Statens Åndssvageforsorg

Historisk styrelse oprettet 1959 under: Socialministeriet.
Nedlagt 1970.
Statens Åndssvageforsorg er omtalt i Betænkningerne 185, 204 og 955.
Kort historisk oversigt over åndssvageforsorgens administrative og institutionsmæssige udvikling
Se også: Anstalt ; Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler ; Direktoratet for Statshospitalerne ; forsorg ; socialpolitik ; Sterilisationsnævnet ; åndssvag.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Normaliseringens periode : dansk åndssvageforsorg 1940-1970 med særligt fokus på forsorgschef N.E. Bank-Mikkelsen og udviklingen af Statens Åndssvageforsorg 1959-1970. / : Birgit Kirkebæk. SocPol, 2001.
Fra anstalt til bofællesskab : Åndssvageforsorgens bygningshistorie 1855-1990.En skitse.. / : Erik Ejlers. Christian Ejlers , i samarbejde med Historisk Selskab for Handicap og Samfund, 1994.
Redegørelse om de politiske overvejelser, der dannede det lovmæssige grundlag for tvangssterilisation af åndssvage i Danmark i perioden 1929 til 1967. / : Socialministeriet, Handicapkontoret 7.kontor, 1997. ; betænkning 353).
Tvangssterilisation i Danmark 1929-67. / : Lene Koch:. Gyldendal, 2000.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page