sygekasse

Privat sammenslutning eller forening til sikring af medlemmerne mod de økonomiske følger af sygdom (udgifter til sygehjælp, tab af arbejdsindtægt m. m.)
Med lov om offentlig sygesikring (lov nr. 311 af 9. juni 1971) blev de private sygekasser afskaffet til fordel for den almindelige sygesikring.
Se også: Dagpenge ; Direktoratet for Sygekassevæsenet ; Overflytningsnævnet ; De Samvirkende Centralforeninger af Sygekasser i Danmark 1901-1974 , socialpolitik ; Sundhedsstyrelsen ; syg ; Sygekassenævnet.

Litteratur

Betænkning om den offentlige sygeforsikring : afgivet af Sygeforsikringskommissionen af 1954, 1959. ; Betænkning, 226)
Den historiske udvikling i hovedtræk
Lov af 12. april 1892.
Ved denne lov indførtes regler om statsanerkendelse af sygekasser.
Lovpligtige ydelser var: Fri lægehjælp og sygehusbehandling samt dagpenge, der ikke måtte overstige 2/3 af arbejdslønnen og mindst skulle være 40 øre daglig.
Betænkning vedrørende sygekassernes administration. / : Afgivet af det af socialministeriet den 7. december 1960 nedsatte udvalg om sygekassernes administration. Socialministeriet , 1961.; Betænkning, 292)
Sygekasse-Tidende : Fællesorgan for Centralforeninger af Sygekasser i Danmark, 1892-1971.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page