Kilde: Grønland Middelhavets Perle, 1983

radar

Radio detection and ranging. Radioopdagelse og afstandsbestemmelse. De første radarer udvikles under anden verdenskrig og kan både anvendes defensivt og offensivt. En radar udsender et kortvarigt radiosignal i en bestemt retning, og modtager evt. reflekteret signal, såfremt det udsendte signal rammer en genstand. Derved registreres genstanden og afstanden måles ved tidsforsinkelsen af ekkoet. Anvendes bl.a. til navigation, fordi radarsignaler ikke generes af nattemørke eller tåge. Anvendes også til styring af våben mod et udpeget mål, som evt. er bevægeligt. En radar udsender og modtager radiobølger i lige linjer og kan derved registrere og måle afstanden til en genstand eksempelvis en ICBM. Jo tættere en radar er placeret ved affyringsstedet, desto tidligere kan affyring registreres. Blandt danske våbenfabrikanter som producerer militære radarer, endda uden tilladelse, er Weibel Scientific A/S i Allerød.
Kilde: Rathcke Jensen, Kim ; Bo Søndergaard: Våbenproduktion uden tilladelse og Fort Weibel er ikke en våbenfabrik.
I: Politiken, 19/08/2000.
Se også: ABM ; BMEWS ; DEW-line - Distant Early Warning Line ; Fylingdales ; information warfare technology ; NADGE ; PAVE PAWS ; US Phased Array Warning System ; polarimetrisk syntetisk apertur radar, SAR ; polarimetriske målinger ; RADINT ; sensorer ; Thule ; UAV ; UEWR / Upgraded Early Warning Radars ; X-Band Radar.

Litteratur

Brøndum, Christian: Nye overvågningsfly virker ikke. I: Berlingske Tidende, 03/02/2004.
Camp Evans?: US Army Air Force, USMC, and Royal Canadian Air Force RADAR Units by Command, Theater, or Region 1940 - 1946. - 67 s.
- http://www.campevans.org/_CE/docs/theater-deployment-2009-06-01.pdf
Jensen, Henrik: Fejl i målinger af forsvarets radarfare : Soldater kan have fået mere stråling end hidtil antaget. I: Ingeniøren, 03/28/2003.
Jensen, Henrik: Forsvaret lover at kuglegrave strålefare. I: Ingeniøren, 02/22/2003.
Jensen, Henrik: Rdarsag: Minister vil have hurtigt svar. I: Ingeniøren, 03/14/2003.
Jensen, Henrik: Målinger viser ingen strålingsfare ved radaranlæg. I: Ingeniøren, 02/22/2003.
Jensen, Henrik: Skarp kritik af forsvaret i arbejdsskadesag : Kræftens Bekæmpelse beskylder forsvaret for at have fremlagt farvet dokumentation. I: Ingeniøren, 03/21/2003.
Jensen, Henrik: Syg radaroperatør får erstatning : Anke fra forsvaret har forsinket arbejdsskadesag i seks måneder. I: Ingeniøren, 03/21/2003.
Jensen, Henrik: Tvivl om forsvarets målinger af radarfare : Hidtil ikke offentliggjorte målinger anerkender kræftrisiko. I: Ingeniøren, 02/28/2003.
National Academy of Sciences: Public summary - PAVE PAWS.
Pituffik-radar opgraderet for knap halv milliard kroner.
/ : Thomas Munk Veirum · Versionering: Connie Fontain. KNR, 29. august 2017.
I et svar til Alternativets Roger Mathisen afslører Udenrigsministeriet, at opgraderingen af radaren på Pittufik [ved Thule] har kostet tæt på en halv milliard kroner.
Ritzaus Bureau: Dansk radarteknologi til NASA. I: Berlingske Tidende, 04/27/2005.
Rothenborg, Michael: Tvivl om erstatning til radarfolk. I: Politiken, 07/15/2003.
Searching the Skies: The Legacy of the United States Cold War Defense Radar Program. / Winkler, David F. & Webster, Julie L. US Army Construction Engineering Research Laboratories, Champaign, IL 1997. - 202 pp. - http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA331231


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page