Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er en styrelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Fortsat fra: Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte.
Styrelsen er etableret 2017 og har hovedansvaret for dialog, styring med videre af institutionerne under ministeriet og for SU.
Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, 2018.
Se også: Forskning ; Institution ; lån ; uddannelse ; Uddannelsesstøtte.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page