fra den 1. oktober 2017. Sekretariaterne for de to ankenævn blev samlet på Pengeinstitutankenævnets adresse i Amaliegade i København. Formålet med etableringen af den nye organisation var at sikre en endnu bedre og mere effektiv klagebehandling samtidig med, at indbringelsen af en klage – gennem yderligere digitalisering – blev gjort nemmere for forbrugerne.
Se også: Kredit ; lån ; penge ; Realkreditrådet ; Realkredittilsynet ; renter ; økonomi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Årsberetning. / : Realkreditankenævnet 1992-.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page