testamente

Latin: Skriftligt vidnesbyrd, viljeserklæring underskrevet af udstederen og et par vidner eller en notar, hvorved en person tilkendegiver, hvorledes der efter hans død skal skiftes med hans efterladte formue eller gæld, minus tvangsarv; også dokument, der indeholder en sådan erklæring.
Også biografi over en afdød, forfattet af en degn, som i middelalderen oplæstes ved begravelsen.
Også religiøs pagt, de gamle og nye testamenter i Biblen.
Se også: Centralregistret for testamenter / den centrale Personbog ; Plejetestamente.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page