Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Nuclear weapons ; Nuclear weapons tests; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Armes nucléaires ; Tests d'armes nucléaires; Services de renseignement ; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Swaziland: klima og
klimaforandringer:

Swaziland's second national communication to the United Nations framework convention on climate change. / : Swaziland government, Ministry of tourism and environmental affairs, 2012.
- http://unfccc.int/resource/docs/2012/smsn/igo/swznc2.pdf
Se også: Afrikansk klima

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page