Sundhedsdatastyrelsen

Styrelse oprettet 2015 under Sundheds- og Ældreministeriet.
Bekendtgørelse om delegation af opgaver fra sundhedsministeren til Sundhedsdatastyrelsen, 2018
§ 1. Bekendtgørelsen omhandler delegation af opgaver i henhold til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren, og regler udstedet i medfør af loven, fra sundhedsministeren til Sundhedsdatastyrelsen.
Under Sundhedsdatastyrelsen hører bl.a.
Lægemiddelstatistikregisteret 1994-.
Lægemiddelstatistikregisteret (LSR) indeholder oplysninger om al salg og alle leverancer af lægemidler. Både det der bliver solgt på apoteket og i butikker, og det der bliver udleveret af lægen eller på sygehuset
Plejehjemsoversigten
Plejehjemsoversigten idriftsættes efteråret 2018
På Plejehjemsoversigten kan du finde information om alle plejehjem og plejecentre i Danmark.
Bekendtgørelse om plejehjemsoversigten, 2018
1. Formålet med plejehjemsoversigten er
1) at give information om og overblik over alle plejehjem, plejeboligbebyggelser og friplejeboligbebyggelser, jf. § 3,
2) at understøtte borgernes frie valg af tilbud, jf. § 3 og
3) at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører
Se også: Lægemiddelstyrelsen ; medicin ; Styrelsen for Patientsikkerhed ; sundhed ; Sundhedsministeriet ; Sundhedsstyrelsen ; ældre.
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2017. / ; Sundhedsdatastyrelsen, 2018. Sundhedsdatastyrelsen, 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page