støj

Forstyrrende, sundhedsskadelig lyd, frembragt af mennesker og dyr samt i naturen.
Støjkilder kan eksempelvis være industri, maskiner, trafik: motorstøj, trafikstøj fra fly og køretøjer så som biler.
Vejstøj : Betænkning fra det af ministeriet for offentlige arbejder nedsatte vejstøjudvalg, 1978. ; Betænkning. 844)
Støj defineres undertiden som uønsket lyd. Det er imidlertid ikke muligt med udgangspunkt i denne definition ud fra lydes karakter (styrke, lydbillede) eller ud fra viden om mennesket præcist at afgrænse, hvilke lyde der bør betegnes som støj. I stedet har man foreslået at definere støj som lyde, der har negativ indflydelse på menneskers fysiske og psykiske velvære.
Vejstøj er den støj, som frembringes af motorkøretøjer under kørsel på veje, og som overføres til omgivelserne.
En lydpåvirknings genevirkning vil normalt afhænge af lydens fysiske karakteristika, i første række lydstyrken, der for en given frekvens angives som lydtrykniveauet målt i decibel (dB).
Det menneskelige øres opfattelse af en given lydpåvirknings styrke kan imidlertid ikke beskrives alene ved lydtrykniveauet. Lydens frekvensfordeling må også undersøges. (Jo højere frekvens, jo kraftigere opfattes et givet lydtrykniveau.)
Se også: Forurening ; fysik ; miljø.

Litteratur

Burden of disease from environmental noise: Quantification of healthy life years lost in Europe.
- Copenhagen: The WHO European Centre for Environment and Health, Bonn Office, WHO Regional Office for Europe, 2011.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page