Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Historisk styrelse oprettet 2012 under: Beskæftigelsesministeriet.
Fortsat fra: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Pensionsstyrelsen og Udlændingeservice.
Styrelsen blev i 2014 sammen med Arbejdsmarkedsstyrelsen forsat i: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.), 2014.
§ 1 1. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«, og »Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings« ændres til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«.
Se også: Beskæftigelsespolitik ; Beskæftigelsesrådet ; fattigdom ; Implementeringsrådet ; De Regionale Arbejdsmarkedsråd ; rekruttering ; socialpolitik ; Tilsynsrådet..
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page