testamente

Latin: Skriftligt vidnesbyrd, viljeserklæring underskrevet af udstederen og et par vidner eller en notar, hvorved en person tilkendegiver, hvorledes der efter hans død skal skiftes med hans efterladte formue eller gæld, minus tvangsarv; også dokument, der indeholder en sådan erklæring.
Også biografi over en afdød, forfattet af en degn, som i middelalderen oplæstes ved begravelsen.
Også religiøs pagt, de gamle og nye testamenter i Biblen.
Se også: Centralregistret for testamenter / den centrale Personbog ; Plejetestamente.

Litteratur

Testamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450 udgivne for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. / : Kr. Erslev. Gyldendal, 1901.
- https://archive.org/details/testamenterfrada00ersl
Denne Samling af Testamenter fra Danmarks Middelalder staar i nær Sammenhæng med det af mig udgivne Værk: »Repertorium diplomaticum Daniæ mediævalis«, og deri ligger det ogsaa, at Samlingen slutter med Aaret 1450.
Skifteprotokoller i Landsarkivet for Sjælland m.m. For Amter, Amtstuer samt Godser og Institutioner paa Sjælland, Samsø og Møn : Registratur og Stednavneregister. / : Axel Nørlit. Eget forlag, 1948.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page