Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Styrelse oprettet 2016 under: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Fortsat fra: Geodatastyrelsen.
Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 2018
Årsrapport 2017. / : Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 2018.
Styrelsen varetager opgaver relateret til digital infrastruktur og anvendelse af data som grundlag for beslutninger og effektivisering af forvaltningsprocesser. Siden 1. januar 2013 er styrelsens geo- og forvaltningsdata stillet gratis til rådighed for alle. De bruges f.eks. til at regne ud, hvor vandet løber hen ved ekstrem regn eller ved stigning i vandstanden i havene. Siden de geografiske data blev frisat, er den samlede værdi af geodata mere end fordoblet til en værdi på 3,5 mia. kr. i 2016. Samtidig er antallet af brugere af SDFE's data blevet 75 gange større. De frie geodata har fundet helt nye anvendelsesområder, som er med til at effektivisere og skabe vækst i samfundet og har fået stor betydning for udviklingen af innovative produkter og ydelser i den private sektor.
Se også: Data.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page