rømning

Rømningsmænds desertering fra militære enheder eller manglende opfyldelse af mobiliseringsordre.
Også søfolk kan, ifølge søfartsloven, rømme et skib og en lokalitet kan rømmes for folk, der flyttes til et andet sted, eksempelvis at Danevirkes rømning blev fuldbragt.
Under stavnsbåndet rømte bønder fra deres gårde.
Tilfangetagende rømningsmænd efterlyses med rømningsbreve og fik en rømningsdom: enten dødsstraf eller landsforvisning, fredløshed.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page