Satellit- og Kabelnævnet

Historisk ankenævn oprettet 1992 under: Kulturministeriet.
Nedlagt 2001.
Cirkulære om forretningsorden for Satellit- og Kabelnævnet
I medfør af § 41, stk. 3, i lov nr. 1065 af 23. december 1992 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:
§ 2. Satellit- og Kabelnævnet har ifølge lov om radio- og fjernsynsvirksomhed følgende opgaver:
1) Nævnet rådgiver ministeren om programvirksomhed ved hjælp af satellit eller kabel.
2) Nævnet træffer den endelige administrative afgørelse om udstedelse af tilladelse til programvirksomhed, inddragelse eller bortfald af tilladelse til programvirksomhed og påtale af overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven.
Forslag til Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, 1991
§ 41. Kommunikationsministeren nedsætter et nævn vedrørende programvirksomhed ved hjælp af satellit og ved hjælp af fællesantenneanlæg i områder, der går ud over eet lokalt område, Satellit- og Kabelnævnet.
Omtalt i Betænkning om de elektroniske medier. Statsministeriet, 1995.
Se også: Telekommunikation.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page