socialpolitik

Latin: Sammensat begreb. De dele af forvaltningen, politik og videnskaben som beskæftiger sig med sociale forhold og strukturer, den sociale lovgivning, samt opfattelsen af befolkningens sociale problemer.
Ifølge Kjærsgård omfatter socialt orienteret velfærdsforskning 'de sociale, kulturelle, kriminologiske samt arbejdsmarkeds-, bolig- og sundhedsmæssige faktorer i velfærdssamfundet, som har betydning for befolkningens levevilkår, de dele af velfærdsstatens organisation og styring, der har betydning herfor samt befolkningens holdninger til og målsætning for velfærdssamfundet.'
Der er EU, nordiske og danske love vedrørende socialpolitiske forhold, eksempelvis Lov om aktiv socialpolitik og Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik.
Se også: Ankenævnet for Invalideforsikringsretten ; Beskæftigelsespolitik : Det centrale handicapråd ; dagcenter ; Dansk forening for økonomisk og social historie ; Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen ; Direktoratet for Sygekassevæsenet ; Familiestyrelsen ; fattigdom ; FN's Socialkommission ; Handelsflådens Velfærdsråd ; revalidere ; Rådet for Socialt Udsatte ; Sikringsstyrelsen ; social kontrol ; Socialforskningsinstituttet ; Socialforskningsrådet ; socialhistorie ; Socialministeriet ; økonomi.

Litteratur

Kærgård, Niels: Den danske socialpolitiske forskningstradition. I: Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 135 (1997).
- http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=89699
Leder: Et fattigt land. I Information, 29. oktober 2018.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page