tvang

Lovlig eller ulovlig frihedsberøvelse; berøvelse af handlefrihed.
Se også: Arrestation ; bopælspligt ; cæsareopapisme ; deportation ; eksklusivaftaler ; foreningstvang ; Ladegården ; nødværge ; oblati ; obligat ; obligatorisk ; ordre ; slaveri ; stedfortrædende samtykke ; tilslutningspligt ; tvangsadoption ; tvangsakkord ; tvangsanbringelse ; tvangsarbejde ; tvangsarbejdsanstalt ; tvangsarv ; tvangsauktion ; tvangsbehandling ; tvangsbøder ; tvangsdeponering ; tvangsdåb ; tvangsfiksering ; tvangsfjernelse ; tvangsforestilling ; tvangsfuldbyrdelse ; tvangshjemsendelse ; tvangshåndhævelse ; tvangshuse ; tvangsindgreb ; tvangsindlæggelse ; tvangskurs ; Tvangslicensnævnet ; tvangslån ; tvangsopdragelse ; tvangsopløsning ; tvangsopsparing ; tvangspas ; tvangsrepatriering ; tvangsudskrivning ; tvangsægteskab ; voldtægt ; værnepligt.

Litteratur

Leder: Usmagelig dansk tvang. I: Arbejderen, 22. maj 2018.
Politiets magtanvendelse skal undersøges efter en mand er død under en tvangsudsendelse. / : Ulrik Dahlin. I: Information, 25. november 2017.
Trefold Tvang. / : udg. af Andr. Møller. Ekspres-Trykkeriet, Nykøbing F., 1943. - [8] s.
'1. Vold. 2. Tvangssuggestion med Spot og Grovhed.. 3. Listig Venlighed.
Det Skel, der baade naturmæssig er og ogsaa bør være det største og skarpeste i Tilværelsen, den dybeste Kløft, er det, der skiller Individ fra Individ, den Enkelte fra alle andre.'

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page