Styrelsen og Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde

Historisk styrelse oprettet 1971 under: Udenrigsministeriet.
Nedlagt 2012.
Forsat fra: Styrelsen og Rådet for Teknisk Samarbejde med Udviklingslandene.
Forslag til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde, 2012..
Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde, der er etableret ved lov nr. 94 af 19. marts 1962 om teknisk samarbejde med udviklingslandene og videreført ved den gældende lovs § 16, nedlægges, idet Rådets funktion bortfalder med nedlæggelsen af Styrelsen.
Se også: Udviklingspolitisk Råd.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Takst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page