socialisering

Latin: Ophævelse af den private ejendomsret til produktionsmidler og deres overgang til stats- eller kommunalt eje.
Socialiceringsforsøg kendes bl.a. fra Rådsrepublikken i Tyskland, 1919, og fra socialiceringen af det sovjetiske landbrug i mellemkrigsårene.
Også det, at gøre en person til et normalt, lovlydigt medlem af samfundet, at det politiske mm system accepteres.
Se også: Politologi ; sociologi.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page