teknokrati

Græsk: Teknikervælde.
Politisk-økonomiskk styring ved hjælp af teknik, teknikere og videnskabsfolk som har magten til at træffe beslutninger.
Begrebet er bl.a. udviklet af den norsk-amerikanske sociolog og økonom Thorstein Veblen i 1921.
Se også: Bureaukrati ; fordisme ; det militær-industrielle kompleks ; plutokrati ; postfordisme ; rationalitet ; taylorisme.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page