Radio- og TV-Reklamenævnet

Historisk ankenævn oprettet 1987 under: Kulturministeriet.
Nedlagt 2001, hvor Udvalget vedr. Lokal Radio og TV, Radio- og TV-Reklamenævnet samt Satellit- og Kabelnævnet samtidig nedlægges.
Siden det midt i 80'erne blev tilladt at udsende reklamer, har det været henlagt til et nævn med en særlig sammensætning under Kulturministeriet at træffe afgørelser herom. På baggrund af den mediepolitiske aftale af 28. marts 2000 blev denne praksis cementeret med etableringen af Radio- og tv-nævnet den 1. januar 2001.
Radio- og TV-Reklamenævnet var nedsat af kulturministeren i henhold til § 71 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.
Se også: Pressenævnet ; radio ; TV.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page